Офіційні Правила та Умови Рекламної Акції

 «Онлайн шопінг день 8.8. Розіграш Samsung Galaxy S

 (надалі – «Правила» та «Акція»)

 

  1. Виконавець, територія і строк (термін) проведення Акції

1.1. Замовником Акції  «Онлайн шопінг день 8.8. Розіграш Samsung Galaxy S9» (далі „Акція”) є

ТОВ «ДЦ Україна» (надалі - Замовник). Поштова адреса: м. Київ, Московський проспект, 28-А тел/факс: (+38 044) 423 07 01б E-mail: dc@dc.ua.

1.2. Організатором та безпосереднім Виконавцем Акції є ТОВ "ФОГРУПЗ" (надалі - Виконавець).

Поштова адреса: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, оф. 703С;

Телефон основний: +38(044)561-86-46.

1.3. Акція проводиться на сайті https://www.watsons.ua/shopping-day-88, у мережі магазинів та аптек Watsons (Ватсонс).

1.4. Акція проводиться з 30.07.2018 по 06.08.2018 року (включно) (надалі – „Строк проведення Акції” або „Тривалість Акції”).

1.5. До участі в Акції приймаються учасники Програми лояльності «Watsons Club» при скануванні QR-коду і подальшої реєстрації на сайті watsons.ua протягом Строку проведення Акції.

  1. Терміни

2.1. В даних Правилах терміни використовуються у наступних значеннях:

Учасник Акції – фізична особа, яка відповідає вимогам п.3.1 цих Правил, виконала всі вимоги даних Правил Акції.

Переможець - Учасник Акції, який за результатами Процедури визначення Переможців Акції, був визначений Учасником Акції, який має право на отримання Заохочення Акції або Додаткового заохочення (Заохочення Акції та Додаткові заохочення Акції разом далі по тексту також «Заохочення» у відповідному відмінку множини).

  1. Участь в Акції

3.1. Учасником Акції може бути будь-який громадянин України, якому на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років, який є дієздатним, проживає на території України, та виконав всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах (далі – «Учасник» або «Учасники»).

Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

1) працівники та представники Замовника/Виконавця Акції та будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції;

2) чоловік або дружина осіб, перелічених в підпункті 1) п.3.1. цих Правил, а також їх найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба);

3.2. Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, яка відповідає вимогам п. 3.1 даних Правил, необхідно:

а) Бути учасником Програми лояльності «Watsons Club»;

б) Відскакувати QR-код та зробити подальшу реєстрацію на сайті https://www.watsons.ua/shopping-day-88, на який веде QR-код або самостійно пройти реєстрацію на цьому сайті протягом Строку проведення Акції.

3.3. Особа, яка бере участь в Акції, і яка виконала всі умови даних Правил, визнається такою, що зареєстрована до участі в Акції та бере участь у процедурі визначення власників Заохочення Акції.

 

  1. Заохочення Акції.

4.1. Рекламно-заохочувальний фонд Акції складає

4.1.1. Заохоченням Акції є мобільний телефон Samsung Galaxy S9 у комплектації заводу-постачальника (надалі – Заохочення). Кількість – 1 шт.

4.1.2. Додатковим заохоченням Акції є сертифікат на 500 грн. (надалі – Додаткове заохочення). Кількість – 10 шт.

4.2. Заохочення обміну та поверненню не підлягає.

4.3. Оподаткування вартості Заохочення Акції та/або Додаткового заохочення, тобто підрахування та оплата здійснюються Виконавцем за свій рахунок відповідно до чинного законодавства України за встановленою для такого виду доходу ставкою.

 

  1. Порядок визначення Учасників Акції, які мають право на отримання Заохочення Акції. Процедура визначення Переможців Акції.

5.1. Учасники, що мають право на отримання Заохочення Акції, будуть визначатись Виконавцем Акції шляхом випадкового вибору серед всіх учасників акції (за допомогою інструменту random.org) у відповідності до правил визначення зазначених в п.5.3. цих Правил.

5.2. Визначення Учасників Акції, які мають право на отримання Заохочення Акції або Додаткового заохочення, проводиться протягом Строку проведення Акції, шляхом випадкового комп’ютерного вибору серед всіх зареєстрованих Учасників Акції, на дату проведення визначення переможців, а саме:

- Учасник Акції, який отримає право на отримання Заохочення в кількості 1 шт., буде визначатися 08 серпня 2018 року, серед Учасників Акції, які були зареєстровані з 00:00 годин 30 липня 2018 р. до 23:59 годин 6 серпня 2018 р.;

- Учасники Акції, які отримають право на отримання Додаткового заохочення (одного з 10 шт.), будуть визначатися 08 серпня 2018 року, серед Учасників Акції, які були зареєстровані з 00:00 годин 30 липня 2018 р. до 23:59 годин 6 серпня 2018 р.;

5.3. Замовник/Виконавець не несе відповідальності за неможливість контакту з Учасником Акції, якщо під час реєстрації в Акції та протягом строку її дії контактні дані Учасника у Програмі лояльності «Watsons Club» не вказані, або вказані неправильно/стали неактуальними.

5.4. Результати процедури Визначення Учасників Акції, які мають право на отримання Заохочення Акції або одного з Додаткових заохочень, є остаточними й оскарженню не підлягають. Замовник/Виконавець Акції  гарантують об'єктивність проведення процедур визначення  учасників, які мають право на отримання Заохочення Акції або одного з Додаткових заохочень Акції.

 

5.5. Відповідний Учасник може стати власником лише одного Заохочення Акції або одного з Додаткових заохочень Акції, незалежно від кількості покупок і реєстрацій під час Строку проведення Акції.

5.6. Грошовий еквівалент Заохочення  Акції або Додаткового заохочення Акції не виплачується. Зовнішній вигляд та комплектація Заохочення Акції може відрізнятися від їх зображень на рекламних матеріалах та не відповідати сподіванням Учасників.

 

 

 

  1. Порядок і термін отримання Заохочень

6.1. Переможець Акції протягом 3-х робочих днів з моменту його визначення, буде повідомлений Виконавцем Акції про визнання його таким та умови отримання Заохочення Акції або одного з Додаткових заохочень Акції за адресою електронної пошти або іншими засобами зв’язку.

6.2. Заохочення або одне з Додаткових заохочень Акції передається Переможцю Акції в узгодженому із ним магазині «Watsons». Обов’язковою умовою передання Заохочення або одного з Додаткових заохочень Акції Переможцю Акції є наявність у останнього паспорту громадянина України та Документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. З моменту вручення Заохочення Переможцю Акції, Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за подальше використання Заохочення, а також за неможливість скористатися ним.

6.3.  У випадку відмови від Заохочення або одного з Додаткових заохочень Акції з боку Переможця Акції, що має право на їх отримання,  Виконавець та Замовник за своїм розсудом визначають спосіб розпорядження Заохоченням або одним з Додаткових заохочень Акції.

6.4. Якщо за результатами 5 (п’яти) спроб протягом 3 (трьох) днів, після визначення Переможця Акції, представнику Виконавця не вдалося зв’язатися з таким Учасником Акції за вказаним ним контактними даними (за даними Виконавця, що не вимагають додаткового підтвердження), та/ або у разі ненадання/неповного надання інформації для відправки Заохочення Акції або одного з Додаткових заохочень Акції, а також неотримання Переможцем Акції  в узгоджений строк, Виконавець позбавляє Переможця права на одержання Заохочення Акції або одного з Додаткових заохочень Акції. При цьому, Переможець вважається таким, який відмовився від отримання Заохочення Акції або одного з Додаткових заохочень Акції, та не має права на одержання від Виконавця будь-якої компенсації.

 

6.5. Виконавець та/або Замовник  не несуть жодної відповідальності за неотримання Учасником Акції Заохочення Акції або одного з Додаткових заохочень Акції з будь-яких причин, у тому числі з причини невиконання (несвоєчасного виконання) своїх обов'язків Учасником Акції, передбачених цими Правилами, за настання обставин непереборної сили (форс-мажор), тощо.

6.6. Заохочення Акції, яке залишилося невитребуваними у зв'язку з тим, що Переможець не виконав умови цих Правил (зазначив неповні дані, тощо) використовуються на розсуд Виконавця та Замовника.

6.7. Передача права на отримання Заохочення Акції третій особі не допускається.

6.8. Правилами Акції не передбачено зберігання невитребуваного Заохочення Акції.

6.9. Виконавець має право:

- відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/неналежним чином виконала всі умови участі в акції, зазначені в цих Правилах;

- відмовити у видачі Заохочення Акції одного з Додаткових заохочень Акції  Переможцю Акції, який не виконав умови, необхідні для отримання Заохочення Акції, згідно цих Правил.

6.10. Виконавець та/або Замовник не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку.

6.11. Виконавець та Замовник не беруть на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Заохочення Акції. Виконавець та Замовник не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками/Переможцем Акції і прав на одержання Заохочення Акції.

 

 

  1. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

7.1. Інформування щодо даних Правил та умов проведення Акції здійснюється за допомогою розміщення на Інтернет-сайті watsons.ua.

7.2. Зміна та доповнення правил та умов Акції можлива у випадку їх затвердження Замовником Акції та розміщення на Інтернет-сайті watsons.ua. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

  1. Додаткові умови/ інші положення

8.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Акції з даними Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Заохочення Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Замовника/Виконавця Акції будь-якої компенсації.

8.2. Для отримання Заохочення Акції Учасник Акції має надати Виконавцю інформацію (в т.ч. особисту інформацію), визначену цими Правилами. Фактом участі в цій Акції Учасник Акції підтверджує достовірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано нижче. Учасник Акції несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ним).

8.3. Беручи участь в Акції кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його персональних даних Виконавцем, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації на номер телефону, використаний Учасником Акції при реєстрації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем та/або будь-якою третьою особою. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції, та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Виконавця і можуть використовуватися без  згоди Учасників Акції та будь-якого відшкодування. Учасник Акції, що став переможцем та отримує Заохочення Акції, погоджується фотографуватися для виготовлення графічних матеріалів, при цьому винагорода за це входить до вартості отриманого ним Заохочення Акції (без додаткових виплат). Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Замовнику.

8.4.  На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон) Учасникам Акції повідомляється:

 

8.4.1. Володільцем персональних даних Учасників Акції/Переможців Акції є ТОВ «ДЦ Україна»;

8.4.2. Персональні дані Учасників Акції/Переможця  Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;

8.4.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 8.4.2. цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по-батькові, номер мобільного телефону, а стосовно фізичної особи – Переможця акції також паспортні дані.

8.4.4. З персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;

8.4.5. Розпорядником персональних даних Учасників Акції є ТОВ «ДЦ УКРАЇНА», та треті особи, що будуть залучені для виконання мети, що вказана в п. 8.4.2. цих Правил,  їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом;

8.4.6. Персональні дані Учасників Акції/Переможців Акції без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення їх можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 8.4.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників Акції без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;

8.4.7. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Переможця Акції будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 8.4.2. цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.

8.4.8. Учасники Акції можуть відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши Володільцю персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції та отримання Заохочення Акції. 

8.4.9.  Учасники Акції володіють всіма правами передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

8.5. Беручи участь у цій Акції, кожен Учасник Акції тим самим надає згоду Володільцю персональних даних (Виконавцю)  на обробку його персональних даних  в об’ємі та на умовах, які передбачені цими Правилами, зокрема з метою реалізації договірних, цивільних, господарських, адміністративних, комерційних, податкових правовідносин та правовідносин у сфері бухгалтерського обліку, координації дій і виконання умов цих Правил.

8.6. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Виконавцем.

8.7. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Виконавцем протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Виконавцем та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.