Офіційні правила участі

в акції ТОВ «ДЦ Україна», ТОВ «БМТС»

та Благодійного Фонду «Серця Майбутнього»

під назвою «Янголи Watsons»

у редакції від 30.09.2016 року

(надалі – «Акція»)


 1. Організатор Акції


  1. Організатором Акції є ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32424255) та ТОВ «БМТС»                     (код ЄДРПОУ 31237762), оператори мережі магазинів та аптек, що використовують знак для товарів та послуг «Watsons». Місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, проспект Московський, будинок 28-А, тел./факс: (044) 423-07-10, 423-07-01 (надалі – «Організатор акції»).

  2. Партнером акції є Благодійна організація БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СЕРЦЯ МАЙБУТНЬОГО». Місцезнаходження: Україна, 03057, м. Київ, вул. Металістів, буд. 9, кв. 22, тел.: +380 (044) 22-88-22-0; код ЄДРПОУ 38419942  (надалі – «Партнер акції БФ «СЕРЦЯ МАЙБУТНЬОГО»).


 1. Мета проведення Акції

  1. Метою проведення Акції є благодійність, а саме збір грошових коштів для подальшого перерахування на рахунок Партнера акції БФ «СЕРЦЯ МАЙБУТНЬОГО» з метою закупівлі медичного обладнання, а саме внутрішньосерцевих імплантів - приладів для ендоваскулярного лікування вроджених вад серця у дітей (надалі - імплант).

  2. Перерахування грошових коштів на рахунок Партнера акції БФ «СЕРЦЯ МАЙБУТНЬОГО» з метою закупівлі імплантів у кількості не менше ніж 1 штука здійснюється Організаторами акції щомісячно у відповідності до Графіку, що є невід’ємною частиною цих Правил.

  3. Кінцевим отримувачем імплантів є ДУ Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова АМН України.  


 1. Учасники Акції

  1. До участі в Акції запрошуються (далі всі разом – «Учасники»):

 • всі громадяни України, яким на момент проведення Акції виповнилося 18 років;

 • працівники Організаторів Акції та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

 • працівники Партнера Акції та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

 • участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.


 1. Період проведення Акції

Акція триває з 01 грудня 2015 року по 30 листопада 2021 року включно (далі – «Період проведення Акції»).


 1. Територія проведення Акції

Акція проводиться на території України у всіх магазинах Організатора акції «ДЦ УКРАЇНА» та аптеках ТОВ «БМТС» (за виключенням  території Автономної Республіки Крим, тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей), що використовують знак для товарів та послуг «Watsons» (далі – «Місце проведення Акції»/магазини та аптеки «Watsons»). Інформацію про  місцезнаходження магазинів та аптек «Watsons» розміщено у глобальній мережі Інтернет за адресою: www.watsons.ua.


 1. Порядок і спосіб інформування Учасників Акції про Правила

Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення Правил Акції у глобальній мережі Інтернет за адресами: www.futurehearts.com.ua; www.angels.watsons.ua; www.watsons.ua та за телефоном +380 (044) 228 82 20 (безкоштовно для дзвінків зі стаціонарних телефонів на території України, з мобільних – за тарифами мобільних операторів) протягом Періоду проведення Акції.


 1. Умови участі в Акції із придбанням товарів, які наведені у Додатку №1

  1. Для участі в Акції Учаснику необхідно протягом Періоду проведення Акції придбати в будь-якому з магазинів та аптек «Watsons», товари, які наведені у Додатку №1 до цих Правил, та товари із символікою Акції. Кількість товарів, які може придбати Учасник в межах строку дії Акції,             є необмеженою.

  2. На закупівлю Партнером акції БФ «СЕРЦЯ МАЙБУТНЬОГО» імплантів один раз на місяць, у черговості зазначеній у графіку, спрямовуються грошові кошти у розмірі 1 (одного) відсотку вартості реалізованих відповідним Організатором протягом відповідного календарного місяця товарів, які наведені у Додатку №1 до цих Правил, та товарів із символікою Акції, проте у будь-якому разі у сумі, що не перевищує вартість 1 (одного) імпланту.

  3. Партнером акції БФ «СЕРЦЯ МАЙБУТНЬОГО» щомісячно, здійснюється закупівля 1 (одного) імпланту та передача його кінцевому отримувачу (ДУ Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова АМН України), а також здійснюються невідкладні заходи для забезпечення імплантом дитини з вродженими вадами серця.  


 1. Умови участі в Акції із списанням балів з картки учасника Watsons Club

  1. Для участі в Акції Учаснику необхідно протягом Періоду проведення Акції в будь-якому з магазинів та аптек «Watsons» заявити про намір списання на користь Акції «Янголи Watsons» балів з картки учасника Watsons Club.

Кількість балів, які можуть бути списані Учасником в межах строку дії Акції, є необмеженою, проте разова кількість балів, які списуються, має бути кратною 1000 (одній тисячі) балів.

Учасник має можливість списати на користь Акції «Янголи Watsons» бали з картки учасника Watsons Club за умови купівлі будь-якого товару у магазині/аптеці «Watsons».

Увага! Списання балів з картки Watsons Club на користь Акції «Янголи Watsons» не здійснюється у разі, якщо Учасник одночасно бажає використати бали, як економію при купівлі товарів у магазині/аптеці «Watsons».

  1. На закупівлю імплантів один раз на місяць Організатором Акції (ТОВ «ДЦ УКРАЇНА») спрямовується грошові кошти у еквіваленті усіх списаних протягом такого місяця Учасниками балів із розрахунку 1 бал = 1 копійка.

У випадку недостатності коштів для закупівлі Організатором 1 (одного) імпланту, загальна списана протягом місяця частина балів накопичується і  переноситься на наступний місяць.

  1. При достатності коштів (еквіваленту списаних Учасниками балів) Організатор Акції                     (ТОВ «ДЦ УКРАЇНА») щомісячно, протягом строку дії Акції перераховує грошові кошти на рахунок Партнера акції БФ «СЕРЦЯ МАЙБУТНЬОГО» з метою закупівлі останнім імплантів, їх передачі кінцевому отримувачу (ДУ Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова АМН України), а також для здійснення невідкладних заходів для забезпечення імплантами дітей з вродженими вадами серця.  


 1. Умови участі в Акції із придбанням товарів ТМ «Colgate» та ТМ «Palmolive»

  1. Для участі в Акції Учаснику необхідно у період 30.10.2018 по 02.12.2018р. придбати в будь-якому з магазинів та аптек «Watsons», товари ТМ «Colgate» та ТМ «Palmolive». Кількість товарів, які може придбати Учасник в межах строку дії Акції, є необмеженою.

  2. На закупівлю Партнером акції БФ «СЕРЦЯ МАЙБУТНЬОГО» імплантів спрямовуються грошові кошти у розмірі 1 (однієї) гривні від вартості кожної реалізованої Організатором протягом відповідного періоду товарів ТМ «Colgate» та ТМ «Palmolive».


 1. Персональні дані

 Під час проведення Акції збір персональних даних Організатором не проводиться.


 1. Інші умови

  1. Всі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов'язуються дотримуватися і виконувати їх.

  2. Всі результати Акції та/або рішення Організатора є остаточними і оскарженню не підлягають.

  3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції та оскарженню не підлягає.

  4. Організатор Акції має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила, в тому числі змінювати строки дії Акції, шляхом розміщення на сайті www.futurehearts.com.ua.; www.angels.watsons.ua; www.watsons.ua.


ДОДАТОК № 2

до Офіційних правил участі

в акції ТОВ «ДЦ Україна», ТОВ «БМТС»

та Благодійного Фонду «Серця Майбутнього»

під назвою «Янголи Watsons»Графік перерахування ТОВ «ДЦ Україна» на рахунок Партнера акції БФ                                 «СЕРЦЯ МАЙБУТНЬОГО» грошових коштів з метою закупівлі останнім імплантів

(за Акцією із придбанням Учасниками товарів, які наведені у Додатку №1)


1

Грудень 2016; 2017 рр.

2

Січень 2017; 2018 рр.

3

Лютий  2017; 2018 рр.

4

Квітень  2017; 2018 рр.

5

Травень  2017; 2018 рр.

6

Червень  2017; 2018 рр.

7

Липень 2017; 2018 рр.

8

Серпень 2017; 2018 рр.

9

Вересень 2016; 2017; 2018 рр.

10

Жовтень 2016; 2017; 2018 рр.


Графік перерахування ТОВ «БМТС» на рахунок Партнера акції БФ «СЕРЦЯ МАЙБУТНЬОГО» грошових коштів з метою закупівлі останнім імплантів

(за Акцією із придбанням Учасниками товарів, які наведені у Додатку №1)


1

Березень 2017; 2018 рр.

2

Листопад 2016; 2017; 2018 рр.

 

 

mastercard-visa