Офіційні правила

Акції під умовною назвою

« Kotex Active. Рухайся з комфортом » (надалі – «Правила»)

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Організатором рекламної акції « Kotex Active. Рухайся з комфортом » (далі — «Акція» або «рекламна Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю та Іноземними Інвестиціями «Кімберлі-Кларк Україна», 03680, Київ, вул. Миколи Грінченка, 2/1.,  код ЄДРПОУ: 21701474 (далі — «Організатор»).

1.2. Партнером 1 є Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЦ УКРАЇНА » 04655, місто Київ, пр-т Московський, 28-А,  (далі — «Партнер 1»).

1.3. Партнером  2 є Товариство з обмеженою відповідальністю «Акцентіка», що знаходиться за адресою: 01010, Україна, м. Київ,  вул. Івана Мазепи,3, офіс 174, (надалі – «Партнер 2»).

1.4. Технічним партнером Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «Ліднайн», що знаходиться за адресою: Україна, 03118, м. Київ, вул. Краматорська, 40-а, (надалі – «Технічний партнер»).

1.5. Акція проводиться в мережі магазинів «Watsons» згідно Адресної програми місць проведення акції (детальний список магазинів «Watsons»  та режим роботи вказаний за адресою https://www.watsons.ua/mahazyny) (надалі – «місце проведення Акції») .

1.6. Акція проводиться у період з «00» годин «00» хвилин  «03» червня 2019 року до «23» годин «59» хвилин 30 червня 2019 року включно, (надалі – «строк проведення Акції» або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»). Останній Акційний день  – «30» червня 2019 року.

1.7. Продукція, що бере участь у рекламній Акції (далi - «Акційна продукція» або «Продукція»):

·          Прокладки гігієнічні Kotex Active (Single) Normal 8 шт/уп.

·          Прокладки гігієнічні Kotex Active (Single) Super 7 шт/уп.

 

1.8. З Офіційними правилами Акції можна ознайомитись за електронною адресою  «www.watsons.ua»,  або за номером телефону  Інформаційної служби Акції, що вказаний у п. 3.1. цих Правил.

1.9. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд  Подарунків  Акції не формується з внесків Учасників Акції.

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ.

2.1. Учасниками Акції можуть стати дієздатні громадяни України, яким на момент початку Акції («03» червня 2019 року) виповнилося 16 років, які проживають на території України, є власниками карти програми лояльності «Watsons Club» мережі магазинів «Watsons» та протягом строку проведення Акції придбали Акційну продукцію, вказану у п. 1.7. цих Правил, та які в період проведення Акції виконали всі правила та умови цієї Акції, викладені в даних Офіційних Правилах (надалі – «Учасники Акції», «Учасник»).

Неповнолітні особи віком від 16 до 18 років мають право брати участь в Акції тільки за письмової згоди своїх законних повнолітніх представників, відповідно до чинного законодавства України.

2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь, незалежно від виконання ними умов даних Офіційних правил:

- працівники Організатора/Партнера 1/Партнера 2/Технічного партнера Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, мати/батько, дідусь/бабуся);

- особи, що не є громадянами України та особи, що не проживають на території України на постійній основі;

- особи віком до 16 років.

2.3. Участь у рекламній Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Організатор Акції не зобовязаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

2.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобовязуються:

дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

дотримуватися Правил користування Сайтом www.watsons.ua;

вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;

свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.

2.5. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

2.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Організатором з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/Акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних в межах чинного законодавства України з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами, доки не мине потреба визначена цими Правилами.

2.7. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища (окрім використання в рекламних матеріалах), зображення Учасника (окрім використання в рекламних матеріалах), інтервю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення (окрім використання в рекламі)) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтервю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Партнером 2

Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

2.8. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учать в Акції.

2.9. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів звязку з таким Учасником Акції, позбавляє його права на отримання належного йому Подарунка Акції, якщо це було визначено згідно п. 5 цих Правил.

2.10. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які порушили вказані вище гарантії.

2.11. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

3.  УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ.

3.1. Інформаційна служба Акціїце служба, за допомогою якої будь-який Учасник Акції (або інша особа, яку цікавить Акція) може дізнатись інформацію щодо умов Акції, кількості розіграних або доступних для розіграшу подарунків Акції, причин відмови у видачі виграшу, результатів розіграшу тощо.

Інформаційна служба Акції  працює протягом всього періоду проведення Акції з понеділка по пятницю з 09:00 по 19:00, з суботи по неділю з 09:00 по 18:00

3.2. Телефон Інформаційної служби Акції: 0800 302 322 (надалі – «Інформаційна служба Акції»)

Дзвінки  зі стаціонарних та мобільних номерів на території Українибезкоштовно

3.3. Для участі в Акції необхідно бути власником картки «Watsons Club», протягом періоду Акції придбати 1 (одну) або більше одиниць Акційної продукції (п. 1.7. цих Правил) в мережі магазинів «Watsons», з використанням картки програми лояльності  «Watsons Club» на касі під час покупки.

3.4. Незнання Офіційних правил не звільняє Учасників від відповідальності за їх невиконання.

 

4. ФОНД ПОДАРУНКІВ АКЦІЇ.

4.1. Фонд Подарунків Акції складається з:

4.1.1. Щотижневих Подарунків Акції:

4.1.1.1 Щотижневі Подарунки Акції 1 ( надалі – «Щотижневі подарунки 1»– Універсальний сертифікат  «Gift Mall» номіналом  10 000 грн. (Десять тисяча гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ (20%), без врахування податку з доходів фізичних осіб та військового збору,  на шопінг в магазинах представлених на сайті GiftMall.

Детальні умови реалізації  Універсального Сертифікату «Gift Mall» вказані на сайті www.giftmall.com.ua та можуть бути змінені за розсудом компанії ТОВ «ГІФТ КАРД МОЛ» . Строк дії універсального сертифікату – 60 (шістдесят) місяців від дати поставки Сертифікату.

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ Щотижневих ПОДАРУНКІВ 1:  5  (П'ять) шт.;

 

4.1.1.2. Щотижневі Подарунки Акції 2 ( надалі – «Щотижневі подарунки 2» –Електронний сертифікат мережі магазинів «Watsons» номіналом 100 грн. (Сто гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ (20%), без врахування податку з доходів фізичних осіб та військового збору, на купівлю товарів в мережі магазинів «Watsons». Детальні умови реалізації електронного сертифікату  мережі магазинів «Watsons» вказані на сайті www.watsons.ua та можуть бути змінені за розсудом компанії ТОВ «ДЦ УКРАЇНА».

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ Щотижневих ПОДАРУНКІВ 2:  500  (Пятсот) шт.;

 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ПОДАРУНКІВ Акції:  505 (П'ятсот п'ять) шт.;

 

4.2. Право на отримання усіх Подарунків Акції набувають Учасники, згідно із умовами розділу 5 цих Правил.

4.3. Оподаткування Подарунків в Акції здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Відповідальність за оподаткування несе Партнер 2.

4.4. Заміна  ПОДАРУНКІВ АКЦІЇ на інше благо не допускається.

4.5. Фонд Подарунків рекламної Акції є обмеженим та становить зазначену вище кількість. Відповідальність Організатора рекламної Акції не виходить за межі вартості та кількості Подарунків, передбачених п. 4.1. цих Правил.

4.6. Організатор рекламної Акції залишає за собою право збільшити загальний Фонд Подарунків рекламної Акції або включити до рекламної Акції додаткові Подарунки, не передбачені цими Правилами. У разі, якщо такі зміни будуть мати місце,  Організатор повідомить про них у порядку, передбаченому п.6.3.  цих Правил.

4.7. Відповідальність за якість товарів, що надаються в якості подарунків рекламної Акції, несе їх виробник.

 

5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ.

5.1 Щотижневого Подарунку 1.

5.1.1. Для участі у Щотижневих розіграшів Щотижневих Подарунків 1 кожний Учасник Акції повинен протягом одного Акційного тижня* придбати 1 (одну) або більше одиниць Акційної продукції (п. 1.7. цих Правил) в мережі магазинів “ Watsons ” (п.1.5 цих Правил), з використанням картки програми лояльності «Watsons Club» на касі під час покупки. *Акційний тиждень, це кожен тиждень в період проведення Акції, а саме:

1-й Акційний тиждень  з 00:00:00, 03.06.2019 до 23:59:59, 09.06.2019;

2-й Акційний тижденьз 00:00:00, 10.06.2019 до 23:59:59, 16.06.2019;

3-й Акційний тижденьз 00:00:00, 17.06.2019 до 23:59:59, 23.06.2019.

4-й Акційний тижденьз 00:00:00, 24.06.2019 до 23:59:59, 30.06.2019.

5.1.2. Реєстрація участі в Акції відбувається автоматично на касі будь-якого магазину «Watsons» згідно Адресної програми місць проведення акції ( п.1.5 цих Правил ).

5.1.3. Визначення Щотижневих Переможців Акції , що здобули право на отримання Щотижневого подарунку 1 відбувається шляхом проведення  відповідного розіграшу Щотижневого подарунку 1, серед усіх Учасників Акції, які взяли участь в Акції до моменту проведення розіграшу, в один з періодів, що передує даті такого розіграшу, а саме:

-    1-й розіграш Щотижневого подарунку 1, в якому буде визначено 1 (один) Переможець, що здобув  право на отримання Щотижневого подарунку 1, буде проведено 12 червня 2019 року о 17 годині 00 хвилин,  серед  усіх Учасників Акції, які виконали умови, передбачені п. 5.1. цих Правил, в період з 00:00:00 03 червня 2019  по 23:59:59 09 червня 2019 року.

-    2-й розіграш Щотижневого подарунку 1, в якому буде визначено 1 (один) Переможець, що здобув  право на отримання Щотижневого подарунку 1, буде проведено 19 червня 2019 року о 17 годині 00 хвилин,  серед  усіх Учасників Акції, які виконали умови, передбачені п. 5.1. цих Правил, в період з 00:00:00 10 червня 2019  по 23:59:59 16 червня 2019 року.

-    3-й розіграш Щотижневого подарунку 1, в якому буде визначено 1 (один) Переможець, що здобув  право на отримання Щотижневого подарунку 1, буде проведено 26 червня 2019 року о 17 годині 00 хвилин,  серед  усіх Учасників Акції, які виконали умови, передбачені п. 5.1. цих Правил, в період з 00:00:00 17 червня 2019  по 23:59:59 23 червня 2019 року.

-    4-й розіграш Щотижневого подарунку 1, в якому буде визначено 2 (два) Переможця, що здобули  право на отримання Щотижневого подарунку 1, буде проведено 03 липня 2019 року о 17 годині 00 хвилин,  серед  усіх Учасників Акції, які виконали умови, передбачені п. 5.1. цих Правил, в період з 00:00:00 24 червня 2019  по 23:59:59 30 червня 2019 року.

 

5.1.4. Визначення Переможців проводиться серед Учасників Акції, які виконали всі умови, що вказані у п. 5.1.1 цих правил. Переможцем визначається Учасник з унікальним номером мобільного телефону та номером карти програми лояльності «Watsons Club», які було зібрано Партнером 1 Акції.

5.1.5. Результати Щотижневих розіграшів Щотижневих подарунків 1 фіксуються у Протоколі визначення переможців Акції, який складається в присутності нотаріуса та підписується трьома представниками незалежної комісії  представником Організатора, Партнера 2 та Технічного Партнера Акції.

Результати, зафіксовані у Протоколі є остаточними і не підлягають оскарженню чи перегляду.

5.1.6. Кожен Учасник, що став переможцем  у Щотижневому  розіграші Щотижневого Подарунку 1, участь у подальших Щотижневих розіграшах Щотижневих  подарунків Акції не бере.

5.1.7 За наслідками проведення кожного Щотижневого розіграшу Щотижневого подарунку 1 формується  резервний список (надалі за текстом – «Резервний Список») із 5 (пяти) Учасників Акції (надалі за текстом – «Резервні переможці»), що взяли участь у Акції та виконали умови зазначені в цих Правилах, які можуть здобути право на отримання Щотижневого подарунку 1.  У разі неможливості вручення та/або відмови від нього Учасника Акції, який був визначений, як Переможець розіграшу, відповідно до умов п. 5.1.3 та п. 5.2.3. цих Правил, право на отримання Щотижневого подарунку 1 набуває Учасник, що є на першому місці в Резервному списку Резервних переможців, а у випадку, якщо і відносно цього учасника настануть ці ж обставини, то переможцем стає Учасник, що зайняв за результатами розіграшу друге місце в Резервному списку. У випадку якщо, жоден з Учасників не набув право на отримання   Щотижневого  Подарунку 1 Організатор вирішує долю такого Подарунку на власний розсуд.

5.1.8. Вручення Щотижневих Подарунків 1 здійснюється шляхом надсилання Подарунку  персонально переможцю на відділення ТОВ «Нова Пошта», згідно п. 5.3. протягом 60 (шістдесяти) календарних днів після отримання Партнером 2 /Організатором копій (скан-копій) документів, зазначених у п.5.3.

5.2. Щотижневого Подарунку 2.

5.2.1. Для участі у Щотижневих розіграшів Щотижневих Подарунків 2 кожний Учасник Акції повинен протягом одного Акційного тижня* придбати 1 (одну) або більше одиниць Акційної продукції (п. 1.7. цих Правил) в мережі магазинів “ Watsons ” (п.1.5 цих Правил), з використанням картки програми лояльності «Watsons Club» на касі під час покупки. 5.2.2.   Реєстрація участі в Акції відбувається автоматично на касі будь-якого магазину «Watsons» згідно Адресної програми місць проведення акції ( п.1.5 цих Правил ).

5.2.3. Визначення Щотижневих Переможців Акції , що здобули право на отримання Щотижневого подарунку 2 відбувається шляхом проведення  відповідного розіграшу Щотижневого подарунку 2, серед усіх Учасників Акції, які взяли участь в Акції до моменту проведення розіграшу, в один з періодів, що передує даті такого розіграшу, а саме:

-    1-й розіграш Щотижневого подарунку 2, в якому буде визначено 100 (сто) Переможців, що здобули право на отримання Щотижневого подарунку 2, буде проведено 12 червня 2019 року о 17 годині 30 хвилин,  серед  усіх Учасників Акції, які виконали умови, передбачені п. 5.2. цих Правил, в період з 00:00:00 03 червня 2019  по 23:59:59 09 червня 2019 року.

-    2-й розіграш Щотижневого подарунку 2, в якому буде визначено 100 (сто) Переможців, що здобули право на отримання Щотижневого подарунку 2, буде проведено 19 червня 2019 року о 17 годині 30 хвилин, серед усіх Учасників Акції, які виконали умови, передбачені п. 5.2. цих Правил, в період з 00:00:00  10 червня 2019 по 23:59:59 16 червня 2019 року.

-    3-й розіграш Щотижневого подарунку 2, в якому буде визначено 100 (сто) Переможців, що здобули право на отримання Щотижневого подарунку 2, буде проведено 26 червня 2019 року о 17 годині 30 хвилин, серед усіх Учасників Акції, які виконали умови, передбачені п. 5.2. цих Правил, в період з 00:00:00  17 червня 2019 по 23:59:59 23 червня 2019 року.

-    4-й розіграш Щотижневого подарунку 2, в якому буде визначено 200 (двісті) Переможців, що здобули право на отримання Щотижневого подарунку 2, буде проведено 03 липня 2019 року о 17 годині 30 хвилин, серед усіх Учасників Акції, які виконали умови, передбачені п. 5.2. цих Правил, в період з 00:00:00  24 червня 2019 по 23:59:59 30 червня 2019 року.

 

5.2.4. Визначення Переможців проводиться серед Учасників Акції, які виконали всі умови, що вказані у п. 5.2.1 цих правил. Переможцем визначається Учасник з унікальним номером мобільного телефону та номером карти програми лояльності «Watsons Club», які було зібрано Партнером 1 Акції.

5.2.5. Кожен Учасник, що став переможцем  у Щотижневому  розіграші Щотижневого Подарунку 2, також приймають участь в Щотижневому Розіграші Щотижневих подарунків 1 та Щотижневих подарунків 2 за умови повторного виконання  правил, вказаних в п. 5.2.1 окрім визначених осіб, що здобули право на отримання  Щотижневого Подарунку 1, відповідно п. 5.1.5 цих Правил.

5.2.6 За наслідками проведення кожного Щотижневого розіграшу Щотижневого подарунку 2 формується  резервний список із 100 (Ста) Учасників Акції, що взяли участь у Акції та виконали умови зазначені в цих Правилах, які можуть здобути право на отримання Щотижневого подарунку 2.  У разі неможливості вручення та/або відмови від нього Учасника Акції, який був визначений, як Переможець розіграшу, відповідно до умов п. 5.1.3 та п. 5.2.3. цих Правил, право на отримання Щотижневого подарунку 2 набуває Учасник, що є на першому місці в Резервному списку Резервних переможців, а у випадку, якщо і відносно цього учасника настануть ці ж обставини, то переможцем стає Учасник, що зайняв за результатами розіграшу друге місце в Резервному списку. У випадку якщо, жоден з Учасників не набув право на отримання   Щотижневого  Подарунку 2 Організатор вирішує долю такого Подарунку на власний розсуд.

5.2.7. Вручення Щотижневих Подарунків 2 здійснюється шляхом відправлення SMS-повідомлення з  штрих-кодом на номер мобільного телефону Переможцю або через мобільний додаток «Viber», вказаного ним при наданні необхідної інформації Партнеру 2 /Організатору, що зазначена у п.5.3. протягом 10 (десяти) календарних днів, після підписання необхідних документів, зазначених в п. 5.8.

5.3. Після визначення Учасника Акції Переможцем, який здобув право на отримання Щотижневого  Подарунку 1 та Щотижневі подарунки 2, протягом 3 днів, з цим Учасником звяжеться  Партнер 2 Акції за номером мобільного телефону, за яким була зареєстрована карта «Watsons Club»,  Такому Учаснику необхідно буде в телефонному режимі надати наступну достовірну інформацію про себе, а саме:

1) П.І.Б.;

2) День, місяць, рік народження;

3) Номер відділення ТОВ «Нова Пошта»;

Крім того Учасник Акції, який здобув право на отримання Щотижневого  Подарунку 1 та Щотижневого подарунку 2, протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання повідомлення про отримання права на такий Подарунок, повинен  направити Партнеру 2 Акції на адресу електронної пошти office@accentica.com.ua копії (скан-копії) наступних документів:

- копію (скан-копію) першої, другої, десятої та одинадцятої (реєстрація) сторінок дійсного паспорту громадянина України, який засвідчує особу Учасника Акції.

- копію (скан-копію) облікової картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера) (окрім випадку, коли учасник через свої релігійні переконання відмовився від отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті).

Учасник, який отримав право на одержання Щотижневого Подарунку 1 та Щотижневого подарунку 2, повинен надіслати зазначені копії документів протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту, коли відбулася його розмова з Партнером 2 Акції.

У випадку ненадання Переможцями Акції документів, зазначених в цьому пункті, буде вважатись, що Переможець добровільно відмовився від отримання Подарунку.

5.4. У випадку, якщо Партнер 2/ Організатор з причин, які не залежать від нього, не зможе звязатись з  переможцем, який набув право на Щотижневий Подарунок Акції за його мобільним номером, та/або Партнер№2/ Організатор не отримає від переможця в строки, передбачені цими Правилами, відомості, зазначені в п.5.3., або переможець відмовиться від отримання відповідного подарунку Акції, або якщо переможця буде визнано особою, що не має права брати участь в Акції (згідно п.2.2., 2.3. цих Правил), такий переможець позбавляється права на отримання відповідного подарунку Акції.

5.5. Визначення переможців Щотижневого  Розіграшу проводиться за допомогою компютерної програми шляхом випадкової вибірки із бази даних відповідного розіграшу, до якої внесено дані (номер телефону та номер карти програми лояльності «Watsons Club») Учасників Акції.

5.6. Переможцем Акції вважається Учасник, який набув право на отримання одного з Подарунків Акції, згідно пунктів 5.1. та 5.2. цих Правил, з унікальним  номером мобільного телефону та номером карти програми лояльності «Watsons Club», які було зібрані Партнером 1 Акції.

5.7. Право на отримання Подарунку Акції не може бути передано переможцем Акції третій особі. Учасники Акції, які здобули право на отримання ПОДАРУНКІВ Акції, можуть отримати їх виключно особисто.

5.8. Учасники, які здобули право на отримання Подарунку Акції, та надали Організатору/Партнеру 2 Акції документи, передбачені п. 5.3. цих Правил, для отримання належного їм Подарунку повинні:

- підписати документи, необхідні для вручення Подарунку (договори дарування, акти, тощо);

5.9. Отримання Подарунків Акції через представника забороняється.

5.10. Організатор має повне право відмовити в отриманні будь-яких  Подарунків Акції у випадку ненадання Учасником повної інформації, надання недостовірної інформації, ненадання чи несвоєчасне надання Учасником Партнеру 2 /Організатору необхідних документів, передбачених даними Правилами і діючим законодавством України, у випадку недотримання Учасником інших положень цих Правил та діючого законодавства України, а також при підозрі такого Учасника у  шахрайських діях (несанкціоноване вторгнення в систему,  недотримання Правил Акції, тощо). 

 

6. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ

6.1. Інформування щодо Правил та умов рекламної Акції здійснюється за допомогою розміщення офіційних Правил та умов рекламної Акції на сайті «www.watsons.ua» протягом строку проведення Акції.

6.2. Додаткова інформація щодо Правил та умов рекламної Акції надається за телефоном інформаційної служби Акції 0800 302 322 протягом усього періоду проведення рекламної Акції (Дзвінки  зі стаціонарних та мобільних номерів на території Українибезкоштовно).

6.3. Правила та умови Акції може бути змінено та/або доповнено Організатором рекламної Акції протягом усього терміну проведення рекламної Акції. Зміна та/або доповнення Правил та умов рекламної Акції можливі у випадку їхнього затвердження Організатором рекламної Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про правила та умови рекламної Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, та мають відношення до всіх Учасників Акції, не залежно від дати реєстрації в Акції, чи дати визначення Учасників переможцями, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил та умов.

7. ОБМЕЖЕННЯ

7.1. Організатор /Партнер 1 /Партнер№2 /Технічний партнер Акції та їх уповноважені особи не беруть на себе відповідальність за будь-які суперечки щодо подарунків рекламної Акції. Організатор / Партнер 1 /Партнер№2 /Технічний партнер Акції та їх уповноважені особи не вступають у будь-які суперечки з приводу визнання будь-яких осіб Учасниками рекламної Акції і визначення прав на отримання відповідних подарунків. Організатор / Партнер 1 /Партнер№2 /Технічний партнер Акції та їх уповноважені особи не несуть відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

7.2. Організатор /Партнер 1 /Партнер№2 /Технічний партнер Акції не несе відповідальності за роботу служб поштового звязку, інтернет провайдерів, в тому числі електронної пошти, за будь-які помилки співробітників курєрської служби  та/або співробітників будь-яких інших підприємств/установ/організацій, включаючи ТОВ «Нова пошта», які забезпечують обмін інформацією між Учасниками Акції та Організатором, чи вручення Подарунків в рамках проведення рекламної Акції, внаслідок яких Поштові відправлення Учасників Акції не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені; або внаслідок яких Учасники Акції не отримали відповідні Подарунки Акції.

7.3. Організатор /Партнер 1 /Партнер№2 /Технічний партнер Акції не несе відповідальності за неможливість отримати Подарунок Акції Учасником Акції згідно з умовами цих Правил, якщо така неможливість виникла не з вини Організатор /Партнер 1 /Партнер№2 /Технічний партнер. Такий Учасник Акції не має права вимагати жодних пільг та компенсацій.

7.4. Організатор / Партнер 1 /Партнер№2 /Технічний партнер Акції,  а також залучені ними треті особи, не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора та Партнера 2, а також залучених ними третіх осіб, обставини, в наслідок яких Участь у Акції стає неможливою

8. ІНШІ УМОВИ.

8.1. Організатор залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів/ e-mail адресу Учасників, які будуть зібрані за час проведення Акції у власних маркетингових цілях без отримання додаткової згоди Учасників. Також, беручи участь в Акції, кожен Учасник