ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

Рекламної Акції «Somat дарує подарунки»

(далі за текстом – «Правила»)

1. Загальні положення

1.1. Організатором Акції є Товариство з обмежено відповідальністю «Хенкель Україна», місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, б. 120

1.2. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Рекламне Агентство «АСС-ТВ», місцезнаходження: вул. Велика Васильківська, 72, м. Київ, 03150.

1.3. Інформаційний Партнер – Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЦ Україна», місцезнаходженням за адресою: 04655, м. Київ, проспект Московський, будинок 28-А.

1.4. Метою проведення рекламної Акції «Somat дарує подарунки» (в тексті даних правил іменується – «Акція») є популяризація продукції під ТМ «Somat» серед наявних та потенційних споживачів, реклама такої продукції та підвищення споживчого інтересу до такої продукції.

1.5. Акція буде складатись з: придбання продукції ТМ Somat на суму від 149 грн з ПДВ одним                       чеком в мережі магазинів Watsons або в інтернет-магазині Watsons (на сайті watsons.ua) та отримання можливості стати власником 1 з 4 кухонних комбайни PHILIPS Avance Collection HR7778/00 та 1 з 20 сертифікатів BergHOFF номіналом 1000 грн.

2. Строк проведення Акції

2.1. Строк проведення акції: з 00:01 години 26.11.2019 року по 23:59 години 31.12.2019 року включно.  Переможці визначаються 04.12.2019 року, 11.12.2019 року, 18.12.2019 року та 03.01.2020 року, а результати визначення Переможців публікуються на сайті watsons.ua  (надалі – «Сайт»).

3. Територія проведення Акції. Інформаційна підтримка Акції. Оголошення результатів Акції.

3.1. Акція проводиться на території України, крім тимчасово окупованих територій і населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, (за текстом даних Правил – «Територія проведення Акції»). При цьому, дане обмеження є вимушеним, та застосовується з міркувань безпеки.

3.2. Переліки Переможців Акції публікуються на Сайті в дата визначення Переможців Акції, що вказані в п.2.1 цих Правил.

4. Учасники Акції

4.1. В Акції можуть взяти участь виключно дієздатні громадяни України - учасники програми «Watsons Club» (особи – власники карток «Watsons Club»), яким виповнилось 18 років, що проживають на території України та які належним чином  та в повному обcязі виконали всі умови даних Правил (надалі – «Учасники Акції»).

4.2. В Акції не мають права брати участь:

- працівники та представники Організатора, Виконавця, Інформаційного Партнера Акції, ТОВ з ІІ «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)» та/або будь-яких інших компаній, які беруть участь                                      в підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

- особи, яким на момент проведення Акції не виповнилось 18 років;

- особи, що не відповідають вимогам п. 4.1 даних Правил.

4.3. Учасники мають права і несуть обов'язки, встановлені чинним законодавством України, а також цими Правилами.

5. Умови участі в Акції:

5.1. Для того, щоб взяти участь в Акції, кожна особа, яка відповідає вимогам розділу 4 даних Правил, повинна протягом Строку проведення Акції, з використанням картки «Watsons Club», придбати в будь-якому магазині мережі магазинів Watsons або в інтернет-магазині (на сайті watsons.ua) продукцію ТМ Somat на суму від 149 (сто сорок дев’ять) гривень (з ПДВ) в одному чеку.

Учасники, що виконали вимоги вказані вище (у даному пункті Правил), автоматично беруть участь у розіграші Подарунків.

5.2. Приймаючи участь в Акції, згідно з п. 5.1. Правил, Учасник підтверджує те, що він повністю відповідає умовам п.4.1-4.3 цих Правил та повністю погоджується з цими Правилами і зобов'язується неухильно їх виконувати.

5.3. Один Учасник Акції має право здійснювати необмежену кількість покупок відповідно до                       п. 5.1 даних Правил.

6. Подарунковий фонд Акції

6.1. Подарунковий фонд Акції (надалі – «Подарунки») включає в себе:

6.1.1.  20 (двадцять) сертифікатів BergHOFF номіналом 1000,00 грн. (тисяча гривень 00 коп.) кожен.

6.1.2.  4 (чотири) кухонних комбайни PHILIPS Avance Collection HR7778/00.

 

6.2. Подарунковий фонд Акції обмежений і складає кількість, зазначену в пункті 6.1 Правил.

6.3. Подарунки визначаються на розсуд Організатора та можуть відрізнятися від зображень                                           на рекламно-інформаційних матеріалах. Заміна Подарунків грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Подарунки обміну та поверненню не підлягають. Організатор Акції та Виконавець Акції не несуть жодних гарантійних зобов’язань щодо якості Подарунків.

6.4. Організатор не несе відповідальності щодо подальшого використання Подарунків після їх одержання Переможцями Акції, за неможливість скористатись Подарунками з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків.

6.5. Виконавець Акції за свій рахунок та своїми силами купує Подарунки та організовує їх вручення Переможцям Акції, а також є платником податків/зборів, пов’язаних з їх врученням. Дотримання вимог законодавства України щодо оподаткування вартості доходів в результаті отримання Подарунків забезпечується Виконавцем відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.6. Податковим агентом з податку на доходи фізичних осіб - Переможців Акції, у розумінні пункту 14.1.180 Податкового кодексу України, є Виконавець Акції. Виконавець Акції відповідає за нарахування і сплату податків/зборів, пов’язаних з врученням таких Подарунків, а також за вчинення будь-яких інших дій, що у даному випадку вимагаються податковим законодавством від Виконавця Акції як податкового агента щодо податку на доходи фізичних осіб/військового збору.

7. Визначення Переможців Акції

7.1. Переможці Акції будуть визначатися за результатам розіграшу наступним чином:

Визначення Переможців Акції відбувається: з 11:00:01 до 14:59:59 год. в такі дати:

04 грудня 2019 року, серед Учасників Акції, які придбали продукцію ТМ Somat впродовж періоду з 00:01 години 26.11.2019 року по 23:59 години 01.12.2019 року, буде визначено 6 Переможців: п’ять з них будуть мати право отримати сертифікати BergHOFF на 1000,00 грн кожний та один Переможець матиме право отримати кухонний гриль комбайни PHILIPS Avance Collection HR7778/00.

11 грудня 2019 року, серед Учасників Акції, які придбали продукцію ТМ Somat впродовж періоду з 00:01 години 02.12.2019 року по 23:59 години 08.12.2019 року,  буде визначено 6 Переможців: п’ять з них будуть мати право отримати сертифікати BergHOFF на 1000,00 грн кожний та один Переможець матиме право отримати кухонний гриль комбайни PHILIPS Avance Collection HR7778/00.

18 грудня 2019 року, серед Учасників Акції, які придбали продукцію ТМ Somat впродовж періоду з 00:01 години 09.12.2019 року по 23:59 години 15.12.2019 року,  буде визначено 6 Переможців: п’ять з них будуть мати право отримати сертифікати BergHOFF на 1000,00 грн кожний та один Переможець матиме право отримати кухонний гриль комбайни PHILIPS Avance Collection HR7778/00.

02 січня 2020 року, серед Учасників Акції, які придбали продукцію ТМ Somat впродовж періоду з 00:01 години 16.12.2019 року по 23:59 години 31.12.2019 року,  буде визначено 6 Переможців: п’ять з них будуть мати право отримати сертифікати BergHOFF на 1000,00 грн кожний та один Переможець матиме право отримати кухонний гриль комбайни PHILIPS Avance Collection HR7778/00.

7.1.1. Визначення Переможців Акції буде проведено Виконавцем Акції шляхом випадкової вибірки з використанням спеціального обладнання (комп’ютера), устаткованого спеціальною комп’ютерною програмою (за допомогою Інтернет ресурсу https://www.random.org/). У спеціальному обладнанні не містяться приховані алгоритми (в тому числі вихідні тексти комп’ютерних програм), інформаційні масиви, вузли чи агрегати, недоступні для інспектування та тестування з боку органів, які здійснюють контроль за проведенням Акції.

7.2. Інформаційний Партнер в день проведення розіграшу, до 10:00 передає Організатору, а останній до 11.00 пересилає Виконавцю, список номерів карток «Watsons Club» Учасників Акції, серед яких, з застосуванням спеціального обладнання (п. 7.1.1 цих Правил), Виконавцем буде визначено 6 (шість) Переможців Акції – осіб, що матимуть право отримати Подарунки. При цьому, Переможець Акції, номер картки «Watsons Club» якого буде першим у списку шести номерів карток Переможців, матиме право отримати кухонний комбайн PHILIPS Avance Collection HR7778/00, інші 5 переможців матимуть право отримати по одному сертифікату BergHOFF на 1000,00 грн. Після визначення номерів карток «Watsons Club» Переможців Акції, Виконавець передає їх список Організатору, а останній пересилає їх Інформаційному Партнеру. Інформаційний Партнер опубліковує номери карток «Watsons Club» переможців на Сайті до 18:00 в день визначення Переможців Акції, а саме: 04.12.2019 року, 11.12.2019 року, 18.12.2019 року та 03.01.2020 року. Інформаційний Партнер зобов’язується передати Організатору контактні дані Переможців Акції (ПІБ, номер телефону) для зв’язку з останніми та погодження умов вручення Подарунку.

7.2.1. Протягом 3 (трьох) днів з моменту опублікування результатів Акції на Сайті, Виконавець, уповноважений  Організатором Акції, зв’язується з Переможцем Акції за телефоном, вказаним Переможцем при реєстрації в програмі «Watsons Club». У випадку, якщо Переможець Рекламної Акції протягом 1 (одного) дня не виходить на зв`язок з Виконавцем або протягом 3 (трьох) днів не пред`являє останньому копії документів, що засвічують його особу (паспорт) та ІПН, Подарунок та статус Переможця переходить до наступного Учасника зі списку результатів випадкової вибірки.

7.3. Результати визначення Переможців Акції визнаються остаточними і не можуть бути змінені або оскаржені Учасниками. Організатор Акції залишає за собою право збільшити/змінити  Подарунковий фонд Акції, або включити в Акцію додаткові Подарунки, не передбачені цими Правилами.                                         Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор/Виконавець або залучені ними треті особи повідомляють про них додатково.

У випадку недостовірності, неповноти наданої інформації Організатор не несе відповідальності щодо несповіщення Учасника про перемогу в Акції та/або про право отримання Подарунку.

7.4. Подарунки будуть передані Виконавцем кур’єрській службі для відправлення Подарунків Переможцям, за погодженими з останніми місцями доставки Подарунків (в межах території України,                          крім тимчасово окупованих територій і населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення). Відправлення (доставка) Подарунку кур’єрською службою Переможцям здійснюється за рахунок Виконавця.

7.5. Якщо Переможець Акції вчасно не отримав Подарунок (в т.ч. внаслідок неявки у пункт доставки Подарунку, відсутності Переможця у місці доставки Подарунку в момент доставки останнього, тощо), то вважатиметься, що такий Переможець добровільно відмовився від отримання Подарунку Акції та він не матиме права претендувати на Подарунок Акції або на одержання від Організатора Акції, Виконавця Акції будь-якої компенсації, в тому числі і грошової. Організатор Акції розпоряджається таким не витребуваним Подарунком Акції на власний розсуд.

7.6. Передача права на отримання Подарунку Акції третім особам не допускається.

7.7. Правилами Акції не передбачено зберігання невитребуваних Подарунків Акції.

7.8. Виконавець/Організатор мають право: відмовити у видачі Подарунків Акції Переможцю, який не виконав належним чином та в повному обсязі умови, необхідні для отримання такого Подарунку, згідно з цими Правилами; відмовити у видачі Подарунку, якщо Учасник вказав недостовірну інформацію про себе, якщо доставка Подарунку в погоджений пункт доставки не можлива та/або якщо з Переможцем не вдалося погодити місце доставки Подарунку (в т.ч. внаслідок знаходження адреси доставки на тимчасово окупованій території або її розташування на лінії зіткнення)

8. Порядок та строки отримання Подарунків Акції:

8.1. Переможцям, які здобули право на отримання Подарунків, Виконавцем буде надана інформація щодо порядку отримання Подарунку за телефоном, який Переможець зазначив як контактний при реєстрації в програмі «Watsons Club».

8.2. Переможець Акції (визначений таким, що має право на отримання Подарунка), який виявить бажання отримати Подарунок - сертифікат BergHOFF на 1000,00 грн, повинен протягом 10 календарних днів після отримання телефонного дзвінка від Виконавця з повідомленням про право отримати відповідний Подарунок, повідомити Виконавцю адресу доставки Подарунку (номер відділення «Нової Пошти» - в межах території України, крім тимчасово окупованих територій і населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення).

Доставка Подарунків кухонний комбайн PHILIPS Avance Collection HR7778/00 буде здійснюватися за допомогою кур'єрської служби «Турман Експрес» (особисто в руки Переможцю Акції) до будинку проживання Переможця Акції за адресою (в межах території України, крім тимчасово окупованих територій і населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення), повідомленою останнім Організатору/Виконавцю під час телефонного дзвінка, передбаченого п. 8.1 даних Правил. Кур’єр кур'єрської служби «Турман Експрес» не здійснює занесення Подарунку безпосередньо в місце проживання (у квартиру, кімнату, будинок, тощо) Переможця Акції.

Переможець Акції повинен надати Виконавцеві  наступні копії документів та інформацію:

- копія першої, другої сторінки внутрішнього паспорта громадянина України (Учасника Акції) та сторінки паспорта з реєстрацією місця проживання (або паспорту у формі ID-картки);

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків Учасника Акції (у разі наявності); 

Переможець при отриманні Подарунку повинен підписати акт про отримання Подарунку Акції.

Подарунок Акції отримує лише особа, яка виконала умови цих Правил, і виключно в порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Переможець Акції з яких-небудь причин не може отримати Подарунок Акції особисто, такий Переможець Акції не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.

Доставка Подарунків сертифікат BergHOFF номіналом 1000 грн  буде здійснюватися за допомогою кур'єрської служби «Нова Пошта» на відділення, повідомлене Переможцем Організатору/Виконавцю під час телефонного дзвінка, передбаченого п. 8.1 даних Правил.

8.3. У випадку, якщо Переможець Акції не зв’яжеться у вказаний в пункті 8.2 Правил строк та не надасть Виконавцю інформацію/документи, вказані в п.8.2 Правил, то вважатиметься, що такий Переможець добровільно відмовився від отримання Подарунку Акції та він не матиме права претендувати на Подарунок Акції або на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації, в тому числі і грошової. Організатор Акції розпоряджається таким невитребуваним Подарунком Акції на власний розсуд.

8.4. Передача права на отримання Подарунків Акції третім особам не допускається. Грошовий еквівалент Подарунків не видається.

8.5. Правилами Акції не передбачено зберігання невитребуваних Подарунків Акції.

8.6. Виконавець/Організатор Акції мають право:

8.6.1.  Відмовити у видачі Подарунку Переможцю, який не виконав належним чином та в повному обсязі умови, необхідні для отримання такого Подарунку, згідно цих Правил;

8.6.2. Відмовити у видачі Подарунку, якщо Переможець вказав недостовірну інформацію про себе.

8.7. Виконавець/Організатор Акції/Інформаційний партнер не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, за роботу Інтернет-сайтів, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку, внаслідок яких Учасник Акції не був повідомлений або був несвоєчасно повідомлений про перемогу та/або про право на отримання Подарунку Акції.

8.8. Виконавець/Організатор/Інформаційний партнер Акції не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в т. ч. інформації щодо контактів з ними.

8.9. Виконавець/Організатор Акції/Інформаційний партнер не відповідають за будь-які витрати Переможців Акції та будь-яких інших осіб, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Подарунків Акції.

8.10. Виконавець/Організатор/Інформаційний партнер Акції не несуть відповідальності за неможливість скористатись Подарунками з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків.

8.11. Виконавець/Організатор/Інформаційний партнер Акції не беруть на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок та/або вимог стосовно Подарунків Акції. Виконавець/Організатор/Інформаційний партнер Акції не вступають в будь-які спори стосовно визнання будь-яких осіб Переможцями Акції і прав на одержання Подарунків Акції. Виконавець/Інформаційний партнер Акції не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких спорах, пов’язаних з Акцією.

8.12. Виконавець/Організатор/Інформаційний партнер Акції та залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Виконавця/Організатора/Інформаційного партнера Акції та залучених ними третіх осіб, обставини.

9. Додаткові умови

9.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згоду Учасника з даними Правилами. Порушення Учасниками Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунків Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Інформаційного партнера Акції будь-якої компенсації, в тому числі і грошової.

9.2. Для отримання Подарунка Акції в рамках цієї Акції Переможець має надати Організаторові/Виконавцю/Інформаційному партнеру, залученим ними третім особам інформацію (в т.ч. персональні дані), визначену цими Правилами. Фактом участі в цій Акції Учасник Акції підтверджує достовірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано нижче. Учасник Акції несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ним).

9.3. Організатор/Виконавець/Інформаційний партнер Акції не несуть відповідальності у випадку невиконання своїх зобов’язань внаслідок надання Учасником неповних, неточних, застарілих, недостовірних персональних даних.

9.4. Переможці Акції зобов’язані підписати всі необхідні документи, пов’язані з отриманням Подарунків Акції.

9.5. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його персональних даних Організатором Акції та Інформаційним партнером, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч. право публікації (в т. ч. його імені і фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, СМС-повідомлень (в т. ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора на номер мобільного телефону/адресу, вказану Учасником при реєстрації в програмі «Watsons Club», повідомлень тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, але виключно в рамках проведення Акції і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання  СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора, попередньо повідомивши Організатора про таке рішення. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора Акції і можуть використовуватися без будь-якого відшкодування. Учасник Акції, який став Переможцем Акції та отримує Подарунок Акції, погоджується фотографуватися для виготовлення графічних матеріалів без виплати йому за це будь-якої винагороди. Такі особи надають свою згоду на використання їхніх зображень, в тому числі під час реклами Товарів Організатора. Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Організаторові Акції.

9.6. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

9.7. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

9.8. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що він ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором/Виконавцем/Інформаційним партнером Акції на власний розсуд останніх, будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить чинному законодавству України.

9.9. Своєю участю в Акції Учасник Акції надає Організатору/Виконавцю/Інформаційному партнеру згоду в порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних», на обробку та використання його персональних даних (паспортні дані, ідентифікаційний код та інше) виключно з метою виконання вимог чинного законодавства України, щодо реклами, податків та в сфері бухгалтерського обліку, підготовки статистичної інформації.

9.10. Права Учасника як суб'єкта персональних даних. Учасник має право:

- на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора як володільця/розпорядника його персональних даних;

- вимагати від Організатора як володільця/розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;

- застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

9.11. Обробка персональних даних Учасника Акції може здійснюватися Організатором/Інформаційним партнером самостійно або може бути передана третім особам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

9.12. Персональні дані Учасника Акції зберігаються в базі персональних даних «Переможці», що є власністю Організатора/Інформаційного партнера, до їх відкликання за письмовою вимогою Учасника Акції. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі у Акції.

9.13. Відповідальна особа зі сторони Організатора – Бруцька Ірина, відповідальна особа зі сторони Виконавця – Козачинський Андрій, відповідальна особа зі сторони Інформаційного Партнера – ______.