Офіційні Правила та Умови Рекламної Акції:

Купуй 2 (дві) одиниці ТМ: Axe, Dove, Rexona, Clear, Close Up та

приймай участь в розіграші  цінних подарунків. Головний приз – Макбук, а також 10 – кавомашинавоварка рожкова Sencor SES 4010SS) та 50 сертифікатів в JYSK на 1 000 грн

(надалі – «Правила» та «Акція»)

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Замовник Акції – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІЛІВЕР УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 25641220, місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т, літера А (далі – Замовник).

1.2. Партнер – Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЦ Україна», код ЄДРПОУ 32424255, місцезнаходження: м. Київ, Московський проспект, 28-А,  (далі – Партнер).

1.3. Виконавець Акції – Товариство з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство «Хелоу Про», код ЄДРПОУ 42790026, місцезнаходження: 03110, м. Київ, вул. Пироговського, буд.19, корпус 6 (далі – Виконавець).

1.4. Акція це рекламний захід Замовника, що спрямований на стимулювання продажу та просування на ринку продукції Замовника.

1.5. Акція проводиться в інтернет- магазині watsons.ua та магазинах Watsons ТОВ «ДЦ Україна» на території України (за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу Президента України про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України" від 14 квітня 2014 року № 405/2014"

1.6. Акція триває в період з  16.11.2020 - 06.12.2020 включно.

1.7. Кількість заохочень 61 (шістдесят один) шт.

1.8 Фонд заохочень Акції складається з 61 (шістдесят одного) подарунку,

- 1 (один) Макбук;

- 10 (десять) кавомашин;

- 50 (пятдесят) сертифікатів в JYSK на 1 000 грн

1.9.  Період доставки Заохочень: до 30.12.2020 р. включно.

1.10. Переможець Акції – Учасник Акції, який має право на отримання Заохочення.

1.11. Дані Правила розміщуються на сайті  watsons.ua та можуть бути змінені / доповнені Замовником/Виконавцем протягом всього терміну проведення Акції. Такі зміни / доповнення вступають в силу з моменту їх оприлюднення на сайті  watsons.ua, якщо інше не буде визначено безпосередньо змінами / доповненнями до цих Правил Акції.

 

2. УМОВИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

2.1. Особою, що здійснює приймання та розгляд претензій Учасників Акції і споживачів стосовно порядку надання Заохочення за цією Акцією є ТОВ «РА «ХЕЛОУ ПРО».

2.2. ТОВ «ЮНІЛІВЕР УКРАЇНА» несе повну відповідальність (перед Учасниками, споживачами Акції, партнером Акції, тощо) за відповідність умов цієї Акції вимогам діючого законодавства України.

 

3. УЧАСНИКИ АКЦІЇ

3.1. Брати участь в Акції в інтернет- магазині watsons.ua та магазинах Watsons ТОВ «ДЦ Україна» можуть тільки власники картки програми лояльності «Watsons Club» або «Watsons Premium», дієздатні громадяни України, яким на момент участі у Акції виповнилося 18 років які постійно проживають на території України та в період Акції акцептували і виконали умови Акції й дані Правила.

3.2. Учасниками Акції не можуть бути особи з числа: а) працівників та представників Замовника та членів їхніх родин; б) власників і працівників Партнера, які мають причетність до проведення Акції, а також членів їхніх родин; в) власників і працівників Виконавця, які мають причетність до проведення Акції, а також членів їхніх родин; г) осіб з частковою цивільною дієздатністю, неповною цивільною дієздатністю, з обмеженою цивільною дієздатністю і недієздатних осіб, а також осіб, що не є громадянами України.

3.3. Беручи участь в Акції, учасник Акції підтверджує, що є правоздатною особою, не має обмежень щодо участі у Акції, підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами і надає свою повну та безумовну згоду з ними.

3.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

- дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

-не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції.

 

4 УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ

 

4.1. Для того, щоб стати Учасником Акції в інтернет- магазині watsons.ua та магазинах Watsons ТОВ «ДЦ Україна», необхідно:

-   бути власником картки програми лояльності «Watsons Club» або «Watsons Premium»;

- придбати в інтернет- магазині watsons.ua або в магазинах Watsons будь-яких 2(дві) одиниці продукції ТМ: Axe, Dove, Rexona, Clear, Close Up, пред’явивши картку програми лояльності «Watsons Club» або «Watsons Premium» на касі, під час покупки протягом строку дії акції (п. 1.6 цих Правил).

4.2. Партнер збирає інформацію про номери карток програми лояльності «Watsons Club» з даними про покупку та про код картки програми лояльності «Watsons Club» або «Watsons Premium» Учасників Акції  в магазині Watsons ТОВ «ДЦ Україна»,  (далі – картки).

4.3. З 07.12.2020 - 11.12.2020 року включно, Партнер разом із Замовником Акції за результатами випадкового вибору серед номерів карток програми лояльності «Watsons Club», що беруть участь в акції, за допомогою сервісу https://www.random.org/ визначить 61 (шістдесят одного) Переможця, які отримують право на Заохочення, 61 (шістдесят один) подарунок, а саме:

- 1 (один) Макбук;

- 10 (десять) кавомашин;

- 50 (пятдесят) сертифікатів в JYSK на 1 000 грн

Перелік Переможців буде опублікований на сайті  watsons.ua  . Результати визначення переможців не оскаржуються.

4.4. Замовник  передає Виконавцю дані про Переможців Акції про отримання ними права на Заохочення, використовуючи дані, отримані від Партнера Акції, надані Учасниками Акції під час оформлення картки програми лояльності «Watsons Club» або «Watsons Premium» Учасників Акції  в магазині  Watsons ТОВ «ДЦ Україна»». У випадку недійсності, недостовірності, невідповідності і/або неповноти таких даних Замовник Акції має право відмовити Учаснику – Переможцю в отриманні заохочення і скасувати його статус у якості Переможця. Вказане рішення не оскаржується.

          4.5. Виконавець зв’язується  з Переможцями Акції,  за номером телефону, який отримує від Замовника,  в період з 11.12.2020 - 30.12.2020 р. включно.

 

5. ПОРЯДОК, УМОВИ І ТЕРМІНИ ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ

5.1. Заохочення можуть бути отримані Переможцями Акції тільки за умови виконання даних Правил.

5.2. Замовник Акції залишає за собою право збільшити або зменшити кількість Заохочень, або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами.

5.3. Заохочення надсилається за допомогою кур’єрської служби «Нова пошта», Виконавцем на адресу проживання за погодженням з Переможцем Акції. Виконавець надає Заохочення власними силами або із залученням третіх осіб, яких він визначає на свій розсуд.

5.4. Заохочення надсилається Переможцю Акції, який виконав усі умови цих Правил, за допомогою кур’єрської служби за адресом та іменем погодженими Виконавцем у телефонному режимі з Переможцем. Якщо адреса та контактна інформація Переможця, які Замовник надав Виконавцю згідно п.4.4 цих Правил, невідома або неповна Виконавець повинен уточнити такі дані в момент здійснення комунікації з Переможцем, повідомивши про таке Партнера Акції та Замовника Акції. Замовник/Партнер не несуть відповідальності за достовірність наданої Переможцем Акції інформації під час здійснення комунікації з ним.

5.5. Заохочення надсилаються до 30.12.2020 року включно.

5.6. Замовник /Партнер не несуть відповідальності за достовірність наданої Учасником/Переможцем Акції інформації під час оформлення картки програми лояльності «Watsons Club» або «Watsons Premium». Замовник не несе відповідальність за роботу поштових, кур’єрських служб та інших служб зв’язку.

5.7. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою для отримання Заохочення.

5.8 У разі неможливості отримання Заохочення Переможцем Акції з причин, що не залежать від Замовник /Партнера/Виконавця (в тому числі через збої у роботі поштових служб, служб зв’язку, комп’ютерних систем, а також у разі виникнення форс-мажорних обставин, зокрема, але не обмежуючись наступним переліком: надзвичайної і непереборної сили, дія якої може бути викликана винятковими погодними умовами та/або стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту тощо); або непередбачених ситуацій, що відбуваються незалежно від волі й бажання однієї зі сторін (війна, теракти, блокада, страйк, антитерористична операція, окупація територій тощо), Замовник звільняється від виконання своїх зобов’язань на час дії зазначених обставин, а таке Заохочення використовується Замовником на власний розсуд.

5.9. У випадку, якщо Переможець Акції з незалежних від Виконавця та/або Партнера Акції причин не має можливості отримати Заохочення ,Переможець Акції не має права на передоручення на отримання Заохочення третій особі та на отримання від Виконавця та/або Партнера та/або Замовника  будь-якої компенсації

5.10. Заміна Заохочення будь-яким іншим матеріальним чи нематеріальним благом не допускається.

5.11 Відповідальність Замовника, Партнера та Виконавця не виходить за межі кількості Заохочень, вказаних у п. 1.7. цих Правилах. Замовник має право відмовити у наданні Заохочення Переможцю Акції, якщо такий Переможець Акції не виконав умов цих Правил. При цьому такий Переможець Акції не має права на одержання від Замовника та/або Партнера та/або Виконавця будь-якої компенсації.

5.12. Замовник, Партнер та Виконавець не несуть відповідальності стосовно подальшого використання наданого Заохочення Переможцем Акції після його одержання, жодних гарантійних зобов’язань щодо якості товарів/послуг, що надані третіми особами, за неможливість Переможця Акції скористатися наданим Заохоченням з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Заохочення.

5.13. Замовник, Партнер та Виконавець не вступають у будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Переможцями Акції і прав на отримання Заохочення. Замовник, Партнер та Виконавець не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

5.14. Отримання Заохочень передбачено тільки для Переможців Акції та не може розглядатися як грошове зобов’язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де Заохочення буде предметом угоди.

5.15. Дана Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу.

 

6. ПРАВОВІ УМОВИ

6.1. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим надає згоду на використання своїх персональних даних Замовником, Партнером та Виконавцем, що не потребує письмового підтвердження.

6.2. Замовник, Партнер та Виконавець не несуть відповідальності у разі виникнення форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, в тому числі антитерористичні операції, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Партнера/Виконавця обставини.

6.3. Згідно з вимогам ст. 634 Цивільного кодексу України про договори приєднання, а саме змоги укладення такого договору шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати.

6.4. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником/Партнером відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Замовника/Партнера є остаточним і не підлягає оскарженню.

6.5. Замовник/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за не ознайомлення Учасника Акції з даними Правилами.

6.6. Замовник/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за інші обставини, не залежні від їх волі.

6.8. Усі необхідні податки та збори пов’язані з придбанням, доставкою та врученням Заохочень, сплачуються Виконавцем Акції, тобто Товариством з обмеженою відповідальністю «РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО «ХЕЛОУ ПРО», яке є податковим агентом за даною Акцією.

 

7. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

7.1. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим надає Замовнику та Партнеру свою повну згоду на збір та обробку його персональних даних з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень, без будь-яких часових обмежень, в тому числі з рекламними цілями – для надсилання інформації та повідомлень про товар ТМ: Axe, Dove, Rexona, Clear, Close Up. У розумінні Закону України «Про захист персональних даних» Партнер володіє персональними даними, що будуть зібрані в процесі проведення даної Акції, затверджує мету обробки персональних даних, строк обробки персональних даних, здійснює обробку персональних даних. Мета обробки персональних даних – забезпечення участі Учасників в Акції та реалізація їх прав у зв’язку з проведенням Акції. Учасник Акції погоджується з тим, що надає згоду Партнеру самостійно встановлювати умови та порядок доступу третіх осіб до його персональних даних відповідно до зазначеної мети та за умови дотримання вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних. Учасник Акції погоджується з тим, що Партнер не зобов’язаний повідомляти Учасника Акції про передачу його персональних даних третім особам. Учасник Акції своєю участю в Акції підтверджує, що йому повідомлено про володіння Партнером персональними даними, склад та зміст зібраних персональних даних, його права, мету збору та осіб, яким передаються його персональні дані.

7.2. Замовник/Партнер/Виконавець гарантують, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації вони будуть дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо недоторканності особистої інформації, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації й надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку, що визначений чинним законодавством.

 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ. ІНФОРМУВАННЯ

8.1. Дійсні Правила (з урахуванням всіх змін і доповнень) разом з усіма додатками до цих Правил (якщо такі існують) є власністю Замовника, з правом використання Партнером та Виконавцем Акції.

8.2. Будь-яке використання і/або розповсюдження цих Правил (у цілому або частково) з будь-якою метою без письмової згоди Замовника забороняється.

8.3. Замовник не несе відповідальності за невиконання зобов'язань, зазначених в цих Правилах, у разі настання будь-яких форс-мажорних обставин (непереборної сили), зокрема стихійні лиха, пожежі, повені, військові дії будь-якого характеру, блокади, терористичні акти, зміни у чинному законодавстві України, інші непідвладні контролю з боку Замовника обставини.

   8.4. Для листування або отримання будь-яких роз’яснень, відомостей чи інформації стосовно порядку та умов цієї Акції звертайтесь до Виконавця акції на e-mail: info@hello-pro.com.ua

8.5. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Акції з даними Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Заохочення Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Замовника, Партнера або Виконавця Акції будь-якої компенсації.

           8.6. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Замовником, Партнером  або Виконавцем Акції, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Замовник Акції спільно з Партнером та Виконавцем Акції можуть на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які її результати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mastercard-visa

 

Мобільний додаток Watsons