Офіційні правила участі в акції «Янголи Watsons»

у редакції від 01.01.2020 року

(надалі – «Акція»)


1.         Організатор Акції

 

1.1.     Організатором Акції є ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32424255), оператор мережі магазинів, що використовують знак для товарів та послуг «Watsons». Місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, проспект Московський, будинок 28-А, тел./факс: (044) 423-07-10, 423-07-01 (надалі – «Організатор акції»).

1.2.     Партнером акції є Благодійна організація БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СЕРЦЯ МАЙБУТНЬОГО». Місцезнаходження: Україна, 03057, м. Київ, вул. Металістів, буд. 9, кв. 22, тел.: +380 (044) 228-82-20; код ЄДРПОУ 38419942  (надалі – «Партнер акції БФ «СЕРЦЯ МАЙБУТНЬОГО»).

 

2.         Мета проведення Акції

2.1.     Метою проведення Акції є благодійність, а саме збір грошових коштів для подальшого перерахування на рахунок Партнера акції БФ «СЕРЦЯ МАЙБУТНЬОГО» з метою закупівлі медичного обладнання, а саме внутрішньосерцевих імплантів - приладів для ендоваскулярного лікування вроджених вад серця у дітей (надалі - імплант).

2.2.     Перерахування грошових коштів на рахунок Партнера акції БФ «СЕРЦЯ МАЙБУТНЬОГО» з метою закупівлі імплантів у кількості не менше ніж 1 одиниця здійснюється Організаторами акції щомісячно.

2.3.     Кінцевим отримувачем імплантів є ДУ Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова АМН України. 

 

3.         Учасники Акції

3.1.     До участі в Акції запрошуються (далі всі разом – «Учасники»):

·         всі громадяни України, яким на момент проведення Акції виповнилося 18 років;

·         працівники Організаторів Акції та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

·         працівники Партнера Акції та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

·         участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

 

4.         Період проведення Акції

Акція триває з 01 грудня 2015 року по 30 листопада 2021 року включно (далі – «Період проведення Акції»).

 

5.         Місця проведення Акції

Акція проводиться на території України у всіх магазинах Організатора акції (за виключенням  території Автономної Республіки Крим, тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей), що використовують знак для товарів та послуг «Watsons» та в інтернет-магазині www.watsons.ua. (далі – «Місце проведення Акції»).

 

6.         Порядок і спосіб інформування Учасників Акції про Правила

Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення Правил Акції у глобальній мережі Інтернет за адресами: www.watsons.ua.

 

7.         Умови участі в Акції із придбанням товарів, які наведені у Додатку №1

7.1.     Для участі в Акції Учаснику необхідно протягом Періоду проведення Акції придбати в будь-якому магазині «Watsons», товари, які відмічені відповідними картками із символікою «Янголи Watsons», або відміткою із символікою «Янголи Watsons» в інтернет-магазині www.watsons.ua.

7.2.     На закупівлю Партнером акції БФ «СЕРЦЯ МАЙБУТНЬОГО» імплантів, один раз на місяць, Організатором Акції спрямовуються грошові кошти у розмірі 1 (однієї) гривні з ПДВ з кожної проданої одиниці товарів, які беруть участь в Акції, протягом відповідного календарного місяця, проте у будь-якому разі у сумі, що не перевищує вартість 1 (одного) імпланту.

При наявності нерозподіленого залишку грошових коштів після кожного календарного місяця Періоду проведення акції, такі залишки резервується на кінець 2020 року та кінець Періоду проведення акції (відповідно). В кінці 2020 року та в кінці Періоду проведення акції такі кошти спрямовуються на закупівлю Партнером акції БФ «СЕРЦЯ МАЙБУТНЬОГО» імплантів.

7.3.     Організатор Акції має право та періодично змінюватиме протягом Періоду проведення Акції перелік товарів, які беруть участь в Акції шляхом присвоєння відповідних карток із символікою «Янголи Watsons», або відміткою із символікою «Янголи Watsons» в інтернет-магазині www.watsons.ua.

7.4.     Партнером акції БФ «СЕРЦЯ МАЙБУТНЬОГО» щомісячно, здійснюється закупівля 1 (одного) імпланту та передача його кінцевому отримувачу (ДУ Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова АМН України), а також здійснюються невідкладні заходи для забезпечення імплантом дитини з вродженими вадами серця. 

 

8.         Умови участі в Акції із списанням балів з картки учасника Watsons Club

8.1.     Для участі в Акції Учаснику необхідно протягом Періоду проведення Акції в будь-якому з магазинів «Watsons» заявити про намір списання на користь Акції «Янголи Watsons» балів з картки учасника Watsons Club.

Кількість балів, які можуть бути списані Учасником в межах строку дії Акції, є необмеженою, проте разова кількість балів, які списуються, має бути кратною 500 (п’ятсот) балів.

Учасник має можливість списати на користь Акції «Янголи Watsons» бали з картки учасника Watsons Club за умови купівлі будь-якого товару у магазині «Watsons».

Увага! Списання балів з картки Watsons Club на користь Акції «Янголи Watsons» не здійснюється у разі, якщо Учасник одночасно бажає використати бали, як економію при купівлі товарів у магазині/аптеці «Watsons».

8.2.     На закупівлю імплантів один раз на місяць Організатором Акції, разом із грошовими коштами зібраними на умовах п.7 цих Правил, спрямовуються грошові кошти у еквіваленті усіх списаних протягом такого місяця Учасниками балів із розрахунку 1 бал = 1 копійка.

8.3.     Організатор Акції щомісячно (при достатності коштів (еквіваленту списаних Учасниками балів)), протягом строку дії Акції перераховує грошові кошти на рахунок Партнера акції БФ «СЕРЦЯ МАЙБУТНЬОГО» з метою закупівлі останнім імплантів, їх передачі кінцевому отримувачу (ДУ Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова АМН України), а також для здійснення невідкладних заходів для забезпечення імплантами дітей з вродженими вадами серця. 

 

9.         Персональні дані

            Під час проведення Акції збір персональних даних Організатором не проводиться.

 

10.      Інші умови

10.1.  Всі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов'язуються дотримуватися і виконувати їх.

10.2.  Всі результати Акції та/або рішення Організатора є остаточними і оскарженню не підлягають.

10.3.  У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції та оскарженню не підлягає.

10.4. Організатор Акції має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила, в тому числі змінювати строки дії Акції, шляхом розміщення на сайті www.watsons.ua.

 

mastercard-visa

Мобільний додаток Watsons