ПРАВИЛА

проведення рекламної акції

«Купуй  товари ТМ MAYBELLINE  – приймай участь у розіграші одного із 2 телефонів Apple iPhone 11 64 GB Black» (надалі – Правила)

 

 

1.       Загальні положення.

1.1.    Організатором рекламної акції є ТОВ «ЛОРЕАЛЬ УКРАЇНА», Код ЄДРПОУ 33239599, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вулиця Миколи Грінченка 4-В (далі по тексту – «Організатор»).

1.2.    Технічним партнером рекламної акції є  Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛ МОУШН УКРАЇНА»                      Місцезнаходження: 03113, м. Київ, вул. І. Шевцова, буд. 1, код ЄДРПОУ: 41175509. (далі по тексту – «Виконавець »).

1.3.    Інформаційним  партнером рекламної акції є ТОВ «ДЦ Україна». Код ЄДРПОУ 32424255, місцезнаходження: Україна, 04655, м. Київ, проспект Московський, 28­А (далі по тексту – «Інформаційний партнер»)

 

2.       Визначення термінів, що вживаються по тексту даних Правил.

2.1.  Акція – рекламний захід, що реалізується в рамках та відповідно до умов даних Правил, передбачає придбання Учасниками Акції Продукції, визначення Переможців Акції та вручення  Заохочень Переможцям Акції.

2.2.  Учасник Акції – фізична особа, що відповідає вимогам розділу 4 даних Правил, вчиняє дії, необхідні, для участі у Акції та належним чином виконала усі вимоги даних Правил.

2.3.  Акційний Продукт (Акційна Продукція) - продукція під знаком для товарів та послуг ТМ Maybelline (далі – ТМ Maybelline / Продукт / Продукція).

2.4.  Виграшний Номер – Номер картки учасника програми лояльності «Watsons Club», що його було відібрано за результатами випадкової вибірки під час визначення Переможців Акції.

2.5.  Переможець Акції – Учасник Акції, який за результатами Процедури визначення Переможців, був визначений Учасником, який має право на отримання Заохочення.

 

3.       Загальні умови проведення Акції.

3.1.     Акція проводиться Організатором у всіх магазинах мережі «Watsons» на території України (за виключенням тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим та міста Севастополя, а також території Луганської та Донецької областей, що знаходяться поза контролем української влади, дане вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки) та на сайті watsons.ua (за текстом даних Правил — Територія проведення Акції).

3.2.      Акція проводиться у період з 25 серпня 2020 року по 20 вересня 2020 року  включно (за текстом даних Правил – Період проведення Акції).

3.3    Акція проводиться з метою просування продукції Організатора Акції, яка випускається під  ТМ Maybelline.

3.4    У Акції беруть участь лише Продукти визначені в пункті 2.3. даних Правил.

3.5  Купуючи Продукт у період проведення Акції, Учасник Акції не вносить ніякої додаткової плати, пов’язаної з участю у такій Акції окрім безпосередньої ціни Продукту. Фонд заохочень Акції не формується з внесків Учасників Акції.

3.6  Організатор Акції не отримує винагороду від Учасників Акції за їх участь в Акції. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.

 

4.       Загальні вимоги до Учасників Акції.

4.1.    До участі в Акції запрошуються дієздатні громадяни України, які досягли 18-річчя, проживають на території України є споживачами Продукту та учасниками програми лояльності «Watsons club».

4.2.    Учасники Акції під час участі у Акції зобов’язуються:

4.2.1.         дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

4.2.2.         надавати повні, коректні та достовірні відомості, вказані у даних Правилах;

4.2.3.         свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

4.2.4.         не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі Учасника у Акції;

4.3.    Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку його персональних даних втрачає право на подальшу учать у Акції.

4.4.    Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі у Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє такого Учасника Акції права на подальшу участь у Акції та звільняє Організатора Акції від будь – яких зобов’язань перед таким Учасником Акції.

4.5.    Учасник, що  викритий у навмисному перекручуванні реєстраційних даних (своїх або чужих), фальсифікації результатів Акції  або спробі незаконного отримання Заохочень з використанням технічних або будь-яких інших засобів, за одноособовим рішенням Організатора  дискваліфікується  та не бере участь в Акції. Якщо при цьому його дії містять ознаки злочину або іншим чином порушують законодавство України, інформація про нього може бути передана в правоохоронні органи.

4.6.    У разі виявлення Організатором Акції протиправних дій з боку будь – якої особи/Учасника Акції, в тому числі ознак систематичного порушення даних Правил, Організатор Акції має право усунути Учасника від подальшої участі у Акції.

4.7.    Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь у Акції.

4.8.    Учасник Акції, що вчинив протиправні дії та/або дії, визначені у п. 4.6., 4.7. даних Правил визнається Не належним Учасником Акції.

4.9.    Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі у Акції Учасників, які порушили вказані вище гарантії та/або визнані Не належними Учасниками Акції.

4.10.У випадку порушення Учасником Акції обов’язків, вказаних у даних Правилах, що викликало виникнення у Організатора Акції збитків, Учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі.

4.11.Учасники Акції діють особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасники Акції беруть на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням Заохочень Акції.

4.12.Організатор  залишає за собою право в будь-який момент вводити додаткові технічні обмеження, що перешкоджають шахрайству в Акції. У разі виявлення будь-якої спроби несумлінної поведінки Учасника, він може бути усунений від участі в Акції. Організатор самостійно здійснює оцінку сумлінності участі в Акції на підставі наявних у Організатора технічних можливостей і з урахуванням положень чинного законодавства України і цих Правил.

 

5.       Загальні умови участі в Акції.

5.1.     Протягом Періоду проведення Акції на Території проведення Акції буде доступна до продажу Продукція.

5.2.     Для участі у Акції, протягом Періоду проведення Акції, Учасник Акції має бути  дійсним користувачем послуг зв’язку принаймні одного з національних операторів мобільного зв’язку.

5.3.     Для участі Акції Учасникам Акції необхідно:

5.3.1. Протягом Періоду проведення Акції придбати Продукцію ТМ Maybelline  у магазинах роздрібної мережі «Watsons» або на сайті watsons.ua (Територія проведення Акції) на загальну суму не менше 249 грн одним чеком та бутиз використанням картки учасником програми лояльності «Watsons Club».

5.3.2.  Протягом Періоду проведення Акції всі, хто виконали умови вказані у п.п 5.3.1. автоматично стають Учасниками Акції та беруть участь у Розіграші Заохочень.

5.4.     Впродовж Періоду проведення Акції (в т.ч., впродовж однієї доби) Учасник має право брати участь в Акції необмежену кількість разів, але при цьому кожного разу виконуючи всі умови даних Правил.

 

6.       Заохочення Акціїї

6.1 Заохоченнями Акції є телефони Apple iPhone 11 64 GB Black в кількості 2 шт..

6.2 Податковим агентом з податку на доходи фізичних осіб, у розумінні пункту 14.1.180 Податкового Кодексу України, є Виконавець.

6.3. Один Учасник Акції може здобути право на отримання Заохочення лише один раз за Акцію.

6.4 Характеристики Заохочень визначаються на розсуд Організатора та можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Організатор Акції не несе жодних гарантійних зобов’язань щодо якості наданих Заохочень.

6.5 Організатор не несе відповідальності за неможливість Переможцями Акції скористатись наданими Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.

6.6 Дотримання вимог законодавства України щодо оподаткування вартості доходів в результаті отримання Заохочень забезпечується Виконавцем відповідно до вимог законодавства України.

 

7.                Визначення Переможців Акції.

7.1.         Визначення Учасників Акції, які мають право на отримання Заохочень, проводить Виконавець  шляхом випадкової вибірки серед всіх Учасників Акції з використанням спеціального обладнання (комп’ютера), устаткованого спеціальною комп’ютерною програмою (за допомогою Інтернет ресурсу https://www.random.org/). Інформаційний партнер передає Виконавцю номери карток програми лояльності «Watsons Club» для можливості проведення випадкової вибірки. Результати визначення переможця є остаточними та оскарженню не підлягають. Дані про Переможців будуть опубліковані сайті www.watsons.ua (надалі – «Сайт») до 21:00 28.09.2020 року

 

7.2.         Переможці Акції будуть визначатися за результатами розіграшу наступним чином:

22 вересня 2020 року, серед Учасників Акції, які придбали продукцію ТМ Maybelline  впродовж періоду з 09:01 години 25 серпня 2020 року по 23:59 години по 20 вересня 2020 року включно, буде визначено 2 основних переможці, та 2 резервних.

 

7.3. Інформаційний партнер  повідомляє Переможців Акції, які мають право на отримання Заохочення та умови отримання Заохочення протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту їх визначення.  Якщо Інформаційному партнеру не вдалося зв’язатися з таким Переможцем Акції за вказаним ним контактними даними протягом 5 (п’яти) днів - такий Переможець позбавляється права на одержання Заохочення. При цьому, Переможець вважається таким, що відмовився від отримання Заохочення, та не має права на одержання від Організатора/Виконавця/ Інформаційного партнера будь-якої компенсації. Вказане рішення не оскаржується.

 

 

8. Порядок, умови і терміни отримання Заохочення Акції.

8.1.    Для отримання Заохочення Акції Переможці Акції протягом 5 (п’яти) днів з моменту визнання їх такими зобов’язані:

8.1.1.На електронну адресу reception@a-m.ua Виконавця , надати адресу для отримання Заохочення Акції та скан копії документів, необхідних для отримання Заохочення Акції, а саме: копію паспорта громадянина України (усі сторінки із записами), копію картки фізичної особи – платника податків (ідентифікаційний номер), або ІD-картку з витягом з Державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, а також адресу для відправки Заохочення. Для осіб, що відмовилися від ідентифікаційного номера, - копію сторінки паспорта з відповідною відміткою уповноваженого органу. Вказані відомості і документи, надаються з метою нарахування і перерахування Виконавцем  до відповідних бюджетів податків, передбачених податковим законодавством України та надсилання Заохочення Переможцям Акції. Переможці Акції несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації. Відмова від надання зазначеної у цьому пункті інформації та згоди на її обробку позбавляє Переможця Акції на отримання Заохочення, при цьому, Переможець вважається таким, що відмовився від отримання Заохочення, та не має права на одержання від Організатора/Виконавця/ Інформаційного партнера будь-якої компенсації.  

8.2.    Вручення Заохочення Акції допускається лише особам, які отримали на нього право згідно з умовами цих Правил, і виключно в порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Переможці Акції з яких-небудь причин не можуть отримати Заохочення особисто, такі Переможці Акції не мають права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.

8.3.    З моменту вручення Заохочень Акції, Переможці Акції самостійно вживають усіх заходів пов’язаних з їх реалізацією та використанням.

8.4.    Організатор Акції/Виконавець/ Інформаційний партнер не несуть відповідальності за подальше використання Переможцями Акції Заохочень Акції після їх вручення та/або за неможливість такими Переможцями Акції скористатись належними їм  Заохоченнями Акції з будь-яких причин та/або будь – які наслідки використання Заохочень Акції.

8.5.    Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів є необхідною умовою для отримання Заохочень Акції. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідних Переможців Акції права на отримання належних їм Заохочень Акції. При цьому, Переможці Акції вважаються такими, що відмовились від отримання відповідного Заохочення Акції та не мають права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

8.6.    Переможці Акції автоматично втрачають набуте ними право на отримання Заохочень Акції без будь – яких компенсацій та/або можливості заміни на інші Заохочення Акції у таких випадках, не залежно від того у який час стали відомими вказані обставини:

8.6.1. якщо Інформаційний партнер  не зможе зв’язатися з Переможцями Акції в термін 5 (п’яти) днів для повідомлення про визнання Учасників Акції Переможцями Акції та/або підтвердження можливості отримання Заохочень  Акції, з не залежних від Організатора/Виконавця /Інформаційного партнера Акції причин;

8.6.2. якщо Переможці Акції заявили про свою відмову від отримання Заохочень Акції будь – яким зручним для них способом;

8.6.3.     у разі не можливості ідентифікувати Переможців Акції та/або Виграшні Номери карток;8.6.4.  у разі визнання Переможців Акції – Не належним Учасниками Акції;

8.6.5. у разі не належного виконання умов даних Правил.

8.7.    У разі неможливості вручення Заохочень Акції Переможцям Акції, що здобули на них право, такі Заохочення Акції визнаються незатребуваними. При цьому відповідні Заохочення Акції не можуть бути затребуваним Переможцями Акції повторно.

8.8.     Грошова та/або будь-яка інша компенсація Заохочень Акції не видається.

8.9.    У разі виявлення неможливості вручення Заохочень Акції, Організатор Акції мають право розпорядитися незатребуваними Заохоченнями Акції на свій розсуд.

 

8.       Технічні умови Акції.

9.1.    Інформаційний партнер здійснює ідентифікацію та/або інформування Учасників Акції за контактними даними (номер телефону/або e-mail) вказаними під час реєстрації  у програмі лояльності «Watsons Club», з використанням якої була здійснена покупка Продукції.

9.2.    Інформаційна (технічна) підтримка Акції здійснюється на сайті  Інформаційного партнера: www.watsons ua та у магазинах мережі Watsons, зазначених у п.п. 3.1.

9.3.    Організатор/Технічний партнер/Інформаційний партнер Акції не беруть участі у вирішенні суперечок щодо можливостей участі у Акції будь-кого з Учасників Акції.

 

10. Загальні умови проведення Акції.

10.1. Всю інформацію про Акцію можна отримати на cайті www.watsons ua та у магазинах мережі Watsons, зазначених у п.п. 3.1.

10.2. Організатор/Технічний партнер/Інформаційний партнер Акції не несуть відповідальності за:

10.2.1.      не ознайомлення з даними Правилами Акції;

10.2.2.      невиконання, не належне виконання, несвоєчасне виконання Учасниками/Переможцями Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах;

10.2.3.      за будь-які збої в роботі приладів, використовуваних Учасниками для участі у Акції;

10.2.4.      неотримання Заохочень Акції Переможцем Акції, що сталося не з вини Організатора/ Виконавця/ Інформаційного партнера ;

10.2.5.      не можливість скористатися правом на отримання Заохочень Акції;

10.2.6.      не можливість скористатися Заохоченнями Акції;

10.2.7.      за наслідки використання Заохочень Акції;

10.3. Беручи участь в Акції, Учасники/Переможці Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним:

10.3.1.      Організатор Акції має право змінити Правила Акції, про що має бути оголошено в тому ж порядку, в якому було оголошено про Акцію. Такі зміни набувають чинності з моменту розміщення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами до цих Правил.

10.3.2.      Переможці Акції підтверджують свою згоду на можливе здійснення Організатором Акції (їх уповноваженими представниками) і (або) третіми особам за завданням Організатора фото- і відео- зйомки участі Переможців Акції у заході, а також на адаптацію та використання створених під час заходу фото- і відео- записів за участю таких Переможців Акції, без сплати будь-якої винагороди за таке використання, як на момент проведення Акції, так і в майбутньому, зокрема в засобах масової інформації і в рекламних цілях, в тому числі в рекламних матеріалах, без будь-яких додаткових погоджень.

10.3.3.      Учасники/Переможці Акції підтверджують свою повну та безумовну згоду на здійснення Організатором Акції/ Виконавцем/Інформаційним партнером Акції збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення Акції отриманих від Учасників/Переможців Акції персональних даних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження.

10.3.4.      Беручи участь в Акції, Учасники Акції засвідчують, що вони ознайомлені і згодні дотримуватись даних Правил. Факт відправки Організатору Акції/Технічному партнеру Акції/Інформаційному партнеру Акції будь-яких персональних даних засвідчує згоду Учасників Акції на їх передачу у відповідному обсязі та подальше використання ними згідно Правил використання персональних даних.

10.3.5.      Організатор Акції має право використовувати персональні дані, отримані під час проведення Акції для інформування її Учасників про майбутні активності Організатора.

10.4. Організатор Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками/Переможцями Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

10.5. Організатор Акції/ Виконавець/ Інформаційний партнер не беруть участі у вирішенні суперечок щодо визначення Переможців Акції та/або розподілу Заохочень між Переможцями Акції.

10.6. Організатор/Виконавець Акції на свій власний розсуд можуть визнати недійсними будь - які заявки на участь (реєстрацію), а також заборонити подальшу участь в даному Акції будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або інших етапів проведення Акції, або ж діє, порушуючи дані Правила Акції, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана із даним Акцією.

10.7. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором Акції, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Організатор Акції може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.

10.8.  Терміни, що використовуються в даних Правилах, відносяться виключно до даної Акції.

10.9.  Всі відносини, що стосуються проведення даної Акції, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих правил, і при не врегульованих правилами спірних питаннях остаточне рішення приймається Організатором Акції. Рішення Організатора Акції з усіх питань, пов'язаним з проведенням Акції, є остаточними і не підлягають перегляду. Результати Акції не підлягають перегляду.

10.10.                  Організатор Акції має право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання даних Правил.

 

mastercard-visa