ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

Рекламної Акції «100 Суконь»

(далі за текстом – «Правила»)

1. Загальні положення

1.1. Організатором Акції є Товариство з обмежено відповідальністю «Хенкель Україна» (місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, б. 120, код ЄДРПОУ 31283830), далі – «Організатор».

1.2. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Рекламне Агентство «АСС-ТВ» (місцезнаходження: вул. Велика Васильківська, 72, м. Київ, 03150), далі – «Виконавець».  

1.3. Інформаційним Партнером Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЦ УКРАЇНА" (місцезнаходження: 04655, м. Київ, проспект Московський, будинок 28-А), далі – «Інформаційний партнер».

1.4. Метою проведення Акції є популяризація продукції під ТМ «Perwoll» серед існуючих та потенційних споживачів, реклама такої продукції та підвищення споживчого інтересу до такої продукції.

1.5. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу. Придбання Акційних товарів не вважається сплатою грошових коштів за участь в Акції.

2. Строк проведення Акції

2.1. Акція діє з 00:01 години 30.04.2019 року по 23:59 години 02.06.2019 року включно,

3. Територія проведення Акції. Інформаційна підтримка Акції. Оголошення результатів Акції.

3.1. Акція проводиться на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій, в мережі магазинів Watsons та на сайті www.watsons.ua (далі – «Сайт»).

3.2. Детальну інформацію про Акцію можна знайти на Сайті.

3.3. Результати Акції публікуються на Сайті в день визначення Переможців Акції.

4. Учасники Акції

4.1. В Акції можуть приймати участь виключно дієздатні громадяни України, яким виповнилось 18 років, які проживають на території України, з урахуванням обмежень, встановлених розділом 3 Правил, та які належним чином та в повному обcязі виконали всі умови даних Правил (надалі – «Учасники Акції»).

4.2. В Акції не мають права брати участь:

- працівники та представники Організатора, Виконавця, Інформаційного партнера Акції, ТОВ з ІІ «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)» та/або будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

- особи, яким на момент проведення Акції не виповнилось 18 років;

- особи, що не відповідають вимогам п. 4.1 даних Правил.

4.3. Учасники мають права і несуть обов'язки, встановлені чинним законодавством України, а також цими Правилами.

5. Умови участі в Акції – «100 Суконь» (у тексті цих Правил іменується «Акція»):

5.1. Для того, щоб взяти участь в Акції кожна особа, яка відповідає вимогам розділу 4 даних Правил, повинна протягом Строку проведення Акції здійснити дії в наступній послідовності:

5.1.1.  за допомогою картки «Watsons Club» придбати любу продукцію ТМ Perwoll об’ємом 900 мл або об’ємом 1800 мл (в тексті цих правил іменуються – «Акційні товари») в мережі магазинів Watsons або на Сайті.

5.1.2. Особи, що виконають вимоги п. 5.1.1 даних Правил (в тексті цих Правил іменуються «Учасниками») здобувають право приймати участь у розіграші 100 штук Подарункових сертифікатів - на суму 1000,00 грн. (одна тисяча гривень, 00 копійок) кожний (далі за текстом – «Подарунки», а кожен окремо – «Подарунок»). Подарунок надає можливість Учаснику, який за результатами розіграшу Подарункових сертифікатів був визначений переможцем Акції (у тексті цих правил іменується «Переможцем»), використати такий Подарунок (сертифікат) для оплати вартості придбаної таким Учасником будь-якої продукції ТМ MustHave (не лише суконь) в сумі до 1000,00грн.

5.1.3. Учасник Акції протягом всієї Акції має можливість виграти лише 1 (один) Подарунок.

5.2. Отримуючи від Інформаційного партнера купон, Учасник підтверджує те, що він повністю відповідає умовам п.4.1- 4.3 цих Правил, та повністю погоджується з цими Правилами і зобов'язується неухильно їх виконувати.

5.3. Один Учасник Акції має право здійснювати необмежену кількість покупок у відповідності до п. 5.1.1 даних Правил.

6. Подарунковий фонд Акції

6.1. Подарунковий фонд Акції включає в себе:

6.1.1. 100 Подарункових сертифікатів в мережі магазинів MustHave та/або в інтернет-магазині musthave.ua - на суму 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.) кожен. Строк дії Подарункового сертифікату становить 12 місяців з моменту його вручення Переможцю;

6.1.2. Податковим агентом з податку на доходи фізичних осіб, у розумінні пункту 14.1.180 Податкового Кодексу України, є Виконавець Акції.

6.2. Подарунковий фонд Акції обмежений і складає кількість, зазначену в пункті 6.1.1 Правил.

6.3. Характеристики Подарунків визначаються на розсуд Організатора та можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. Заміна Подарунків грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Подарунки обміну та поверненню не підлягають. Організатор Акції не несе жодних гарантійних зобов’язань щодо якості Подарунків.

6.4. Організатор не несе відповідальності щодо подальшого використання Подарунків Переможцями Акції після їх одержання, за неможливість Переможцями Акції скористатись наданими Подарунками з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків.

6.5. Дотримання вимог законодавства України щодо оподаткування вартості доходів в результаті отримання Подарунків забезпечується Виконавцем відповідно до вимог чинного законодавства України.

7. Визначення Переможців Акції

7.1. Переможці Акції будуть визначатися наступним чином:

7.1.1. Визначення Переможців Акції буде проведено шляхом випадкової вибірки з використанням спеціального обладнання (комп’ютера), устаткованого спеціальною комп’ютерною програмою (за допомогою Інтернет ресурсу https://www.random.org/). У спеціальному обладнанні не містяться приховані алгоритми (в тому числі вихідні тексти комп’ютерних програм), інформаційні масиви, вузли чи агрегати, недоступні для інспектування та тестування з боку органів, які здійснюють контроль за проведенням Акції.

7.1.2. Визначення Переможців Акції відбувається: з 10:00:01 до 17:59:59 год. в наступні дати:

7.1.2.1. 08 травня 2019 року; 20 Переможців

7.1.2.2. 15 травня 2019 року;  20 Переможців

7.1.2.3. 22 травня 2019 року;  20 Переможців

7.1.2.4. 29 травня 2019 року;  20 Переможців

7.1.2.5. 05 червня 2019 року;  20 Переможців

7.2. Інформаційний партнер в день визначення Переможців Акції, вказаний в п. 7.1.2 даних Правил, до 11:00 передає Виконавцю список Учасників Акції, а саме номери карток Watsons club Учасників Акції. При цьому, Інформаційний партнер при передачі Виконавцю списку номерів карток Учасників Акції для проведення розіграшів, виключає з цього списку номери карток Учасників Акції, які вже стали переможцями цієї Акції. Виконавець серед Учасників Акції, номери карток яких були йому передані Інформаційним партнером, розігрує Подарунки у порядку, встановленому в пункті 7.1.1 Правил та визначає 20 (двадцять) Переможців Акції, які мають можливість отримати Подарунки у порядку, визначеному цими Правилами. Організатор передає номера карток Watsons club Переможців Інформаційному партнеру, який опубліковує номери карток Watsons club Переможців на Сайті до 18:00 в день визначення Переможців Акції, а саме: 08.05.2019 року, 15.05.2019 року, 22.05.2019 року, 29.05.2019 року та 05.06.2019 року. Інформаційний партнер зобов’язується передати Виконавцю контактні дані Переможців Акції (ПІБ, номер телефону) для зв’язку та вручення подарунку.

7.2.1. Протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту опублікування результатів Акції на Сайті, Виконавець Акції зв’язується з Переможцем Акції за телефоном, Інформаційним партнером. У випадку, якщо Переможець Рекламної Акції протягом 1 (одного) дня не виходить на зв`язок з Виконавцем або протягом 3 (трьох) календарних днів не пред`являє Виконавцю копії документів, що засвічують його особу (паспорт) та ІПН, Подарунок та статус Переможця переходить до наступного Учасника зі списку результатів випадкової вибірки.

7.3. Подарунки будуть передані Організатором кур’єрській службі «Турман Експрес» для відправлення Переможцям. Відправлення Подарунку кур’єрською службою Переможцю здійснюється за рахунок Організатора, за вказаною Переможцем адресою доставки (в межах території України, крім тимчасово окупованих територій і населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення).

7.4. Якщо Переможець Акції вчасно не отримав в кур’єрській службі Подарунок, то вважатиметься, що такий Переможець добровільно відмовився від отримання Подарунку Акції та він не матиме права претендувати на Подарунок Акції або на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації, в тому числі і грошової. Організатор Акції розпоряджається таким не витребуваним Подарунком Акції на власний розсуд.

7.5. Передача права на отримання Подарунку Акції третім особам не допускається.

7.6. Правилами Акції не передбачено зберігання невитребуваних Подарунків Акції.

7.7. Виконавець/Організатор мають право: відмовити у видачі Подарунків Акції Переможцю, який не виконав належним чином та в повному об’ємі умови, необхідні для отримання такого Подарунку, згідно цих Правил; відмовити у видачі Подарунку, якщо Переможець вказав недостовірну інформацію про себе та/або адресу доставки.

7.8. Результати визначення Переможців Акції визнаються остаточними і не можуть бути змінені або оскаржені Учасниками. Організатор Акції залишає за собою право збільшити/змінити  Подарунковий фонд Акції, або включити в Акцію додаткові подарунки, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор/Виконавець або залучені ними треті особи повідомляють про них додатково.

У випадку недостовірності, неповноти наданої Переможцем інформації, Організатор не несе відповідальності щодо несповіщення Переможця про право отримання Подарунку, перемогу в Акції.

8. Виконавець/Організатор Акції мають право:

8.1.  Відмовити у видачі Подарунків Акції Учаснику, який не виконав належним чином та в повному об’ємі умови, необхідні для отримання такого Подарунку, згідно цих Правил;

8.2. Відмовити у видачі Подарунку, якщо Переможець вказав недостовірну інформацію про себе та/або адресу доставки.

8.3. Виконавець/Організатор Акції не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, за роботу Інтернет-сайтів, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку, внаслідок яких Учасник Акції не був повідомлений або був несвоєчасно повідомлений про право на отримання Подарунків Акції.

8.4. Виконавець/Організатор Акції не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними, якщо надання такої інформації передбачено цими Правилами.

8.5. Виконавець/Організатор Акції не відповідають за будь-які витрати Переможців Акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Подарунків Акції.

8.6. Виконавець/Організатор Акції не несуть відповідальності за неможливість Переможців Акції скористатись наданим їм Подарунками з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків Акції.

8.7. Виконавець/Організатор Акції не беруть на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Подарунків Акції. Виконавець/Організатор Акції не вступають в будь-які спори стосовно визнання будь-яких осіб Переможцями Акції і права на одержання Подарунків Акції. Виконавець Акції не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких спорах.

8.8. Виконавець/Організатор Акції та залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Виконавця/Організатора Акції та залучених ними третіх осіб, обставини.

9. Додаткові умови

9.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згоду Учасника з даними Правилами. Порушення Учасниками Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунків Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації, в тому числі і грошової.

9.2. Для отримання Подарунку Акції в рамках цієї Акції Переможець Акції має надати Організаторові/Виконавцю, залученим ними третім особам інформацію (в т.ч. персональні дані), визначену цими Правилами. Фактом участі в цій Акції Учасник Акції підтверджує достовірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано нижче. Учасник Акції несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ним).

9.3. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності у випадку невиконання своїх зобов’язань внаслідок надання Учасником неповних, неточних, застарілих, недостовірних персональних даних.

9.4. Переможці Акції зобов’язані підписати всі необхідні документи, пов’язані з отриманням Подарунків Акції.

9.5. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його персональних даних Організатором та/або Інформаційним партнером та/або Виконавцем Акції з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені і фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора на номер мобільного телефону/адресу, вказану Інформаційним партнером, повідомлень тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, але виключно в рамках проведення Акції і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора, попередньо повідомивши Організатора про таке рішення. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції, та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора Акції і можуть використовуватися без будь-якого відшкодування. Учасник Акції, який став Переможцем Акції, та отримує Подарунок Акції, погоджується фотографуватися для виготовлення графічних матеріалів без виплати йому за це будь-якої винагороди. Такі особи надають свою згоду на використання їх зображень, в тому числі під час реклами Товарів Організатора. Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Організаторові Акції.

9.6. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

9.7. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

9.8. Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що він ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних Переможця, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором Акції на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить чинному законодавству України.

9.9. Своєю участю в Акції Учасник Акції надає Організатору згоду в порядку визначеному Законом України «Про захист персональних даних», на обробку та використання його персональних даних (паспортні дані, ідентифікаційний код, та інше) виключно з метою виконання вимог чинного законодавства України, щодо реклами, податків, та в сфері бухгалтерського обліку, підготовки статистичної інформації.

9.10. Права Учасника як суб'єкта персональних даних. Учасник має право:

- на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора як володільця/розпорядника його персональних даних;

- вимагати від Організатора як володільця/розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;

- застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

9.11. Обробка персональних даних Учасника Акції може здійснюватися Організатором самостійно або може бути передана третім особам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

9.12. Персональні дані Учасника Акції зберігаються в базі персональних даних «Переможці», що є власністю Організатора, до їх відкликання за письмовою вимогою Учасника Акції. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі у Акції.

9.13. Відповідальна особа зі сторони Організатора - Ольга Королева, відповідальна особа зі сторони Виконавця – Козачинський Андрій.


mastercard-visa