Офіційні Правила та Умови Рекламної Акції

«12.12 Онлайн розпродаж року»

(надалі – «Правила», «Умови»)

1. Загальні положення Місце (територія) та строк (термін) проведення Акції «12.12  Онлайн розпродаж року»

1.1. Замовником та безпосереднім Організатором Акції «12.12 Онлайн розпродаж року» (далі - «Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЦ Україна» (надалі – Замовник, ТОВ «ДЦ Україна»). Адреса місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, Московський проспект, 28-А тел/факс: (+38 044) 423 07 01б. E-mail: dc@dc.ua.

1.2. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕОНКОМ УКРАЇНА» (надалі – Виконавець, ТОВ «ЛЕОНКОМ УКРАЇНА»). Адреса місцезнаходження: Україна, 01133, м. Київ, вулиця Є. Коновальця, 32Б, офіс 122.

1.3. Акція проводиться на сайті www.watsons.ua.

1.4. Акція проводиться з 00:01 години 01.12.2020 року по 23:59 години 12.12.2020 року (включно) (надалі – «Строк проведення Акції»).

2. Терміни

2.1. У даних Правилах терміни використовуються у наступних значеннях:

Учасник Акції – фізична особа, яка відповідає вимогам п.3.1 цих Правил, виконала всі вимоги даних Правил Акції.

Переможець - Учасник Акції, який за результатами Процедури визначення Переможців Акції, був визначений Учасником Акції, який має право на отримання Заохочення Акції.

3. Участь в Акції

3.1. Учасником Акції може бути будь-який громадянин України, якому на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років, який є дієздатним, проживає на території України, та виконав всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах (далі – «Учасник» або «Учасники»).

Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

1) працівники та представники Замовника/Виконавця Акції та будь-яких інших осіб, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції;

2) чоловік або дружина осіб, перелічених в підпункті 1) п.3.1. цих Правил, а також їх найближчі родичі (діти, брат, сестра, батьки, дід, баба);

3.2.(а) Для того, щоб взяти участь в Акції та шансу на отримання Заохочення (SONY PlayStation 5 Digital Edition або Marshall Portable Loudspeaker Stockwell II, або Marshall Major III Bluetooth) будь-якій особі, яка відповідає вимогам п. 3.1 даних Правил, необхідно протягом строку проведення Акції:

а) зареєструватися у Програмі лояльності «Watsons Club», отримавши картку «Watsons club» віртуальну на сайті, або пластикову. Пластикову картку новий учасник Програми лояльності «Watsons Club» має зареєструвати на сайті www.watsons.ua у «Мій акаунт», або

б) якщо учасник Програми лояльності «Watsons Club» вже певний час має пластикову картку «Watsons Club» - він повинен зареєструватися на сайті  www.watsons.ua у «Мій акаунт», або

в) якщо є у наявності віртуальна картка «Watsons Club» - перейти на сайт https://www.watsons.ua/big-sale та  підтвердити свої дані.

3.2.(б) Якщо бажаючий взяти участь в розіграші дізнався про проведення Акції і заохочення в будь-якому фізичному магазині Watsons, він може на місці виконати умови Пункту 3.2.(а) скориставшись QR-кодами, що розміщені серед полиць і на касах магазинів. 

3.3. Особа, яка бере участь в Акції, і яка виконала всі умови даних Правил, визнається такою, що зареєстрована для участі в Акції та бере участь у процедурі визначення Переможців Акції.

4. Заохочення Акції.

4.1. Рекламно-заохочувальний фонд Акції складає:

4.1.1. Заохоченнями Акції є:

- SONY PlayStation 5 Digital Edition в кількості 1 шт;

- Marshall Portable Loudspeaker Stockwell II (акустика) в кількості 1 шт.;

- Marshall Major III Bluetooth (навушники) в кількості 1 шт

4.2. Заохочення обміну та поверненню не підлягає.

4.3. Оподаткування вартості Заохочення Акції здійснюється Виконавцем відповідно до чинного законодавства України за встановленою для такого виду доходу ставкою.

5. Порядок визначення Учасників Акції, які мають право на отримання Заохочення Акції

5.1. Учасники, які мають право на отримання Заохочення Акції, будуть визначатись Замовником Акції шляхом випадкового вибору серед всіх Учасників Акції з використанням спеціального обладнання (комп’ютера), устаткованого спеціальною комп’ютерною програмою (за допомогою Інтернет ресурсу https://www.random.org/).) у відповідності до правил визначення, зазначених в п.5.2. Правил. У спеціальному обладнанні не містяться приховані алгоритми (в тому числі вихідні тексти комп’ютерних програм), інформаційні масиви, вузли чи агрегати, недоступні для інспектування та тестування з боку органів, які здійснюють контроль за проведенням Акції.

5.2. Визначення Учасників Акції, які мають право на отримання Заохочення Акції, буде проводитися 14.12.2020 року серед Учасників Акції, які виконали одну умови п.3.2 з 00:00 годин 01.12.2020 року до 23:59 годин 12.12.2020 року, шляхом випадкового комп’ютерного вибору серед всіх зареєстрованих Учасників Акції. На підставі зазначеного буде визначено                 3 (троє) Переможців, які матимуть право отримати Заохочення.

5.4. Замовник/Виконавець не несе відповідальності за неможливість зв’язатися (за телефоном та/або адресою електронної пошти, вказаними Переможцем при реєстрації в Програмі лояльності «Watsons Club») з Учасником Акції, якщо під час реєстрації для участі в Акції та протягом строку її дії контактні дані Учасника у Програмі лояльності «Watsons Club» не вказані, або вказані неправильно/стали неактуальними.

5.5. Результати процедури Визначення Учасників Акції, які мають право на отримання Заохочень Акції, є остаточними й оскарженню не підлягають. Замовник Акції гарантує об'єктивність проведення процедур визначення Учасника, який має право на отримання Заохочення Акції.

5.6. Відповідний Учасник може стати власником лише одного Заохочення, незалежно від кількості покупок на сайті watsons.ua і реєстрацій у Програмі лояльності «Watsons Club» на сайті www.watsons.ua під час Строку проведення Акції.

5.7. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не здійснюється.

5.8. Зовнішній вигляд Заохочення Акції може відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Замовник Акції та Виконавець Акції не несуть жодних гарантійних зобов’язань щодо якості Заохочень.

6. Порядок і строк (термін) отримання Заохочень

6.1. Переможець Акції протягом 3-х (трьох) робочих днів з моменту його визначення, буде повідомлений Замовником Акції про визнання його таким та про умови отримання Заохочення Акції за адресою електронної пошти або іншими засобами зв’язку, які Переможець зазначив як контактні при реєстрації в Програмі лояльності «Watsons Club».

6.2. Заохочення передається Виконавцем Переможцю Акції в узгодженому із ним магазині мережі Watsons та в узгоджений всіма сторонами час. Обов’язковою умовою передання Заохочення Переможцю Акції є наявність у останнього паспорту громадянина України та Документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. З моменту вручення Заохочення Переможцю Акції, Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за подальше використання Заохочення, а також за неможливість скористатися ним з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.

6.3. У випадку відмови від Заохочення з боку Переможця Акції, що має право на отримання Заохочення, Замовник за своїм розсудом визначає спосіб розпорядження Заохоченням.

6.4. Якщо за результатами 5 (п’яти) спроб протягом 3 (трьох) робочих днів, після визначення Переможця Акції, представнику Замовника не вдалося зв’язатися з таким Учасником Акції за вказаними ним контактними даними (за даними Замовника, що не вимагають додаткового підтвердження), та/ або у разі ненадання/неповного надання інформації для відправки Заохочення, а також неотримання його Переможцем Акції в узгоджений строк, Замовник позбавляє Переможця права на одержання Заохочення. При цьому Переможець вважається таким, який відмовився від отримання Заохочення, та не має права на одержання від Замовника та Виконавця будь-якої компенсації, у тому числі грошової.

6.5. Замовник та Виконавець не несе жодної відповідальності за неотримання Учасником Акції Заохочення Акції з будь-яких причин, у тому числі з причини невиконання (несвоєчасного виконання) своїх обов'язків Учасником Акції, передбачених цими Правилами, через настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), тощо.

6.6. Заохочення Акції, яке залишилося невитребуваними у зв'язку з тим, що Переможець не виконав умови цих Правил (зазначив неповні/недостовірні дані, тощо) використовуються на розсуд Виконавця та Замовника.

6.7. Передача права на отримання Заохочення Акції третій особі не допускається.

6.8. Правилами Акції не передбачено зберігання невитребуваного Заохочення Акції.

6.9. Замовник/Організатор має право:

- відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/неналежним чином виконала/виконала не в повному обсязі всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах;

- відмовити у видачі Заохочення Акції Переможцю Акції, який не виконав умови/неналежним чином виконав/виконав не в повному обсязі, необхідні для отримання Заохочення Акції, згідно цих Правил.

6.10. Виконавець та/або Замовник не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку.

7. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

7.1. Інформування щодо даних Правил та умов проведення Акції здійснюється за допомогою розміщення на Інтернет-сайті watsons.ua.

7.2. Зміна та доповнення правил та умов Акції можлива у випадку їх затвердження Замовником Акції та розміщення на Інтернет-сайті watsons.ua. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

8. Додаткові умови/ інші положення

8.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згоду Учасника Акції з даними Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Заохочення Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Замовника/Виконавця Акції будь-якої компенсації, в тому числі грошової.

8.2. Для отримання Заохочення Акції Учасник Акції має надати Замовнику інформацію (в т.ч. персональні дані), визначену цими Правилами. Фактом участі в цій Акції Учасник Акції підтверджує достовірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано нижче. Учасник Акції несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ним).

8.3. Беручи участь в Акції кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його персональних даних Виконавцем, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації на номер телефону, використаний Учасником Акції при реєстрації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, але виключно в рамках проведення Акції і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції, та/або у зв’язку з Акцією, є власністю Виконавця і можуть використовуватися без згоди Учасників Акції та будь-якого відшкодування. Учасник Акції, що став Переможцем та отримує Заохочення Акції, погоджується фотографуватися для виготовлення графічних матеріалів без виплати йому за це будь-якої винагороди.. Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Замовнику.

8.4. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон) Учасникам Акції повідомляється:

8.4.1. Володільцем персональних даних Учасників Акції/Переможців Акції є ТОВ «ДЦ Україна».

8.4.2. Персональні дані Учасників Акції/Переможця Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.

8.4.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 8.4.2. цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по-батькові, номер мобільного телефону, а стосовно фізичної особи – Переможця акції також паспортні дані.

8.4.4. З персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.

8.4.5. Розпорядником персональних даних Учасників Акції є ТОВ «ДЦ УКРАЇНА», та треті особи, що будуть залучені для виконання мети, що вказана в п. 8.4.2. цих Правил, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом.

8.4.6. Персональні дані Учасників Акції/Переможців Акції без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення їх можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 8.4.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників Акції без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

8.4.7. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Переможця Акції будуть зберігатися протягом терміну (строку), який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 8.4.2. цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку (терміну) зберігання персональних даних.

8.4.8. Учасники Акції можуть відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши Володільцю персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції та отримання Заохочення Акції.

8.4.9. Учасники Акції володіють всіма правами передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

8.5. Беручи участь у цій Акції, кожен Учасник Акції тим самим надає згоду Володільцю персональних даних (Замовнику та Виконавцю) на обробку його персональних даних в об’ємі та на умовах, які передбачені цими Правилами, зокрема з метою реалізації договірних, цивільних, господарських, адміністративних, комерційних, податкових правовідносин та правовідносин у сфері бухгалтерського обліку, координації дій і виконання умов цих Правил.

8.6. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником.

8.7. Ця Акція дійсна лише для роздрібних покупців.

8.8. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Виконавцем протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Виконавцем та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.8.9. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Замовника Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

 

 

 

mastercard-visa