Офіційні Правила та Умови Рекламної Акції

«Вигравай IPhone XS щотижня»

(надалі – «Правила» та «Акція»)


1. Виконавець, територія і строк (термін) проведення Акції

1.1. Замовником Акції  «Вигравай IPhone XS щотижня» (далі „Акція”) є

ТОВ «ДЦ Україна» (надалі - Замовник). Поштова адреса: м. Київ, Московський проспект, 28-А тел/факс: (+38 044) 423 07 01б E-mail: dc@dc.ua.

1.2. Організатором та безпосереднім Виконавцем Акції є ТОВ «ФОГРУПЗ» (надалі - Виконавець).

Поштова адреса: Україна, 01133, м. Київ, Бульвар Л.Українки, 34, офіс 703.

1.3. Акція проводиться на сайті www.watsons.ua, у магазинах та аптеках Watsons, лише з використанням картки Watsons Club.

1.4. Акція проводиться з 30.04.2019 по 02.06.2019 року (включно) (надалі – „Строк проведення Акції” або „Тривалість Акції”).

1.5. До участі в Акції приймаються всі покупки на сайті www.watsons.ua, у магазинах та аптеках Watsons (місце проведення акції) протягом Строку проведення Акції, з використанням картки Watsons Club.

2. Терміни

2.1. В даних Правилах терміни використовуються у наступних значеннях:

Учасник Акції – фізична особа, яка відповідає вимогам п.3.1 цих Правил, виконала всі вимоги даних Правил Акції.

Переможець - Учасник Акції, який за результатами Процедури визначення Переможців Акції, був визначений Учасником Акції, який має право на отримання Заохочення Акції.

3. Участь в Акції

3.1. Учасником Акції може бути будь-який громадянин України, якому на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років, який є дієздатним, проживає на території України, та виконав всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах (далі – «Учасник» або «Учасники»).

Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

1) працівники та представники Замовника/Виконавця Акції та будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції;

2) чоловік або дружина осіб, перелічених в підпункті 1) п.3.1. цих Правил, а також їх найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба);

3.2. Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, яка відповідає вимогам п. 3.1 даних Правил, необхідно:

а) бути учасником Watsons Club

б) придбати продукцію на сайті www.watsons.ua, у магазинах та аптеках Watsons (місце проведення акції) протягом Строку проведення Акції, з використанням картки Watsons Club.

3.3. Особа, яка бере участь в Акції, і яка виконала всі умови даних Правил, визнається такою, що зареєстрована до участі в Акції та бере участь у процедурі визначення власників Заохочення Акції.

4. Заохочення Акції.

4.1. Рекламно-заохочувальний фонд Акції складає

4.1.1. Заохоченням Акції є IPhone XS 256 Gb (надалі – Заохочення). Кількість – 5 шт.

4.2. Заохочення обміну та поверненню не підлягає.

4.3. Оподаткування вартості Заохочення Акції здійснюється Виконавцем відповідно до чинного законодавства України за встановленою для такого виду доходу ставкою.


5. Порядок визначення Учасників Акції, які мають право на отримання Заохочення Акції

5.1. Учасники, що мають право на отримання Заохочення Акції, будуть визначатись Виконавцем Акції шляхом випадкового вибору серед всіх учасників акції (за допомогою інструменту random.org) у відповідності до правил визначення зазначених в п.5.3. Правил.

5.2. Учасники Акції, що мають право на Заохочення Акції, визначаються за наступним графіком:

«08.05.2019», «15.05.19», «22.05.19», «29.05.19», «05.06.19».

5.3. Визначення Учасників Акції, які мають право на отримання Заохочення Акції, проводиться протягом Строку проведення Акції, шляхом випадкового комп’ютерного вибору серед всіх зареєстрованих Учасників Акції, на дату проведення визначення переможців, а саме:

- перший Учасник Акції, який отримає право на отримання Заохочення в кількості 1 шт., буде визначатися 8 травня 2019 року, серед Учасників Акції, які були зареєстровані з 00:00 годин 30 квітня 2019 р. до 23:59 годин 5 травня 2019 р.;

- наступний Учасник Акції, який отримає право на отримання Заохочення в кількості 1 шт., буде визначатися 15 травня 2019 року, серед Учасників Акції, які були зареєстровані з 00:00 годин                     6 травня 2019 р. до 23:59 годин 12 травня 2019 р.;

- наступний Учасник Акції, який отримає право на отримання Заохочення в кількості 1 шт., буде визначатися 22 травня 2019 року, серед Учасників Акції, які були зареєстровані з 00:00 годин                     13 травня 2019 р.. до 23:59 годин 19 травня 2019 р.;

- наступний Учасник Акції, який отримає право на отримання Заохочення в кількості 1 шт., буде визначатися 29 травня 2019 року, серед Учасників Акції, які були зареєстровані з 00:00 годин                   20 травня 2019 р. до 23:59 годин 26 травня 2019 р.;

- останній Учасник Акції, який отримає право на отримання Заохочення в кількості 1 шт., буде визначатися 5 червня 2019 року, серед Учасників Акції, які були зареєстровані з 00:00 годин                   27 травня 2019 р.. до 23:59 годин 2 червня 2019 р.

5.4. Замовник/Виконавець не несе відповідальності за неможливість контакту з Учасником Акції, якщо під час реєстрації в Акції та протягом строку її дії контактні дані Учасника у Програмі лояльності «Watsons Club» не вказані, або вказані неправильно/стали неактуальними.


5.5. Результати процедури Визначення Учасників Акції, які мають право на отримання Заохочень Акції, є остаточними й оскарженню не підлягають. Замовник/Виконавець Акції  гарантують об'єктивність проведення процедур визначення учасника, який має право на отримання Заохочення Акції.


5.6. Відповідний Учасник може стати власником лише одного Заохочення, незалежно від кількості покупок і реєстрацій під час Строку проведення Акції.

5.7. Грошовий еквівалент Заохочення  Акції не виплачується. Зовнішній вигляд Заохочення Акції може відрізнятися від їх зображень на рекламних матеріалах та не відповідати сподіванням Учасників.


6. Порядок і термін отримання Заохочень

6.1. Переможець Акції протягом 3-х робочих днів з моменту його визначення, буде повідомлений Виконавцем Акції про визнання його таким та умови отримання Заохочення Акції за адресою електронної пошти або іншими засобами зв’язку.

6.2. Заохочення передається Переможцю Акції в узгодженому із ним магазині «Watsons». Обов’язковою умовою передання Заохочення Переможцю Акції є наявність у останнього паспорту громадянина України та Документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. З моменту вручення Заохочення Переможцю Акції, Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за подальше використання Заохочення, а також за неможливість скористатися ним.

6.3.  У випадку відмови від Заохочення з боку Переможця Акції, що має право на отримання Заохочення,  Виконавець та Замовник за своїм розсудом визначають спосіб розпорядження Заохоченням.

6.4. Якщо за результатами 5 (п’яти) спроб протягом 3 (трьох) днів, після визначення Переможця Акції, представнику Виконавця не вдалося зв’язатися з таким Учасником Акції за вказаним ним контактними даними (за даними Виконавця, що не вимагають додаткового підтвердження), та/ або у разі ненадання/неповного надання інформації для відправки Заохочення, а також неотримання Переможцем Акції  в узгоджений строк, Виконавець позбавляє Переможця права на одержання Заохочення. При цьому, Переможець вважається таким, який відмовився від отримання Заохочення, та не має права на одержання від Виконавця будь-якої компенсації.


6.5. Виконавець не несе жодної відповідальності за неотримання Учасником Акції Заохочення Акції з будь-яких причин, у тому числі з причини невиконання (несвоєчасного виконання) своїх обов'язків Учасником Акції, передбачених цими Правилами, за настання обставин непереборної сили (форс-мажор), тощо.

6.6. Заохочення Акції, яке залишилося невитребуваними у зв'язку з тим, що Переможець не виконав умови цих Правил (зазначив неповні дані, тощо) використовуються на розсуд Виконавця та Замовника.

.

6.7. Передача права на отримання Заохочення Акції третій особі не допускається.

6.8. Правилами Акції не передбачено зберігання невитребуваного Заохочення Акції.

6.9. Виконавець має право:

- відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/неналежним чином виконала всі умови участі в акції, зазначені в цих Правилах;

- відмовити у видачі Заохочення Акції  Переможцю Акції, який не виконав умови, необхідні для отримання Заохочення Акції, згідно цих Правил.

6.10. Виконавець не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку.

6.11. Виконавець та Замовник не беруть на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Заохочення Акції. Виконавець та Замовник не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками/Переможцем Акції і прав на одержання Заохочення Акції.


7. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

7.1. Інформування щодо даних Правил та умов проведення Акції здійснюється за допомогою розміщення на Інтернет-сайті watsons.ua.

7.2. Зміна та доповнення правил та умов Акції можлива у випадку їх затвердження Замовником Акції та розміщення на Інтернет-сайті watsons ua. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.


8. Додаткові умови/ інші положення

8.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Акції з даними Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Заохочення Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Замовника/Виконавця Акції будь-якої компенсації.

8.2. Для отримання Заохочення Акції Учасник Акції має надати Виконавцю інформацію (в т.ч. особисту інформацію), визначену цими Правилами. Фактом участі в цій Акції Учасник Акції підтверджує достовірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано нижче. Учасник Акції несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ним).

8.3. Беручи участь в Акції кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його персональних даних Виконавцем, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації на номер телефону, використаний Учасником Акції при реєстрації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем та/або будь-якою третьою особою. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції, та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Виконавця і можуть використовуватися без  згоди Учасників Акції та будь-якого відшкодування. Учасник Акції, що став переможцем та отримує Заохочення Акції, погоджується фотографуватися для виготовлення графічних матеріалів, при цьому винагорода за це входить до вартості отриманого ним Заохочення Акції (без додаткових виплат). Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Замовнику.

8.4.  На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон) Учасникам Акції повідомляється:


8.4.1. Володільцем персональних даних Учасників Акції/Переможців Акції є ТОВ «ДЦ Україна»;

8.4.2. Персональні дані Учасників Акції/Переможця  Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;

8.4.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 8.4.2. цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по-батькові, номер мобільного телефону, а стосовно фізичної особи – Переможця акції також паспортні дані.

8.4.4. З персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;

8.4.5. Розпорядником персональних даних Учасників Акції є ТОВ «ДЦ УКРАЇНА», та треті особи, що будуть залучені для виконання мети, що вказана в п. 8.4.2. цих Правил,  їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом;

8.4.6. Персональні дані Учасників Акції/Переможців Акції без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення їх можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 8.4.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників Акції без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;

8.4.7. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Переможця Акції будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 8.4.2. цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.

8.4.8. Учасники Акції можуть відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши Володільцю персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції та отримання Заохочення Акції.  

8.4.9.  Учасники Акції володіють всіма правами передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

8.5. Беручи участь у цій Акції, кожен Учасник Акції тим самим надає згоду Володільцю персональних даних (Виконавцю)  на обробку його персональних даних в об’ємі та на умовах, які передбачені цими Правилами, зокрема з метою реалізації договірних, цивільних, господарських, адміністративних, комерційних, податкових правовідносин та правовідносин у сфері бухгалтерського обліку, координації дій і виконання умов цих Правил.

8.6. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Виконавцем.

8.7. Ця Акція дійсна лише для роздрібних покупців.

8.8. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Виконавцем протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Виконавцем та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.