Офіційні правила

Рекламної акції під умовною назвою «Huggies Bonus Club»

(надалі – «Правила» та «Акція» відповідно)

 

1. Загальні положення

 

1.1. Організатор Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Кімберлі-Кларк Україна», місцезнаходження: 03038, м. Київ, вулиця М. Грінченка,  будинок 2/1, код ЄДРПОУ 21701474 (надалі – Замовник);

 

1.2. Виконавець Акції в магазинах Watsons та інтернет-магазині watsons.ua : ТОВ «ДЦ УКРАЇНА», місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, проспект Московський, будинок 28-А, код ЄДРПОУ 32424255 (надалі – «Виконавець»).

Виконавець Акції в аптеках Watsons: ТОВ «БМТС», місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, проспект Московський, будинок 28-А, код ЄДРПОУ 31237762 (надалі – «Виконавець»).

 

1.3. Метою проведення Акції є популяризація продукції під знаком для товарів і послуг «Huggies» (надалі – «Продукція») серед існуючих та потенційних споживачів, реклама такої продукції та підвищення споживчого інтересу до такої продукції.

 

1.4.  Строки проведення Акції: з 17 листопада  2020 року по 31 грудня 2021 року включно (надалі – «строк проведення Акції»). Акція триває у вказані дати.

 

1.5. Територія проведення Акції. Акція проводиться в мережі магазинів та аптек «Watsons», а також на веб-сайті інтернет-магазину /www.watsons.ua/ на території України, за винятком АР Крим та території проведення операції об’єднаних сил (далі – «Місце проведення Акції»),. Перелік магазинів та аптек «Watsons» можна знайти за посиланням: https://www.watsons.ua/mahazyny.

 

1.6. Участь в Акції можлива при придбанні товарних позицій ТМ «Huggies» на умовах, визначених розділом 3 Правил. Акція не є лотереєю і азартною грою, а також не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор.

 

2. Учасники Акції

 

2.1.Участь у Акції можуть брати дієздатні фізичні особи – резиденти України, яким на момент початку проведення Акції виповнилося 18 років, які проживають на території України та які виконали всі умови Акції, зазначені в цих Правилах (надалі – «Учасник» або «Учасники»). Учасники Акції повинні бути учасниками програми лояльності «Watsons Club».

 

3. Знижка, її розмір та умови набуття

 

3.1. Умовами акції передбачено надання наступних заохочень при купівлі наступної Акційної продукції (далі Акційна продукція):

 

3.1.1 Знижка 20% надається за умови придбання протягом Строку проведення Акції із використанням картки «Watsons Club» будь-якого товару з асортименту:

·         дитячих трусиків-підгузків «Huggies Pants»

·         «Huggies Elite Soft трусики»

·         «Huggies Elite Soft Platinum»

3.1.2. Купон на знижку у розмірі 15 грн. з ПДВ на наступну покупку будь якої продукції ТМ «Huggies», «Kotex», “Kleenex”, “Lidie” або “Depend”, який надається у магазинах та аптеках Watsons Учаснику Акції за умови придбання протягом Строку проведення Акції із використанням картки «Watsons Club»                                1 (однієї) упаковки підгузків:

·         «Huggies Ultra Comfort», або

·         «Huggies Elite Soft».

 

Купон можна використати протягом Строку проведення Акції в магазинах та аптеках Watsons (з використанням картки «Watsons Club») на суму, що перевищує 15,01 грн. з ПДВ. Грошовий еквівалент купону не видається.

УВАГА! Купон не видається та не може бути використаним в інтернет-магазині Watsons.ua.

УВАГА! Купон не можна використати на покупку Акційної продукції з жовтими цінниками (за акцією "Жовтий цінник гривню береже").

 

3.2. При купівлі Акційної продукції вперше, а саме товарів з асортименту ТМ «Huggies» із використанням картки «Watsons Club», Учасник буде підключений до програми Huggies Bonus Club протягом 7 (семи) робочих днів. Під програмою Huggies Bonus Club мається на увазі можливість отримання Учасником Акції спеціальних пропозицій на товари ТМ «Huggies», «Kotex», “Kleenex”, “Lidie” або “Depend», які проводитимуться Виконавцями акції у майбутньому.

 

3.3. Якщо перша покупка товарів з асортименту ТМ «Huggies» із використанням картки «Watsons Club» відбувається в магазині або аптеці «Watsons», на касі Учасник отримує купон-привітання про участь в програмі Huggies Bonus Club.

 

4. Умови участі в Акції

 

4.1. Для того, щоб взяти участь в Акції, особам, які відповідають вимогам розділу 2 цих Правил, необхідно протягом строку проведення Акції здійснити купівлю Акційної продукції з використанням карти «Watsons Club» у магазинах або аптеках «Watsons» або в інтернет-магазині watsons.ua.

 

5. Порядок проведення Акції

 

5.1. Кожен Учасник Акції має право ознайомитися з Правилами, а також одержати інформацію у разі їх зміни.

 

5.2. Кожен Учасник, який виконав умови цієї Акції, може претендувати на отримання  заохочень.

 

5.3. Заміна заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.

 

5.4. Участь у Акції Huggies Bonus Club не припиняє нарахування балів на дисконтну карту Watsons Сlub та не перешкоджає списанню з неї балів. Учасники Програми лояльності «Watsons Сlub» мають можливість отримувати інформацію про спеціальні пропозиції, що діють виключно для учасників Програми лояльності «Watsons Сlub», а також користуватися іншими перевагами Програми лояльності «Watsons Сlub» незалежно від участі у Акції.

 

5.5. Інформація про співвідношення розміру знижки до попередньої ціни реалізації товару та деталі надаються консультантами магазинів та аптек Watsons, а також на веб-сайті https://www.watsons.ua/.

 

6. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

 

6.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Знижки здійснюється:

-          на веб-сайті інтернет-магазину https://www.watsons.ua/;

-          безпосередньо в магазинах та аптеках «Watsons»;

-          в Офіційних правилах проведення Акції.

 

6.2.  Правила та умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором/Виконавцем Акції протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором/Виконавцем Акції та оприлюднення  на веб-сайті https://www.watsons.ua/. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування на веб-сайті https://www.watsons.ua/ та в Офіційних правилах проведення Акції, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.

 

7. Інші умови

 

7.1. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням заохочень.

 

7.2. Право на отримання заохочень мають лише особи, які є Учасниками Акції. Не допускаються з боку Учасників будь-які дії, операції, угоди, де предмет Акції буде предметом угоди або засобом платежу.

 

7.3. Заохочення надаються за умови наявності товарних позицій, зазначених в п. 3.1 Правил.

 

7.4. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і дає свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання Правил (у т. ч. від дотримання порядку та строку проведення Акції та/або придбання товарів у встановленому порядку та ін.) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та від отримання заохочень. При цьому така особа не має права на одержання від Замовника/Виконавця Акції будь-якої компенсації.

 

7.5. Організатор залишає за собою право дострокового припинення проведення Акції за умови повідомлення Учасників шляхом розміщення інформації на веб-сайті https://www.watsons.ua/ та внесення змін до Правил.

 

7.6. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором/Виконавцем Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора/Виконавця Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.

 

7.7 Організатор / Виконавець не несуть відповідальності за неможливість надання заохочень Учасникам Акції з причин відсутності у день купівлі товарних позицій, на які поширюється знижка, або з інших причин, не залежних від Організатора / Виконавця.

 

 

mastercard-visa

Мобільний додаток Watsons