Офіційні правила участі в акції «Янголи Watsons» 

 

у редакції від 01.12.2022 року 

(надалі – «Акція»)

 

 

1. Організатор Акції

 

1.1. Організатором Акції є ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32424255), оператор мережі магазинів, що використовують знак для товарів та послуг «Watsons». Місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, будинок 28-А, тел./факс: (044) 423-07-10, 423-07-01 (надалі – «Організатор акції»).

1.2. Партнером акції є Благодійна організація БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СЕРЦЯ МАЙБУТНЬОГО». Місцезнаходження: Україна, 03057, м. Київ, вул. Металістів, буд. 9, кв. 22, тел.: +380 (044) 228-82-20; код ЄДРПОУ 38419942  (надалі – «Партнер акції БФ «СЕРЦЯ МАЙБУТНЬОГО»).

 

 

2. Мета проведення Акції 

 

2.1. Метою проведення Акції є благодійність, а саме збір грошових коштів для подальшого перерахування на рахунок Партнера акції БФ «СЕРЦЯ МАЙБУТНЬОГО» з метою закупівлі медичного обладнання, а саме внутрішньосерцевих імплантів - приладів для ендоваскулярного лікування вроджених вад серця у дітей (надалі - імплант). 

2.2. Перерахування грошових коштів на рахунок Партнера акції БФ «СЕРЦЯ МАЙБУТНЬОГО» з метою закупівлі імплантів здійснюється Організатором акції по мірі збору коштів необхідних для закупівлі не менше 1 одиниці.

2.3. Кінцевим отримувачем імплантів є ДУ Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова АМН України.  

 

 

3. Учасники Акції

 

3.1. До участі в Акції запрошуються (далі всі разом – «Учасники»):

всі громадяни України, яким на момент проведення Акції виповнилося 18 років; 

працівники Організатору Акції та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

працівники Партнера Акції та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

 

 

4. Період проведення Акції

 

Акція триває з 01 грудня 2015 року по 01 грудня 2024 року включно (далі – «Період проведення Акції»).

 

 

5. Місця проведення Акції

 

Акція проводиться на території України у всіх магазинах Організатора акції (за виключенням  тимчасово окупованих територій України), що використовують знак для товарів та послуг «Watsons» та в інтернет-магазині www.watsons.ua. (далі – «Місце проведення Акції»). 

 

 

6. Порядок і спосіб інформування Учасників Акції про Правила

 

Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення Правил Акції у глобальній мережі Інтернет за адресами: www.watsons.ua. 

 

 

7. Умови участі в Акції із придбанням товарів, які наведені у Додатку №1

 

7.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно протягом Періоду проведення Акції придбати в будь-якому магазині «Watsons», товари, які відмічені відповідними картками із символікою «Янголи Watsons», або відміткою із символікою «Янголи Watsons» в інтернет-магазині www.watsons.ua. та які час від часу змінюються Організатором Акції на власний розсуд.

7.2. На закупівлю Партнером акції БФ «СЕРЦЯ МАЙБУТНЬОГО» імплантів, Організатором Акції спрямовуються грошові кошти у розмірі 1 (однієї) гривні з ПДВ з кожної проданої одиниці товарів, які беруть участь в Акції, протягом відповідного календарного місяця, проте у будь-якому разі у сумі, що не перевищує вартість 1 (одного) імпланту. 

7.3. Організатор Акції має право та періодично змінюватиме протягом Періоду проведення Акції перелік товарів, які беруть участь в Акції шляхом присвоєння відповідних карток із символікою «Янголи Watsons», або відміткою із символікою «Янголи Watsons» в інтернет-магазині www.watsons.ua. 

 

 

8. Умови участі в Акції із списанням балів з картки учасника Watsons Club

 

8.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно протягом Періоду проведення Акції в будь-якому з магазинів «Watsons» заявити про намір списання на користь Акції «Янголи Watsons» балів з картки учасника Watsons Club.

Кількість балів, які можуть бути списані Учасником в межах строку дії Акції, є необмеженою, проте разова кількість балів, які списуються, має бути кратною 500 (п’ятсот) балів.

Учасник має можливість списати на користь Акції «Янголи Watsons» бали з картки учасника Watsons Club за умови купівлі будь-якого товару у магазині «Watsons».

Увага! Списання балів з картки Watsons Club на користь Акції «Янголи Watsons» не здійснюється у разі, якщо Учасник одночасно бажає використати бали, як економію при купівлі товарів.

8.2. На закупівлю імплантів спрямовуються грошові кошти у еквіваленті усіх списаних протягом такого місяця Учасниками балів із розрахунку 1 бал = 1 копійка. 

 

 

9. Умови участі в Акції із придбанням сувенірної продукції «Янголи Watsons»

 

9.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно протягом Періоду проведення Акції придбати в будь-якому магазині «Watsons» або в інтернет-магазині www.watsons.ua. сувенірну продукцію «Янголи Watsons».

 

 

10. Інші умови

 

10.1. Всі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов'язуються дотримуватися і виконувати їх.

10.2. Всі результати Акції та/або рішення Організатора є остаточними і оскарженню не підлягають. 

10.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції та оскарженню не підлягає.

10.4. Організатор Акції має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила, в тому числі змінювати строки дії Акції, шляхом розміщення на сайті www.watsons.ua.