ПРАВИЛА ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ «WATSONS CLUB»

 

 

 

Ці Правила визначають умови участі у Програмі лояльності «Watsons Club» («Ватсонс Клуб»), яка проводиться на території України в мережі магазинів «Watsons» (ТОВ «ДЦ УКРАЇНА»), аптечних закладах «Watsons» (ТОВ «БМТС») під знаком для товарів та послуг «Watsons» та Інтернет-магазині (далі – сайт) за адресою у мережі Інтернет http://www.watsons.ua (далі – «Місце проведення Програми»).

 

1.   Терміни й визначення.

«Програма» – Програма лояльності «Watsons Club», яка є комплексом дій і заходів, що надають Учасникові можливість одержувати й використовувати Бали при купівлі Учасником товарів у Місці проведення Програми. Програма «Watsons Premium» включається до складу Програми, умови та особливості проведення якої встановлені в Розділі 9 цих Правил.

«Правила Програми» – ці Правила, що надаються для ознайомлення кожному Учасникові шляхом розміщення на сайті Програми, та які визначають обсяг прав і обов'язків Виконавця й Учасника при участі в Програмі.

«Учасник Програми» / «Учасник» – фізична особа, тримач Картки, яка досягла 18-річного віку, яка є споживачем у розумінні Закону України «Про захист прав споживачів», надала свою згоду на участь у Програмі шляхом заповнення та підписання Анкети в паперовому вигляді або шляхом заповнення та збереженням реєстраційної форми на Сайті Програми або Мобільному Додатку, та немає будь-яких обмежень щодо такої участі, однозначно погодилась та приєдналась до Правил Програми, «Угоди користувача» та «Політики конфіденційності».

Учасник Програми «Watsons Premium» – Учасник Програми, який користується додатковими перевагами встановленими Розділом 9 цих Правил.

«Виконавець Програми» – ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» та ТОВ «БМТС», що володіють усіма правами на управління й розвиток Програми.

«Анкета» – паперова реєстраційна форма, яка видається Учасникові для заповнення в Місці проведення Програми, або електронна реєстраційна форма, яка розміщена на Сайті Програми або у Мобільному додатку, заповнення якої є заявою особи, що підтверджує бажання стати Учасником програми, її згодою з усіма Правилами Програми й згодою на зберігання, обробку й використання Виконавцем будь-яких даних Учасника (як персональних, так і загальнодоступних), що знаходяться в Анкеті, на умовах цієї Програми.

«Картка» – пластикова або віртуальна (у Мобільному додатку) Картка, яка видається Учасникові на умовах цієї Програми після заповнення Анкети та яка має унікальний у рамках Програми номер, необхідний для ідентифікації Учасника.

«Бали» – умовні одиниці (економії), що нараховуються на Рахунок Учасника при здійсненні ним купівлі товарів (окрім подарункових сертифікатів), які реалізуються у рамках Програми, а також за виконання певних дій у рамках спеціальних пропозицій і акцій Програми.

«Рахунок у Програмі» («Рахунок Учасника», «Баланс Балів») – сукупність різних даних у базі даних Виконавця, що містять інформацію про Учасника та його поточний баланс Балів.

«Сайт Програми» – розділ «Watsons Club» та «Watsons Premium» на сайті, що знаходиться за адресою у мережі Інтернет http://www.watsons.ua, за допомогою якого здійснюється інформаційна підтримка Учасників Програми та надаються додаткові сервіси у рамках Програми.

«Мобільний додаток» – програмний сервіс мобільний додаток «Watsons», розміщений Виконавцем Програми в каталозі додатків App Store і Play Market, що надає Учаснику доступ до інтернет-магазину Watsons, Балів, Спеціальних пропозицій Програми, іншого функціоналу Програми і містить в собі віртуальну Картку.

«Інформаційний центр Програми» – основні засоби інформаційної підтримки Учасників, а саме Сайт Програми та:

·  телефон «гарячої лінії» 0-800-300-333 для Програми «Watsons Club»;

·  телефон «гарячої лінії» 0-800-300-318 для Програми «Watsons Premium».

Всі дзвінки за вказаним номером у межах України є безкоштовними.

«Спеціальна пропозиція» – заохочення, економії, та/або інші рекламні заходи, якими можуть скористатись лише Учасники Програми, з урахуванням обмежень та умов, які встановлюються Виконавцем Програми.

«Недобросовісні дії» - будь-які дії, які створюють ситуації, що порушують умови Правил програми лояльності «Watsons club» і/або інших акційних пропозицій, та направлені на отримання Учасником будь-яких переваг/вигоди, що може призвести до порушення балансу рівності всіх Учасників, в тому числі, але не виключно, можливості отримання економій, знижок, призів, заохочень, балів, участі у маркетингових акціях, тощо, придбання товарів. Недобросовісні дії визначаються Виконавцем Програми одноособово.

 

 

 

2.   Реєстрація Учасника й одержання Картки

2.1. Заповнивши Анкету, Учасник підтверджує, що він ознайомився та погодився з цими Правилами участі в Програмі та зобов'язується їх виконувати.

2.2. Учасник при заповнені Анкети обов’язково має вказати П.І.Б., дату народження, контактний телефон та інші дані, надання яких вимагає Анкета.

2.3. Паперові Анкети приймаються до реєстрації у Програмі лише у разі, якщо вони повністю та розбірливо заповнені та підписані Учасником.

2.4. Паперова анкета вважається дійсною та може бути зареєстрована в Програмі тільки за наявності підпису Учасника.

2.5. Учасник може отримати пластикову Картку й одержати відповідний Рахунок у Програмі при купівлі пластикової Картки за 5 грн. (у т.ч. ПДВ). При цьому на цю картку нараховується 500 балів під час її продажу на касі.

2.6. Кожен Учасник Програми може зареєструвати на своє ім’я лише одну Картку.

2.7. На один номер мобільного телефону може бути зареєстрована лише одна Картка.

2.8. Якщо при реєстрації Картки Учасник програми зазначив недійсний номер телефону, Виконавець Програми має право заблокувати її без повідомлення Учасника.

2.9. На одну електронну адресу може бути зареєстрована лише одна Картка.

 

 

3.   Активація Картки Учасника

3.1. Для набуття пластиковою Карткою стану, який дає можливість використовувати Бали, що накопичуються на Рахунку Учасника, як економію при купівлі будь-яких товарів (крім подарункових сертифікатів) у Місцях проведення Програми, Учасник зобов'язаний здійснити Процедуру активації пластикової Картки.

3.2. Процедура активації – це процедура, що полягає у реєстрації Учасника у Програмі шляхом заповнення Анкети та повідомленні номеру мобільного телефону, яким на момент Реєстрації користується Учасник.

3.3. При реєстрації Учасника через заповнення паперової анкети картка буде активованою не пізніше, ніж через 14 днів з дати надання працівнику магазину Учасником заповненої належним чином паперової Анкети із вказаним номером мобільного телефону, або протягом 3 діб з моменту реєстрації Учасника на Сайті Програми, або одразу після успішної реєстрації Учасником у Мобільному додатку.

3.3.1. У разі реєстрації Учасника на Сайті або Мобільному додатку, картка буде активована лише за умови підтвердження адреси електронної пошти. Для цього необхідно перейти за посиланням у листі, що надходить на електронну адресу Учасника одразу після реєстрації на Сайті або Мобільному додатку.

3.4. У разі, якщо Учасник вказав некоректний номер мобільного телефону, Виконавець має право призначити картці Учасника статус «неактивована». Картка буде активованою тільки після зазначення коректного номеру мобільного телефону у терміни, визначені у п.3.3 даних Правил.

 

 

4. Припинення участі у Програмі та блокування Картки

4.1. Виконавець Програми має право припинити участь у Програмі будь-якого її Учасника без повідомлення, без будь-яких негативних наслідків для себе шляхом вилучення Картки, блокування Картки та Рахунку, анулювання усіх накопичених Балів у випадках, якщо Учасник:

4.1.1. Порушує умови цих Правил та/або інші угоди між Учасником і Виконавцем;

4.1.2. Надає Виконавцю Програми недостовірні відомості або інформацію, що вводить в оману;

4.1.3. Скористався спеціальною пропозицією більше 5 разів та/або придбав одним чеком товари за Спеціальною пропозицією у кількості 10 шт. і більше під час строку її дії. Виконавець програми має право відключити дану спеціальну пропозицію від картки учасника та/або заблокувати Картку на власний розсуд без попередження Учасника Програми;

4.1.4. Бере участь у схемах «шахрайства» в рамках дії будь-яких елементів Програми або вчиняє недобросовісні дії (факти шахрайства/недобросовісних дій із Карткою та Балансом Балів визначаються одноосібно Виконавцем та не підлягають оскарженню). Наприклад, накопичує Бали за допомогою чеків інших Покупців, повторно використовує Спеціальні Пропозиції, тощо;

4.1.5. Відкликав згоду на обробку персональних даних.

4.2. У випадку втрати Картки Учаснику необхідно звернутися до Інформаційного центру Програми для блокування Картки, повідомити номер втраченої Картки та/або прізвище, ім’я, по батькові власника втраченої Картки. Після цього Учасник має звернутися до Місця проведення Програми з номером втраченої та заблокованої Картки для отримання нової Картки. Нова Картка буде дійсна для накопичення та використання балів тільки на наступний день після її отримання Учасником, якщо технічні можливості дозволяють це зробити на момент отримання Картки Учасником.

4.3. Накопичені на попередній Картці Бали будуть зараховані на нову Картку не пізніше 3 робочих днів з дати видачі нової Картки Учаснику Виконавцем Програми.

4.4. Картка, щодо якої надійшло повідомлення про її втрату, блокується Виконавцем. Можливість подальшого використання вирішується за погодженням з Виконавцем Програми.

4.5. У випадку, якщо Картка втрачена, та Учасник не має можливості повідомити номер втраченої Картки та/або прізвище, ім’я, по батькові власника втраченої Картки, картка не блокується Виконавцем.

4.6. Якщо Картка не використовується Учасником у Місцях проведення програми 3 роки і більше, Виконавець має право заблокувати її без повідомлення Учасника. У разі блокування Картки з цієї причини, участь Учасника в Програмі припиняється, Рахунок блокується, нараховані Бали анулюються, персональні дані Учасника знищуються/видаляються.

4.7. Учасник має право припинити свою участь у Програмі в будь-який час, надіславши Виконавцю письмове повідомлення у довільній формі на поштову адресу Виконавця щодо припинення участі, указавши у ньому номер Картки. Таке повідомлення обов’язково підписується Учасником і повинне містити дату складення. Після отримання Виконавцем такого повідомлення участь Учасника в Програмі припиняється, Рахунок та Картка блокуються, Бали анулюються, персональні дані Учасника знищуються/видаляються.

 

 

5.   Нарахування Балів

5.1. Для зарахування Балів на Рахунок Учасника при здійсненні ним покупки та для участі у спеціальних пропозиціях, що доступні тільки Учасникам, Учасник зобов’язаний застосувати свою Картку під час здійснення покупки, або назвати номер телефону, за яким зареєстрована карта лояльності Watsons Club, або надати штрих-код Картки з екрану мобільного телефону. Штрих-код може бути збережено в спеціальних застосунках, Мобільному додатку або e-mail повідомленнях, які надходять на електронну адресу за якою зареєстрована Картка. Будь-які інші носії інформації (крім штрих-коду Картки з екрану мобільного телефону) не можуть бути використані для підтвердження номеру Картки Учасника.

5.2. Бали нараховуються на Рахунок Учасника шляхом перерахунку загальної суми грошових коштів, витрачених на придбання товару (крім придбання подарункових сертифікатів, товарів, які беруть участь в акціях, та інших умов не нарахування балів, визначених Виконавцем) в Місцях проведення Програми після урахування усіх економій, відповідно до такої пропорції:

5.2.1. 1 (одна) гривня, витрачена на придбання товару в рамках Програми, дорівнює балам, розмір яких зазначено у Додатку № 1 до цих Правил. Округлення копійок завжди проводиться до цілих чисел до меншого значення.

5.3. Нарахування Балів на Рахунок Учасника відбувається одразу ж при здійсненні ним покупки з використанням Картки.

5.4. Виконавець, у рамках спеціальних пропозицій і акцій, має право нараховувати додаткову кількість Балів наступним чином:

5.4.1. Якщо проводиться накопичення балів на всю суму чеку (у випадках проведення акцій із додатковим накопиченням балів на всю суму чеку), то нарахування балів проводиться на суму після врахування всіх знижок;

5.4.2. Якщо проводиться накопичення балів на окремі позиції покупки (у випадках проведення акцій із додатковим накопиченням балів на окремі позиції), то нарахування балів проводиться на суму вартості позиції без урахування економій.

5.5. Бали накопичуються впродовж всього Періоду проведення Програми.

5.6. Нарахування балів здійснюється при будь-якому способі оплати (готівкою, кредитною карткою та ін.), доступному в Місці проведення Програми.

5.7. Документом, що підтверджує обов’язок Виконавця зарахувати Бали на Рахунок Учасника, є оригінал касового чеку Учасника з інформацією про нараховані Бали і Картка, яка була використана під час купівлі товару за вказаним касовим чеком.

5.8. Бали зараховуються на Рахунок Учасника в момент купівлі товарів у рамках Програми та/або виконання Учасником певних дій у рамках спеціальних пропозицій і акцій Програми, якщо для цього є всі необхідні технічні можливості (присутній Інтернет-зв’язок каси Місця проведення Програми з центральною базою даних Виконавця).

5.9. У випадку відсутності Інтернет-зв’язку під час здійснення покупки із застосуванням Картки, Учасник отримує касовий чек, в якому у розділі «Стан рахунку Балів» буде вказано «0», це означає, що Бали за здійснену покупку не зараховано на Рахунок Учасника. За таких умов Учасник має право звернутися до Виконавця з метою перевірки Балансу Балів та зарахування незарахованих балів за покупку, здійснену за таким касовим чеком.

5.10. У випадку не звернення Учасника до Виконавця щодо зарахування Балів на його Рахунок, Виконавець не несе жодної відповідальності щодо зарахування балів за касовим чеком покупки, здійсненої із застосуванням Картки, під час відсутності Інтернет-зв’язку.

5.11. У випадку здійснення реалізації товарів без застосування реєстраторів розрахункових операцій/касових апаратів (у випадку відсутності електроенергії та інших збоїв у роботі касового обладнання) нарахування Балів не здійснюється.

5.12. Особливі підстави нарахування балів: бали нараховуються на рахунок Учасника при одержанні від нього згоди в усній формі про зарахування залишку готівки («решти») у рахунок балів. Бали нараховуються з розрахунку 1 копійка = 1 бал. Виконавець залишає за собою право вводити в дію зазначену підставу нарахування балів в окремих магазинах мережі.  

5.13. Виконавець має право впроваджувати будь-які інші додаткові підстави (пропозиції) та умови для нарахування або не нарахування балів, спеціальні пропозиції для учасників програми, шляхом розміщення інформації про такі підстави (пропозиції) та умови у місцях проведення Програми та/або рекламно-інформаційних матеріалах Виконавця.

5.14. При вчиненні Учасником недобросовісних дій, він втрачає право на отримання будь-яких додаткових знижок на Товари (таких, що надаються зверх основної знижки на товар, зокрема, але не виключно: знижки за промо-кодами, знижки до дня народження та ін.).

 

6.   Строк дії Балів

6.1. Строк дії Балів становить 1 календарний рік з дати їх зарахування на Рахунок Учасника. Строк дії балів можна перевірити за телефоном Інформаційного центру Програми та/або на Сайті Програми та/або у Мобільному додатку.

6.2. Після закінчення строку дії балів вони втрачають свою силу і не підлягають будь-якому подальшому використанню.

6.3. Строк дії балів може бути припинений достроково у разі завершення Програми з ініціативи Виконавця.

 

7.   Використання Балів

7.1. Учасник має право використовувати Бали, які є на його Рахунку, як економію при купівлі будь-яких товарів (крім подарункових сертифікатів) у Місцях проведення Програми та протягом строку дії балів.

7.2. Використання (списання) Балів з Рахунку Учасника здійснюється із розрахунків 1 Бал = 1 копійка економії при купівлі товару.

7.3. Використання Балів Учасником можливо тільки у випадку, якщо Картка Учасника активована та на Рахунку Учасника знаходиться 500 Балів або більше, якщо для цього є всі необхідні технічні можливості (присутній Інтернет-зв’язок каси Місця проведення Програми з центральною базою даних Виконавця).

7.4. Списання Балів під час їх використання здійснюється тільки у кількості, кратній 500 балів, при цьому вартість покупки після урахування усіх економій (в тому числі і по використанню балів) повинна становити не менше 0,01 грн.

7.5. Кількість Балів, яка може бути списана у одному чеку, встановлюється у залежності від наявної кількості балів на рахунку Учасника та загальної вартості товару в чеку, щоб сума покупки після урахування усіх економій (в тому числі і по використанню балів) становила не менше 0,01 грн.

7.6. Виконавець залишає за собою право обмежувати перелік товару, при придбанні якого Учасник може використовувати Бали.

7.7. При пред'явленні Учасником вимоги про списання Балів з Рахунку Виконавець має право вимагати від Учасника пред'явлення документу, що засвідчує особу. Ненадання документу, що засвідчує особу, є підставою для відмови Учаснику у використанні Балів.

7.7.1. Для списання Балів з Рахунку Учасника, Учасник повинен застосувати свою Картку під час здійснення покупки. Будь-які інші носії інформації не можуть бути використані для підтвердження номеру Картки Учасника.

7.8. Бали не є платіжним засобом, не мають готівкового вираження, не дають права на одержання їх у грошовому еквіваленті та не підлягають поверненню.

7.9. Бали, що нараховані на Рахунок Учасника і права, що надані йому в рамках Програми, не можуть бути продані або передані іншій особі чи використані іншим чином, окрім як у порядку, передбаченому цими Правилами.

7.10. Виконавець не несе відповідальності за несанкціоноване використання Картки Учасника.

7.11. У випадку повернення Учасником придбаного ним товару, Виконавець повертає Учасникові вартість товару, яка була фактично сплачена Учасником у гривневому еквіваленті, при цьому кількість Балів, використаних під час здійснення покупки цього товару, поверненню, будь-якому відшкодуванню, обміну тощо не підлягає. Виконавець має право списати з Рахунку Учасника кількість балів, зарахованих при купівлі товару, що повертається.

7.12. Виконавець залишає за собою право на власний розсуд нараховувати/списувати Бали з Рахунку Учасника у тому випадку і у тій кількості, яка була нарахована/списана помилково.

 

8.   Інформаційна підтримка Учасника

8.1. Беручи участь у Програмі, Учасник дає згоду на подальше отримання на його номер телефону та/або на адресу електронної пошти, що зазначені в Анкеті, та/або у Мобільному додатку новин та інших інформаційних та рекламних повідомлень від Виконавця.

8.2. Учасник може дізнатися про перелік Місць проведення Програми та про умови спеціальних пропозицій, доступних тільки для Учасників Програми, за допомогою Інформаційного центру Програми та/або на Сайті Програми та/або у Мобільному додатку.

8.3. Учасник має можливість перевірити суму накопичених на Рахунку Балів і термін їх дії, зателефонувавши на номер лінії Інформаційного центру Програми та назвавши номер своєї Картки, або перевірити стан Рахунку на Сайті Програми, або у Мобільному додатку.

8.4. Виконавець не несе відповідальність за відсутність можливості контакту з Учасником, якщо контактні дані Учасника вказані неправильно або на момент контакту змінилися. Учасники несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними у Анкеті контактної інформації.

 

9.   Проведення Програми «Watsons Premium»

 

9.1. Учасником Програми «Watsons Premium» може стати:

9.1.1. Починаючи з 01.03.2019 року, Учасник «Watsons Club», який у період з 01.03.2018р. по 28.02.2019р. накопичив та/або використав (списав) не менше 12 000 балів Watsons Club;

9.1.2. Починаючи з першого дня місяця наступного після 12-ти місячного періоду, протягом якого Учасник «Watsons Club» накопичив та/або використав (списав) не менше 12000 балів Watsons Club. При цьому їх участь у Програмі не була припинена, а картки заблоковані у відповідності до Розділу 4 цих Правил.

9.2. Активація Учасника Програми «Watsons Premium» відбувається автоматично, про що він буде додатково повідомлений за номером його мобільного телефону або електронною поштою.

9.3. Статус Учасника Програми «Watsons Premium» закріплюється за ним на наступні 12 місяців з дати активації (без видачі будь-яких додаткових Карток, або унікальних номерів ідентифікації Учасника), після спливу яких Учасник продовжує користуватися загальними правами та обов’язками, встановленими цими Правилами для Учасників «Watsons Club». Для подовження статусу Учасника Програми «Watsons Premium» на наступні 12 місяців, Учасником Програми «Watsons Premium» мають бути виконанні умови п. 9.1.2. цих Правил.

9.4. На Учасників Програми «Watsons Premium» поширюються всі права та обов’язки, встановлені цими Правилами, а також вони мають право на отримання наступних переваг:

9.4.1 Рання можливість скористатися обраними Виконавцем Спеціальними пропозиціями та акціями Програми Watsons Club;

9.4.2. Вартість кур'єрської доставки замовленого товару в інтернет-магазині watsons.ua складає 0,01 грн. при вартості замовлення з урахуванням усіх економій від 100 грн.;

9.4.3. 1 (одна) гривня, витрачена на придбання неакційного товару із позначкою  (та на інший обраний Виконавцем товар, про повний перелік якого можна дізнатися в Місцях проведення Програми) у рамках Програми, дорівнює подвійній кількості балів, які зазначено у Додатку № 1 до цих Правил. Округлення копійок завжди проводиться до цілих чисел до меншого значення;

9.4.4. Окрема «Гаряча лінія» за телефоном 0-800-300-318. Всі дзвінки за вказаним номером у межах України є безкоштовними;

9.4.5. За запрошенням Виконавця та за умови попередньої реєстрації – доступ до презентацій нових товарів та заходів від партнерів Виконавця;

9.4.6. Можливість придбання обраних Виконавцем новинок товарів за спеціальними цінами, які встановлюються Виконавцем, але не більше ніж за 1 (одну) грн.

9.4.7. Можливість скористатися спеціальними пропозиціями від друзів-партнерів Watsons.

 

10. Згода на обробку персональних даних

10.1. Учасник шляхом вільного та жодним чином необмеженого волевиявлення, надає згоду Виконавцю (ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» та ТОВ «БМТС»), на обробку своїх персональних даних у Базі даних Виконавця «Учасники програм лояльності», добровільно наданих при заповненні Анкети (в паперовому або в електронному вигляді), а саме: прізвище, ім’я, по батькові, вік (дата народження), стать, сімейний стан, склад сім’ї (стать дитини, дата народження), адреса (область, район та населений пункт, вулиця, номер будинку, квартира, поштовий індекс); номери телефонів (номери домашнього і мобільного телефонів), адреса електронної пошти, а також інформацію про здійснені за допомогою Картки покупки; згідно мети їх обробки, визначеної цим розділом Правил, та на інших умовах даного розділу Правил. Дані можуть оброблятись у картотеках, в електронній формі та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи Бази персональних даних «Учасники програм лояльності».

Учасник зобов’язується надавати точні та правдиві відомості про себе, а також своєчасно повідомляти Виконавця про зміни, що стосуються наданих відомостей.

10.2. Володілець персональних даних: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЦ УКРАЇНА», місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, проспект Московський, будинок 28-А., та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БМТС», місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, проспект Московський, будинок 28-А.

10.2.1. База даних – «Учасники програм лояльності» (надалі – «База»).

10.3. Мета та цілі обробки персональних даних у Базі. Цим Учасник повідомляється та надає згоду на те, що його персональні дані обробляються Виконавцем з метою надання Виконавцю можливості краще зрозуміти потреби споживачів, реалізації Виконавцем Програми лояльності, реалізації маркетингових завдань та відносин між Сторонами з ціллю:

·      здійснення рекламної та маркетингової діяльності Виконавцем (включаючи, але не обмежуючись, такими діями, як направлення інформаційних та/або рекламних повідомлень про акції чи спеціальні пропозиції шляхом електронної, кур’єрської або поштової розсилки, направлення смс або голосових повідомлень, тощо);

·      надання Учасникам найповніших відомостей про спеціальні пропозиції як у рамках Програми так і поза рамками, покращення якості послуг та товарів, що пропонуються Учасникам, а також з метою реалізації Програми, створення нових програм лояльності, вивчення споживчого попиту, у маркетингових, інформаційних, рекламних та/або інших аналогічних цілях;

·      отримання зворотного зв’язку від учасників Програми лояльності;

·      забезпечення відносин у сфері захисту прав споживачів;

·      інші, аналогічні переліченим вище, цілі.

10.4. Цим Учасник повідомляється та надає Виконавцю згоду на вчинення з персональними даними Учасника нижченаведених дій (у тому числі працівниками Виконавця в межах виконання ними своїх трудових обов’язків):

·      збір персональних даних в обсязі, необхідному для досягнення мети та цілей обробки персональних даних, що зазначені у пункті 10.3 даного розділу Правил;

·      обробку персональних даних, включаючи, але не обмежуючись, збирання, одержання, реєстрацію, накопичення, систематизацію, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміну, поновлення), використання, поширення (розповсюдження, реалізація, передача, у тому числі, передача розпорядникам персональних даних та третім особам, яких визначає Виконавець самостійно, включаючи передачу іноземним суб'єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, та транскордонну передачу будь-яким розпорядникам чи третім особам на розсуд Виконавця, за умов забезпечення належного захисту персональних даних. Учасник погоджується з тим, що Виконавець не зобов’язаний окремо персонально повідомляти Учасника про таку передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних а також будь-які інші дії або сукупність дій, пов’язані з обробкою персональних даних відповідно до мети та цілей їх обробки, включаючи обробку у внутрішніх та/або корпоративних системах, ресурсах, програмах, базах Виконавця, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

·      внесення змін до персональних даних Учасника за зверненням інших суб’єктів відносин, пов’язаних із персональними даними, у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Інформація про розпорядників персональних даних, у т.ч. іноземних суб’єктів відносин, перелічена у даних Правилах та оновлюється шляхом розміщення оновленої редакції Правил на сайті http://www.watsons.ua/.

10.5. Цим Учасник повідомляється про його (її) права, як суб’єкта персональних даних Згідно з Законом України «Про захист персональних даних», Учасник, як Суб'єкт ПД має право:

·      знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

·      отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

·      на доступ до своїх персональних даних;

·      отримувати не пізніше, як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

·      пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

·      пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

·      на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

·      звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;

·      застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

·      вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

·      відкликати згоду на обробку персональних даних;

·      знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

·      на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. Доступ до ПД Учасника надається третім особам у порядку, передбаченому внутрішніми документами Виконавця, за умови, якщо надання такого доступу є необхідним для реалізації мети обробки ПД, зазначеної в пункті 9.3 даного розділу Правил.
10.6. Строк дії Згоди

Персональні дані зберігаються в Базі даних протягом часу, коли суб’єкт персональних даних є учасником Програми. У разі, якщо учасник не користується карткою Учасника протягом трьох років поспіль, його персональні дані видаляються (знищуються) із Бази даних у порядку, передбаченому внутрішніми документами Виконавця.
10.7. Інші умови

10.7.1. Виконавець рекомендує Учасникам у випадку зміни персональних даних Учасника вчасно вносити відповідні зміни до розділу «Моя анкета» на Сайті Програми, або «Моя інформація» у Мобільному додатку або заповнити паперову анкету з оновленими даними в Місцях проведення Програми.

10.7.2. Момент передання підписаної Анкети в паперовому вигляді представнику Виконавця та/або момент збереження Учасником своїх персональних даних в реєстраційній формі на Сайті Програми або у Мобільному додатку збігається з моментом включення його персональних даних до Бази та початку обробки його персональних даних.

10.7.3. Підписуючи Анкету в паперовому вигляді та/або зберігаючи свої персональні дані в реєстраційній формі на Сайті Програми, у Мобільному додатку Учасник підтверджує, що він уважно ознайомився з правилами цієї Програми, а також письмово повідомлений Виконавцем про включення його персональних даних до Бази на умовах даного розділу Правил, а також про склад та зміст зібраних персональних даних, права Учасника, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету та цілі збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані*.

* Під особами, яким передаються персональні дані Учасника, розуміються Розпорядники бази персональних даних «Учасники програм лояльності» в розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

Розпорядниками Бази персональних даних «Учасники програм лояльності» є:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕСУПУТНИК», місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, проспект Героїв, буд.1-М, офіс 315.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІРЕКТ ТЕХНОЛОДЖІ», місцезнаходження: 04060, м. Київ, вул. Ольжича, буд. 27/22, офіс 2.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОФТЛАЙН МОБІЛЬНІ СИСТЕМИ», місценаходження: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Радянська 32

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙ ПЛЕЙС ДІДЖИТАЛ», місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 8

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОГРУПЗ», місцезнаходження: 01133, м. Київ, Бульвар Л.Українки, 34, офіс 703 «С».

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Directness B.V., місцезнаходження: Van Diemenstraat 182B, Амстердам, Голандія, 1013CP.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА АРХІВНА КОМПАНІЯ-АРХІВ», місцезнаходження: 01001 м Київ, вул. Прорізна, будинок 9, літера А, приміщення 20.

  

 

11.  Додаткові умови

11.1. При розрахунках з Учасником Виконавець має право тимчасово відмовити Учасникові в нарахуванні або використанні Балів у випадку відсутності на момент звернення Учасника технічної або іншої можливості для цього.

11.2. Виконавець гарантує, що під час обробки персональних даних Учасника він буде дотримуватися положень цих Правил, «Політики конфіденційності», та норм чинного законодавства України. У зв’язку з цим Учасник підтверджує, що він ознайомився та повністю (однозначно) погодився із умовами Програми, «Політикою конфіденційності», що розміщена на Сайті за адресою https://www.watsons.ua/confidentiality_policy та «Угодою користувача», що розміщена на Сайті Програми за адресою watsons.ua.

11.3. Виконавець залишає за собою право відмовити будь-кому в участі у Програмі на власний розсуд без будь-яких негативних наслідків для себе.

11.4. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в дані Правила. Про зміну Правил Програми Виконавець повідомляє Учасника Програми не пізніше ніж за 10 календарних днів до набрання чинності нової редакції Правил шляхом розміщення відповідної інформації (повідомлення) на Сайті.

11.5. Повідомлення про призупинення або припинення дії Програми, а також про зміну Правил Програми вважається направленим Учасникові, якщо воно було розміщено на Сайті Програми та/або у Місцях проведення Програми та/або направлене Учасникові на зазначену в Анкеті адресу електронної пошти. При цьому Виконавець не зобов’язується повідомляти про зміни шляхом направлення повідомлення на адресу електронної пошти Учасника.

11.6. Виконавець залишає за собою право на власний розсуд приймати рішення про призначення додаткових спеціальних пропозицій для Учасників Програми.

11.7. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Виконавцем. Рішення Виконавця є остаточним та оскарженню не підлягає. Виконавець не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, відключення електроенергії або доступу до мережі Інтернет, збої в роботі обладнання, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Виконавця обставини.

 

12. Контактні дані Виконавця

12.1. ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» та ТОВ «БМТС» знаходяться за адресою Україна, 04073, м. Київ, Московський проспект, 28-А, тел.: 0 800 300 333, еmail: info@watsons.com.ua.

 

 

 

 

Додаток № 1 

 

Кількість балів, що нараховуються за кожну 1 (одну) гривню витрачену на придбання товару, крім придбання подарункових сертифікатів, товарів, які беруть участь в акціях, та інших умов не нарахування балів, визначених Виконавцем:

 

Групи товарів

Кількість балів

для учасників Watsons Club

Декоративна косметика

3

Парфуми

3

Засоби для догляду за шкірою

3

Лікувальна косметика

3

Товари для чоловіків (засоби для гоління, пінки, гелі та ін.)

2

Дезодоранти (жіночі та чоловічі)

2

Товари для догляду за ротовою порожниною

2

Товари особистої гігієни (прокладки, тампони, гелі для інтимної гігєни та ін.)

2

Мило

2

Гелі для душу

2

Засоби для епіляції

2

Дитячі товари

1

Харчові продукти

1

Подарункові набори

1

Товари для дому

1

Аксессуари для прибирання (ганчірки, губки та ін.)

1

Паперові вироби

1

Одяг (шкарпетки, панчохи, капці, тощо)

1

Миючі засоби

1

Парасольки

1

Окуляри

1

Засоби для догляду за волоссям (шампуні, бальзами, олійки та ін.)

1

Фарба для волосся

1

Товаридля здоров’я (вітаміни та лікарські засоби та ін., окрім лікарських засобів, ціни на які підлягають державному регулюванню, деталі дізнавайтесь у консультантів в аптеках)

1