Офіційні Правила та Умови Рекламної Акції

«Розіграш подарунків до дня народження Watsons в Україні»

(надалі – «Правила», «Умови»)

 

 

 

1. Загальні положення Місце (територія) та строк (термін) проведення Акції «Розіграш подарунків до дня народження Watsons в Україні»

 

1.1. Замовником Акції «Розіграш подарунків до дня народження Watsons в Україні» (далі - «Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЦ Україна» (надалі – Замовник, ТОВ «ДЦ Україна»). Адреса місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, Московський проспект, 28-А тел/факс: (+38 044) 423 07 01б. E-mail: dc@dc.ua.

 

1.2. Організатором та безпосереднім Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «СЕВЕН ГРУП» (надалі – Виконавець, ТОВ «СЕВЕН ГРУП»). Адреса місцезнаходження: Україна, 01133, м. Київ, вулиця Драгомирова, 10/10, к. 60.

 

1.3. Акція проводиться на сайті www.watsons.ua (надалі – «Територія проведення Акції»).

 

1.4. Акція проводиться з 00:01 години 06.09.2021 року по 23:59 години 19.09.2021 року (включно) (надалі – «Строк проведення Акції»).

 

 

2. Терміни

 

2.1. У даних Правилах терміни використовуються у наступних значеннях:

Учасник Акції – фізична особа, яка відповідає вимогам п.3.1 цих Правил, виконала всі вимоги даних Правил Акції.

Переможець - Учасник Акції, який за результатами Процедури визначення Переможців Акції, був визначений Учасником Акції, який має право на отримання Заохочення Акції.

 

 

3. Участь в Акції

 

3.1. Учасником Акції може бути будь-який громадянин України, якому на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років, який є дієздатним, проживає на території України та виконав всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах (далі – «Учасник» або «Учасники»).

 

Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

 

1) працівники та представники Замовника/Виконавця Акції та будь-яких інших осіб, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції;

 

2) чоловік або дружина осіб, перелічених в підпункті 1) п.3.1. цих Правил, а також їх найближчі родичі (діти, брат, сестра, батьки, дід, баба);

 

3.2. Для того, щоб взяти участь в Акції та шансі на отримання Заохочень (смартфону APPLE IPHONE 12 128GB white,, ноутбуку Apple MacBook Air M1 Chip 13"/256 Silver, навушників Apple AirPods Pro, семи сертифікатів «Watsons» номіналом по 1000 (одна тисяча) грн.  будь-якій особі, яка відповідає вимогам п. 3.1 даних Правил, необхідно:

 

а) протягом строку проведення Акції  здійснити покупки на суму від 1000 (одна тисячая грн. одним чеком на сайті  www.watsons.ua.

 

3.3. Якщо бажаючий взяти участь в розіграші, та який відповідає вимогам п. 3.1 цих Правил дізнався про проведення Акції в будь-якому роздрібному магазині «Watsons», він може на місці виконати умови Пункту 3.2. (а) скориставшись QR-кодами, що розміщені серед полиць і на касах магазинів.  

 

3.4. Особа, яка бере участь в Акції, і яка виконала всі умови даних Правил, визнається такою, що зареєстрована для участі в Акції та бере участь у процедурі визначення Переможців Акції.

 

 

4. Заохочення Акції.

 

4.1. Рекламно-заохочувальний фонд Акції складається з:

 

·         смартфону APPLE IPHONE 12 128GB white – 1 шт;

 

·         ноутбуку Apple MacBook Air M1 Chip 13"/256 Silver  - 1 шт;

 

·         навушників Apple AirPods Pro – 1 шт;

 

·         сертифікатів «Watsons» номіналом по 1000 (одна тисяча) гривень – 7 шт. (надалі «Заохочення Акції»).

 

4.2. Заохочення обміну та поверненню не підлягає.

 

4.3. Оподаткування вартості Заохочення Акції здійснюється Виконавцем відповідно до чинного законодавства України за встановленою для такого виду доходу ставкою.

 

 

5. Порядок визначення Учасників Акції, які мають право на отримання Заохочення Акції

 

5.1. Учасники, які мають право на отримання Заохочення Акції, будуть визначатись Виконавцем Акції шляхом випадкового вибору серед всіх Учасників Акції з використанням спеціального обладнання (комп’ютера), устаткованого спеціальною комп’ютерною програмою (за допомогою Інтернет ресурсу https://www.random.org/).) у відповідності до правил визначення, зазначених в п..5.2. Правил. У спеціальному обладнанні не містяться приховані алгоритми (в тому числі вихідні тексти комп’ютерних програм), інформаційні масиви, вузли чи агрегати, недоступні для інспектування та тестування з боку органів, які здійснюють контроль за проведенням Акції.

 

5.2. Визначення Учасників Акції, які мають право на отримання Заохочення Акції, буде проводитися 27.09.2021 року серед Учасників Акції, які виконали умови п.3.2, шляхом випадкового комп’ютерного вибору номеру замовлення серед всіх Учасників Акції. На підставі зазначеного буде визначено 10 (десять) Переможців, які матимуть право отримати Заохочення.

 

5.3. Порядок визначення Заохочень Акції:

 

·         Перший Учасник Акції, що  обраний випадковим чином у порядку, передбаченому п. 5.1 Акції має право на отримання ноутбуку Apple MacBook Air M1 Chip 13"/256 Silver;

 

·         Наступний Учасник Акції, що  обраний випадковим чином у порядку, передбаченому п. 5.1 Акції має право на отримання смартфону APPLE IPHONE 12 128GB white;

 

·         Наступний Учасник Акції, що  обраний випадковим чином у порядку, передбаченому п. 5.1 Акції має право на отримання навушників Apple AirPods Pro;

 

·         Наступні сім Учасників Акції, що  обрані випадковим чином у порядку, передбаченому п. 5.1 Акції має право на отримання  сертифікатів «Watsons» номіналом по 1000 (одна тисяча) гривень.

 

5.4. Замовник/Виконавець не несе відповідальності за неможливість зв’язатися (за телефоном та/або адресою електронної пошти, вказаними Переможцем при оформленні замовлення) з Учасником Акції, якщо під час оформлення замовлення =  та протягом строку дії Акції  контактні дані Учасника вказані неправильно/стали неактуальними.

 

5.5. Результати процедури Визначення Учасників Акції, які мають право на отримання Заохочень Акції, є остаточними й оскарженню не підлягають. Замовник/Виконавець Акції гарантують об'єктивність проведення процедур визначення Учасника, який має право на отримання Заохочення Акції.

 

5.6. Відповідний Учасник може стати власником лише одного Заохочення, незалежно від кількості покупок на сайті watsons.ua  протягом Строку проведення Акції.

 

5.7. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не здійснюється.

 

5.8. Зовнішній вигляд Заохочення Акції може відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Замовник Акції та Виконавець Акції не несуть жодних гарантійних зобов’язань щодо якості Заохочень.

 

 

6. Порядок і строк (термін) отримання Заохочень

 

6.1. Переможець Акції протягом 3-х (трьох) робочих днів з моменту його визначення, буде повідомлений Виконавцем Акції про визнання його таким та про умови отримання Заохочення Акції за адресою електронної пошти або іншими засобами зв’язку, які Переможець зазначив при оформленні замовлення на сайті  watsons.ua.

 

6.2. Заохочення передається Переможцю Акції в узгодженому із ним магазині мережі Watsons та в узгоджений всіма сторонами час. Обов’язковою умовою передання Заохочення Переможцю Акції є наявність у останнього паспорту громадянина України та Документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. З моменту вручення Заохочення Переможцю Акції, Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за подальше використання Заохочення, а також за неможливість скористатися ним з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.

 

6.3. У випадку відмови від Заохочення з боку Переможця Акції, що має право на отримання Заохочення, Виконавець та Замовник за своїм розсудом визначають спосіб розпорядження Заохоченням.

 

6.4. Якщо за результатами 5 (п’яти) спроб протягом 3 (трьох) робочих днів, після визначення Переможця Акції, представнику Виконавця не вдалося зв’язатися з таким Учасником Акції за вказаними ним контактними даними (за даними Виконавця, що не вимагають додаткового підтвердження), та/ або у разі ненадання/неповного надання інформації для відправки  Заохочення, а також неотримання його Переможцем Акції в узгоджений строк, Виконавець позбавляє Переможця права на одержання Заохочення. При цьому Переможець вважається таким, який відмовився від отримання Заохочення, та не має права на одержання від Виконавця/Замовника будь-якої компенсації, у тому числі грошової.

 

6.5. Виконавець/Замовник не несе жодної відповідальності за неотримання Учасником Акції Заохочення Акції з будь-яких причин, у тому числі з причини невиконання (несвоєчасного виконання) своїх обов'язків Учасником Акції, передбачених цими Правилами, через настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), тощо.

 

6.6. Заохочення Акції, яке залишилося невитребуваними у зв'язку з тим, що Переможець не виконав умови цих Правил (зазначив неповні/недостовірні дані, тощо) використовуються на розсуд Виконавця та Замовника.

 

6.7. Передача права на отримання Заохочення Акції третій особі не допускається.

 

6.8. Правилами Акції не передбачено зберігання невитребуваного Заохочення Акції.

 

6.9. Виконавець має право:

 

- відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/неналежним чином виконала/виконала не в повному обсязі всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах;

 

- відмовити у видачі Заохочення Акції Переможцю Акції, який не виконав умови/неналежним чином виконав/виконав не в повному обсязі, необхідні для отримання Заохочення Акції, згідно цих Правил.

 

6.10. Виконавець та/або Замовник не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку.

 

 

7. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

 

7.1. Інформування щодо даних Правил та умов проведення Акції здійснюється за допомогою розміщення на Інтернет-сайті watsons.ua.

 

7.2. Зміна та доповнення правил та умов Акції можлива у випадку їх затвердження Замовником Акції та розміщення на Інтернет-сайті watsons.ua. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

 

 

8. Додаткові умови/ інші положення

 

8.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згоду Учасника Акції з даними Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Заохочення Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Замовника/Виконавця Акції будь-якої компенсації, в тому числі грошової.

 

8.2. Для отримання Заохочення Акції Учасник Акції має надати Виконавцю інформацію (в т.ч. персональні дані), визначену цими Правилами. Фактом участі в цій Акції Учасник Акції підтверджує достовірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано нижче. Учасник Акції несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ним).

 

8.3. Беручи участь в Акції кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його персональних даних Виконавцем, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації на номер телефону, використаний Учасником Акції при реєстрації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, але виключно в рамках проведення Акції і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

 

Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції, та/або у зв’язку з Акцією, є власністю Виконавця і можуть використовуватися без згоди Учасників Акції та будь-якого відшкодування. Учасник Акції, що став Переможцем та отримує Заохочення Акції, погоджується фотографуватися для виготовлення графічних матеріалів без виплати йому за це будь-якої винагороди.. Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Замовнику.

 

8.4. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон) Учасникам Акції повідомляється:

 

8.4.1. Володільцем персональних даних Учасників Акції/Переможців Акції є ТОВ «ДЦ Україна».

 

8.4.2. Персональні дані Учасників Акції/Переможця Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.

 

8.4.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 8.4.2. цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по-батькові, номер мобільного телефону/ електронна адреса, а стосовно фізичної особи – Переможця акції також паспортні дані.

 

8.4.4. З персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.

 

8.4.5. Розпорядником персональних даних Учасників Акції є ТОВ «ДЦ УКРАЇНА», та треті особи, що будуть залучені для виконання мети, що вказана в п. 8.4.2. цих Правил, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом.

 

8.4.6. Персональні дані Учасників Акції/Переможців Акції без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення їх можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 8.4.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників Акції без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

 

8.4.7. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Переможця Акції будуть зберігатися протягом терміну (строку), який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 8.4.2. цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку (терміну) зберігання персональних даних.

 

8.4.8. Учасники Акції можуть відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши Володільцю персональних даних письмовий запит на адресу: Україна, 04073, м. Київ, Московський проспект, 28-А, але при цьому вони втратять право на участь в Акції та отримання Заохочення Акції.

 

8.4.9. Учасники Акції володіють всіма правами передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

 

8.5. Беручи участь у цій Акції, кожен Учасник Акції тим самим надає згоду Володільцю персональних даних (Виконавцю) на обробку його персональних даних в об’ємі та на умовах, які передбачені цими Правилами, зокрема з метою реалізації договірних, цивільних, господарських, адміністративних, комерційних, податкових правовідносин та правовідносин у сфері бухгалтерського обліку, координації дій і виконання умов цих Правил.

 

8.6. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Виконавцем.

 

8.7. Ця Акція дійсна лише для роздрібних покупців.

 

8.8. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Виконавцем протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Виконавцем та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

 

8.9. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Замовника Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

 

 

mastercard-visa

Мобільний додаток Watsons