ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ТА УМОВИ УЧАСТІ У РЕКЛАМНІЙ АКЦІЇ «Вигравай валізу щотижня» (далі - Акція та Правила)

1. Організатор Акції 1.1. Організатор Акції - ТОВ «ПРОКТЕР ЕНД ГЕМБЛ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 35251089; місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 5/13 (літера А), тел.: (044) 4900993, 4900900; факс: (044) 4920102. 1.2. Інформаційний Партнер Акції - ТОВ «ДЦ Україна», код ЄДРПОУ 35251089, місцезнаходження: м. Київ, 04073, проспект Степана Бандери, 28а, оператор мережі магазинів «Watsons». 1.3. Виконавець Акції - ДП«Талан Коммунікейшнс «Talan Communications», код ЄДРПОУ 30186969; місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 31, тел. (044) 5949999.

2. Мета проведення Акції 2.1. Мета Акції - привернути увагу до продукції Організатора Акції шляхом розміщення інформації про продукцію та Організатора з використанням Інтернет сторінки Партнера Акції, популяризація комерційного найменування «Procter & Gamble» та торговельних марок Організатора Акції, а також створення сприятливого іміджу Організатора Акції серед споживачів України. Акція спрямована на просування продукції «Procter and Gamble», яка випускаються під знаками для товарів і послуг «Aussie», «Pantene», «Head&Shoulders» і проводиться з метою залучення уваги споживачів до даної продукції (далі - Продукція). 2.2. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди.

3. Учасники Акції 3.1. До участі в Акції запрошуються усі дієздатні фізичні особи - громадяни України, які на момент прийняття рішення про участь в Акції набули повної цивільної дієздатності (у зв'язку із досягненням 18- ти років або згідно з нормами чинного законодавства України) та які: - є учасником Програми лояльності «Watsons club», та - придбали Продукцію у Період проведення Акції (далі - Учасник). 3.2. Не визнаються Учасниками і не мають права брати участь в Акції: - власники, працівники та представники (а також їхні найближчі родичі: чоловік або дружина, дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) Організатора, Виконавця, Інформаційного Партнера Акції та будь- якої третьої особи, що залучена до організації та проведення Акції, а також афілійованих з ними осіб; - іноземні громадяни та особи без громадянства; - особи, які втратили і/або були позбавлені статусу Учасника відповідно до умов цих Правил або норм діючого законодавства України. 3.3. Один і той же Учасник може брати участь в Акції необмежену кількість раз протягом Періоду проведення Акції, при умові належного виконання умов цих Правил.

4. Територія проведення Акції 4.1. Акція проводиться в торговій мережі «Watsons» на всій території України за винятком території тимчасово окупованій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також території Донецької та Луганської областей, що є територією проведення Операції об'єднаних сил. (у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, No 1207- VI, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» підписаного «13» квітня 2014 року) (далі - Місце проведення Акції). Зі списком мережі магазинів Інформаційного партнера Акції можна ознайомитися на сайті www.watsons.ua.

5. Період проведення Акції 5.1. Загальний строк проведення Акції з 02 квітня 2019 р. по 28 квітня 2019 включно (далі – Період проведення Акції). 5.2. Відправлення Подарунків Акції здійснюється Виконавцем до 31 травня 2019 р. включно.

6. Порядок і спосіб інформування Учасників Акції про Правила та результати Акції

6.1. Інформування Учасників щодо порядку участі та умов виконання цієї Акції здійснюється Виконавцем шляхом розміщення Правил та іншої інформації, передбаченої даними Правилами, на сайті www.watsons.ua (далі – Сайт).

7. Подарунковий фонд Акції 7.1. Подарунковий фонд Акції утворюється за рахунок Організатора, формується окремо та використовується виключно на передачу (надання) Подарунків. Право на розпорядження Подарунками фонду є виключно у Організатора Акції і знаходиться поза волею Виконавця/Інформаційного Партнера Акції. 7.2. Подарунок Акції - валіза. Подарунковий фонд Акції - 12 (дванадцять) штук (далі - Подарунки або Подарунковий фонд Акції). 7.3. Заміна Подарунків Акції, вказаних в п.7.2. цих Правил, грошовим еквівалентом, або будь-яким іншим благом не допускається. Подарунки обміну та поверненню не підлягають. 7.4. Подарунковий фонд Акції є обмеженим та складає визначену цими Правилами кількість. Відповідальність Організатора/Виконавця Акції обмежується фактичною вартістю та кількістю Подарунків, передбачених цими Правилами (п. 7.2. цих Правил). 7.5. Організатор залишає за собою право збільшити Подарунковий фонд Акції, або включити в Акцію додаткові заохочення/подарунки, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор повідомляє про них в порядку, передбаченому в п.14.6. цих Правил. 7.6. Організатор/Виконавець Акції не несе ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Подарунків Отримувачами Подарунку після їх отримання, за неможливість скористуватись наданими Подарунками з будь-яких причин, за відмову Отримувача Подарунків у випадку, як встановлено у п.13.3., а також за можливі наслідки використання таких Подарунків. 7.7. Організатор Акції залишає за собою право на власний розсуд змінювати вид, марку/формат/кількість Подарунків. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор повідомляє про них в порядку, передбаченому в п.14.6. цих Правил. 7.8. Виконавець Акції забезпечує проведення нарахування та сплати податку з доходів фізичних осіб - Отримувачів Подарунку, у порядку, згідно чинного законодавства України. В подальшому Організатор Акції не несе відповідальності стосовно зобов’язань Отримувачів Подарунку у відношенні сплати ними податку з доходів фізичних осіб та будь-яких інших податків, передбачених чинним законодавством України.

8. Умови участі в Акції 8.1. Для того, щоб стати Учасником Акції, який може претендувати на право отримання Подарунку, необхідно: 8.1.1. Бути власником картки Програми лояльності «Watsons club», та 8.1.2. У Період проведення Акції придбати 3 (три) будь-які одиниці Продукції, яка випускається під знаками для товарів і послуг «Aussie», «Pantene», «Head&Shoulders» у магазині торгової мережі «Watsons» у Місці проведення Акції одним чеком та при оплаті за Продукцію (на касі магазину) скористатись власною карткою Програми лояльності «Watsons club». 8.2. Передача прав на отримання Подарунків іншій особі, а також виплата грошового еквівалента Подарунків Акції не допускаються. 8.3. Акція поширюється виключно на Продукцію, вказану в п. 2.1 цих Правил. 8.5. Один і той же Учасник може брати участь в Акції необмежену кількість разів. 8.6. Один і той же Учасник може стати Отримувачем Подарунку не більше одного разу. Організатор/Виконавець має право відмовити в участі в Акції Учаснику, який невірно та / або не повністю зазначив необхідну інформацію при реєстрації у програмі Програмі лояльності «Watsons club», а також Учаснику, який не виконав інші вимоги цих Правил. Виконавець не несе відповідальності, якщо власна картка Програми лояльності «Watsons club» Учасника не активована або заблокована в будь-яких причин; пошкоджена, втрачена або з будь-яких технічних причин Учасник не може скористатися карткою, в тому числі, з метою участі у Акції.

9. Порядок визначення Отримувачів Подарунків 9.1. Інформаційний Партнер Акції передає Виконавцю, шляхом обміну електронними листами, Список Учасників Акції, які виконали умови Правил та придбали Продукцію, з урахуванням даних положень (далі – Список Учасників), що містить контактну інформацію Учасників Акції, а саме: прізвище, ім’я та по- батькові, адресу місця реєстрації та контактний номер телефону. 9.2. Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Подарунку, здійснюється Виконавцем серед Списка Учасників та відбувається шляхом випадкової вибірки за допомогою веб-сайту, який

розміщено в мережі Інтернет за адресою https://www.random.org (далі – Ресурс) серед усіх Учасників, які виконали умови п.8.1. цих Правил. Виконавець гарантує, що у такому спеціальному обладнанні не містяться приховані алгоритми (в тому числі вихідні тексти комп’ютерних програм), інформаційні масиви, вузли чи агрегати, недоступні для інспектування та тестування. 9.3. У дати, зазначені у п.9.4. Правил, за результатами проведеної випадкової вибірки, Ресурсом буде автоматично сформовано Cписок Переможців Акції, що дозволяє визначити 3 (три) Учасника, які здобудуть право на отримання Подарунку (надалі – Переможці Акції), а також Резервний Список Переможців Акції у кількості 10 (десяти) Учасників, у випадку не можливості отримання Подарунку відповідно до п.10.2. Правил. Учасник Акції здобуває право на отримання Подарунку, у разі, коли такий Учасник у сформованому Ресурсом списку буде знаходитись під порядковим номером: 1 (один), 2 (два), 3 (три). 9.4. Визначення Переможців Акції відбуваються у наступні дати: 11 квітня 2019 року, 18 квітня 2019 року, 25 квітня 2019 р. та 03 травня 2019 року, з врахуванням наступного:

- 11 квітня 2019 року серед всіх Учасників, які виконали умови Правил та придбали Продукцію,

визначену в п.8.1.1. Правил у період з 02 квітня 2019 року по 07 квітня 2019 року; - 18 квітня 2019 року, серед всіх Учасників, які виконали умови Правил та придбали Продукцію,

визначену в п.8.1.1. Правил у період з 08 квітня 2019 року по 14 квітня 2019 року; - 25 квітня 2019 року, серед всіх Учасників, які виконали умови Правил та придбали Продукцію,

визначену в п.8.1.1. Правил у період з 15 квітня 2019 року по 21 квітня 2019 року; - 03 травня 2019 року, серед всіх Учасників, які виконали умови Правил та придбали Продукцію,

визначену в п.8.1.1. Правил у період з 22 квітня 2019 року по 28 квітня 2019 року. Загальна кількість Переможців Акції дорівнює Подарунковому фонду Акції – 12 (дванадцять) одиниць. 9.5. Повідомлення про Переможців Акції будуть оприлюднені на Сайті протягом 5 (п’яти) робочих днів від дати, встановленої у п.9.4. Правил. 9.6. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і / або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором і оскарженню не підлягає.

10. Порядок отримання Подарунків 10.1. Кожен Подарунок Акції, який зазначений в п. 7.2. цих Правил, відправляється Переможцю бандероллю/посилкою за адресу відділення «Нової пошти» , вказаною ними під час комунікації з Виконавцем Акції (телефонного дзвінка від представника Виконавця Акції на контактний номер телефону Учасника, вказаний ним під час реєстрації у Програмі лояльності «Watsons club») та Виключно після одержання Виконавцем копій документів вказаних в п. 10.2. цих Правил. 10.2. За запитом Виконавця (шляхом комунікації через контактний номер телефону, Viber, або направлення повідомлення на електронну адресу) для отримання Подарунку, не пізніше 3 (трьох) календарних днів після отримання повідомлення від Виконавця про право на отримання Подарунку, Переможець Акції повинен надати Виконавцю (шляхом відправлення на електронну адресу: promo- talan@i.ua ) наступні копії документів: - довідки про присвоєння індивідуального ідентифікаційного номера у хорошій якості (у разі, якщо у Учасника відсутній ідентифікаційний номер, то необхідно надіслати копію відповідної довідки з Державної податкової інспекції та/або рішення суду, яке набрало законної сили, про право здійснювати платежі без ідентифікаційного номера); - паспорта громадянина України (всі сторінки, на яких є відмітки); - а також надати інші копії документів, які будуть вказані Виконавцем, або його представником, та які необхідні для виконання умов цих Правил. 10.3. Подарунки, що не будуть отримані Отримувачем Подарунків у відділеннях «Нової пошти» протягом 5 (п’яти) календарних днів від дати їх надходження (або протягом іншого строку, відповідно до правил «Нової пошти»), повертаються Виконавцю (відправнику бандеролі/посилки з Подарунком). В цьому випадку вважається, що такий Отримувач Подарунку добровільно відмовився і автоматично втрачає право на отримання Подарунку, а Організатор залишає за собою право розпорядитися цим Подарунком на власний розсуд. У такому випадку право на отримання Подарунку переходить до Переможця, який в сформованому Резервному Списку Переможців Акції буде знаходитися під номером 4 (чотири), 5 (п’ять), 6 (шість) , 7 (сім), 8 (вісім), 9 (дев’ять), 10 (десять), 11 (одиннадцять), 12 (дванадцять), 13 (тринадцять) відповідно. 10.4. Витрати, пов'язані з відправкою Подарунків Акції, несе Виконавець Акції. Виконавець/ Організатор/Інформаційний Партнер Акції не компенсують жодні витрати Отримувача Подарунку пов’язані з отриманням такого Подарунку Акції. 10.5. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності за роботу «Нової пошти».

11. Права і обов'язки Учасника Учасник має право: 11.1. Брати участь в Акції в порядку, визначеному Правилами. 11.2. Відмовитись від участі у Акції у будь-який час, в тому числі, під час комунікації, як визначено у п.10.2. Правил при відмові у наданні адреси для відправлення Подарунку. 11.3. У разі визначення Учасника Переможцем, направити документи, перелічені у п.10.2. Правил та, набувши статус Отримувача Подарунку, вимагати видачі такого Подарунку. 11.4. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим дає свою згоду на обробку його персональних даних, зазначених у п.9.1. Правил, а також тих даних, наданих Учасником в ході участі в Акції чи у зв’язку з нею (далі – персональні дані), а також на передачу його персональних даних Організатору, третім особам, що здійснюють безпосередню реалізацію Акції та з якими Виконавець Акції уклав відповідний договір, та іншим особам, як зазначено нижче, з метою забезпечення участі в цій Акції, проведення Акції та оголошення її результатів, з метою оподаткування вартості Подарунків та бухгалтерського/податкового обліку таких операцій, а також з маркетинговою метою.

Учасник фактом участі в Акції надає згоду на безоплатне використання Організатором /Виконавцем /третіми особами, залученими до проведення/забезпечення Акції його імені, прізвища, зображення з метою проведення Акції, рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені, зображення на фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, глобальній всесвітній мережі Інтернет, тощо без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором /Виконавцем та/або будь-якою третьою особою, а також зобов’язується на вимогу Організатора/Виконавця укласти/підписати необхідні документи, згоди на підтвердження вищевказаного. 11.5. Володільцем бази персональних даних Учасників Акції єОрганізатор. Організаторзабезпечує використання персональних даних своїми працівниками відповідно до їх трудових, професійних і службових обов’язків. Доступ третіх осіб буде здійснюватись відповідно до стаття 16 Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон про захист персональних даних), а їх передача – відповідно до положень статті 14 Закону про захист персональних даних. Розпорядником бази персональних даних Учасників Акції є Виконавець 11.6. З персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, блокування, знищення персональних даних. 11.7. Персональні дані Учасників Акції без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення, можуть бути передані Організатору/Виконавцю, афілійованим з ним особам та/або третім особам, які є її незалежними провайдерами послуг, третім особам, що здійснюють безпосередню реалізацію Акції та з якими Виконавець уклав відповідний договір (включаючи передачу персональних даних за межі України в тому числі до країн, які не входять до Європейської Економічної Зони) для обробки з метою, яка вказана у цьому пункті Правил. Окрім того, передача іншим особам персональних даних Учасників Акції без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом про захист персональних даних. Учасник Акції своїми діями стосовно участі в Акції підтверджує, що окреме повідомлення про такі дії з персональними даними не потребується. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом 3 (трьох) років з моменту закінчення періоду проведення Акції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. 11.8. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує, що він ознайомлений з його правами, що стосуються його персональних даних*, в тому числі з тим, що він може відкликати свою згоду на обробку персональних даних. * Права Учасника як суб'єкта персональних даних. Учасник Акції володіє всіма правами, передбаченими законодавством, зокрема статтею 8 Закону про захист персональних даних, в тому числі, але не виключно, Учасник має право: - на отримання відомостей про Організатора/Виконавця, як володільця/розпорядника його персональних даних; - вимагати відОрганізатора, як володільця його персональних даних, уточнення своїх персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, недостовірними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки; - вживати передбачених законом заходів щодо захисту своїх прав. 11.9. Своїми діями стосовно участі в Акції Учасник підтверджує, що він повідомлений про (і) володільця персональних даних, (іі) склад та зміст зібраних персональних даних, (ііі) його права, включаючи без обмежень права, що передбачені статтею 8 Закону України про захист персональних даних, (іv) мету збору

персональних даних, та (v) осіб, яким передаються його персональні дані і не потребується надання будь- якого окремого повідомлення. 11.10. Своїми діями стосовно участі в Акції Учасник також підтверджує, що надає згоду і підтверджує, що його не потрібно окремо та додатково повідомляти про зміну, видалення чи знищення його персональних даних або обмеження доступу до них. 11.11. Отримувачі Подарунку зобов'язані виконати всі дії, пов'язані з отриманням Подарунків у встановлені цими Правилами терміни (строки) та на встановлених цими Правилами умовах.

12. Права Організатора 12.1. Організатор має право: 12.1.1. Відмовити у видачі Подарунку Учаснику, який не виконав вимоги цих Правил і/або порушив умови цих Правил, а також відмовився від надання своєї адреси та (або) отримання Подарунку. 12.1.2. Організатор має право відсторонити (скасувати статус) Учасника від участі в Акції на будь-якому етапі проведення Акції, якщо виникли обґрунтовані підозри, що Учасник порушує умови цих Правил. 12.1.3. Використовувати незатребувані Подарунки на свій розсуд. 12.1.4. Не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Акції та Отримувачами Подарунку, окрім випадків, зазначених у цих Правилах або на підставі вимог чинного законодавства України. 12.1.5. Проводити своїми силами на свій розсуд у будь-який час перевірку достовірності даних Учасника (Отримувача Подарунку) та зажадати від останнього документи, що підтверджують достовірність вказаних даних, або усунути від участі в Акції, відмовити такому Учаснику в участі в Акції та/або отримання Подарунку без пояснення причин, у випадках: - Вказівки Учасником недостовірних і/або неправильних контактних даних; - Відмови Учасника в наданні підтверджуючих його особу документів відповідно до вимог цих Правил; - Якщо у Організатора/Виконавця Акції є обґрунтовані підстави вважає Учасника «призоловом». 12.2. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності за неотримання від Учасника необхідних відомостей, в тому числі з вини «Нової пошти», організацій зв'язку, за технічні проблеми і / або каналів зв'язку, що використовуються при проведенні Акції, а також за неможливість здійснення зв'язку з Учасником через зазначених невірних або неактуальних контактних даних.

13. Обов'язки Виконавця та Інформаційного партнера Акції Виконавець Акції зобов'язується: 13.1. Провести Акцію в порядку, визначеному цими Правилами. 13.2. Видати Подарунок Переможцям, визнаними Отримувачами Подарунку.

Інформаційний Партнер Акції зобов'язується: 13.3. Надати Виконавцю Акції Список, відповідно до умов вказаних в п.9.1. цих Правил, не пізніше 12:00 годин в дати визначення Переможців, відповідно до п.9.4. Правил. При цьому, при передачі персональних даних осіб у Списку, Інформаційний Партнер Акції гарантує, що він належним чином отримав від них згоду на обробку персональних даних, яка передбачає право передачі таких даних третім особам, в тому числі, для мети цієї Акції. 13.4. Розмістити на Сайті повідомлення про Отримувачів Подарунків.

14. Додаткові умови. 14.1. Беручі участь у цій Акції Учасник Акції підтверджує, що він є учасником Програми лояльності «Watsons club». 14.2. Всі результати Акції та/ або рішення Організатора/ Виконавця/ Інформаційного Партнера Акції є остаточними і оскарженню не підлягають та поширюються на всіх Учасників, Переможців та Отримувачів Подарунків. 14.3. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/ або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором/ Виконавцем Акції та оскарженню не підлягає. 14.4. Організатор/ Виконавець Акції не несуть відповідальності за роботу і будь-які помилки операторів поштового, кур’єрського та телефонного зв’язку, в тому числі, але не обмежуючись, за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку, внаслідок яких Переможці Акції не були повідомлені або були несвоєчасно повідомлені про право на отримання Подарунків Акції. 14.5. Організатор/ Виконавець/ Інформаційний Партнер Акції не несуть відповідальності за неможливість надання Подарунків з будь-яких причин, не залежних від Організатора/ Виконавця/ Інформаційного

Партнера Акції, в т.ч., але не виключно, у випадку, якщо контактна адреса, ім'я та/ або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв'язку з Учасником/ Переможцем були вказані невірно та/ або нерозбірливо, змінені тощо. При цьому, такий Переможець втрачає право на отримання Подарунку. Виконавець Акції та Інформаційний Партнер Акції можуть або зателефонувати з метою уточнення таких даних або надіслати такому Учаснику смс-повідомлення про надання таких уточнюючих даних. Кількість спроб Виконавця Акції та Інформаційного Партнера Акції зв’язатись із Учасником та/ або Переможцем Акції, який здобув право на отримання Подарунок, на умовах цих Правил, не може бути більше як 3 (три) дзвінки протягом 2 (двох) робочих днів, що здійснюються в період з 09:00 до 18:00 години. 14.6. Організатор має право вносити будь-які зміни та/ або доповнення в ці Правила, в тому числі змінювати строки дії Акції, назву і кількість Подарунків, умови отримання Подарунків з розміщенням цих змін в мережі магазинів Інформаційного Партнера Акції та на Сайті. 14.7.Участник Акції, який порушив умови Акції, в будь-якому випадку втрачає право на отримання Подарунку в Акції. Рішення про відмову в наданні Подарунку приймається Організатором Акції, яке є остаточним і оскарженню не підлягає. 14.8. Відповідальність Організатора/ Виконавця/ Інформаційного Партнера Акції перед Учасниками, які пред'являють претензії, обмежується вартістю отриманих ними Подарунків.

15. Особливості відповідальності 15.1. Всі звернення споживачів, громадян, Учасників/ Переможців Акції та будь-яких третіх осіб стосовно порядку та умов цієї Акції розглядаються виключно Організатором і направляються за адресою Організатора, що зазначена у цих Правилах.

16. Витрати, що не підлягають компенсації Учаснику: 16.1. Учасники/ Переможці/ Отримувачі Подарунків самостійно сплачують всі та будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції, зокрема (але не виключно): - витрати на користування послугами телефонного зв’язку, мережею Інтернет; - витрати на копіювання документів; - витрати на покупку Продукції у будь-якому обсязі, такі витрати не будуть компенсовані Організатором, Виконавцем Акції або будь-якими іншими особами, залученим до її проведення.