ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПОКУПЦІВ, ЩО ЗАМОВЛЯЮТЬ ТОВАР НА САЙТІ

 

1.1. Покупець шляхом вільного та жодним чином необмеженого волевиявлення, надає згоду Продавцю (ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» та ТОВ «БМТС»), на обробку своїх персональних даних у Базі даних Продавця «Доставка замовлень», добровільно наданих при оформленні Замовлення на сайті Продавця, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, адреса (область, район та населений пункт, вулиця, номер будинку, квартира, поштовий індекс); номер телефону, адреса електронної пошти, а також інформацію про здійснені покупки; згідно мети їх обробки, визначеної цієї Згодою. Дані можуть оброблятись у картотеках, в електронній формі та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи Бази персональних даних «Доставка замовлень».

Покупець зобов’язується надавати точні та правдиві відомості про себе, а також своєчасно повідомляти Виконавця про зміни, що стосуються наданих відомостей.

*Терміни і поняття, що містяться у цій Згоді, вживаються у значеннях, наведених у законодавстві та Публічній оферті Продавця.

1.2. Володілець персональних даних: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЦ УКРАЇНА», місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, проспект Московський, будинок 28-А., та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БМТС», місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, проспект Московський, будинок 28-А.

1.2.1. База даних – «Доставка замовлень» (надалі – «База»).

1.3. Мета та цілі обробки персональних даних у Базі. Цим Покупець повідомляється та надає згоду на те, що його персональні дані обробляються Продавцем з метою виконання Замовлення/здійснення доставки Товарів, що були замовлені Покупцем на сайті Продавця - watsons.ua:

·     обробка Замовлення Покупця, здійсненого на сайті Продавця

·     організація доставки Товарів Покупцю

·     надіслання повідомлень Покупцю з ціллю комунікації щодо здійсненого покупцем Замовлення, доставки та оцінки якості сервісів Продавця

·     забезпечення відносин у сфері захисту прав споживачів;

·     інші, аналогічні переліченим вище, цілі.

1.4. Цим Покупець повідомляється та надає Продавцю згоду на вчинення з персональними даними Покупця нижченаведених дій (у тому числі працівниками Продавця в межах виконання ними своїх трудових обов’язків):

·     збір персональних даних в обсязі, необхідному для досягнення мети та цілей обробки персональних даних, що зазначені у пункті 1.3 цієї Згоди;

·     обробку персональних даних, включаючи, але не обмежуючись, збирання, одержання, реєстрацію, накопичення, систематизацію, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміну, поновлення), використання, поширення (розповсюдження, реалізація, передача, у тому числі, передача розпорядникам персональних даних та третім особам, яких визначає Продавець самостійно, включаючи передачу іноземним суб'єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, та транскордонну передачу будь-яким розпорядникам чи третім особам на розсуд Продавця, за умов забезпечення належного захисту персональних даних. Покупець погоджується з тим, що Продавець не зобов’язаний окремо персонально повідомляти Покупця про таку передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних а також будь-які інші дії або сукупність дій, пов’язані з обробкою персональних даних відповідно до мети та цілей їх обробки, включаючи обробку у внутрішніх та/або корпоративних системах, ресурсах, програмах, базах Продавця, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

·     внесення змін до персональних даних Покупця за зверненням інших суб’єктів відносин, пов’язаних із персональними даними, у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Інформація про розпорядників персональних даних, у т.ч. іноземних суб’єктів відносин, перелічена у п. 1.7.3. цієї Згоди та оновлюється шляхом розміщення оновленої редакції Згоди на сайті https://www.watsons.ua/.

1.5. Цим Покупець повідомляється про його (її) права, як суб’єкта персональних даних Згідно з Законом України «Про захист персональних даних», Покупець, як Суб'єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Доступ до персональних даних Покупця надається третім особам у порядку, передбаченому внутрішніми документами Продавця, за умови, якщо надання такого доступу є необхідним для реалізації мети обробки персональних даних, зазначеної в пункті 1.3 цієї Згоди.

1.6. Строк дії Згоди

Персональні дані зберігаються в Базі даних протягом 3х років, після спливу якого персональні дані видаляються (знищуються) із Бази даних у порядку, передбаченому внутрішніми документами Продавця.

1.7. Інші умови

1.7.1. Продавець рекомендує Покупцям у випадку зміни персональних даних Покупця вчасно вносити відповідні зміни у розділі «Мій кабінет» Сайту.

1.7.2. Акцептом Публічної  оферти Продавця та/або зберігаючи свої персональні дані на Сайті, Покупець підтверджує, що він уважно ознайомився з умовами Згоди,  а також письмово повідомлений Продавцем про включення його персональних даних до Бази на умовах цієї Згоди, а також про склад та зміст зібраних персональних даних, права Покупця, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету та цілі збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані, та, відповідно надає свою згоду на обробку персональних даних Покупця на умовах цієї Згоди.

Момент Акцепту Публічної  оферти Продавця та/або збереження своїх персональних даних на Сайті збігається з моментом включення персональних даних Покупця до Бази та початку обробки його персональних даних.

 Моментом Акцепту є проставлення Покупцем на сторінці завершення Замовлення позначки «Згоден з умовами публічної оферти» та направлення Продавцю Замовлення за допомогою інформаційної системи Сайту.

1.7.3. Під особами, яким передаються персональні дані Покупця, розуміються Розпорядники бази персональних даних «Доставка замовлень» в розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

Розпорядниками Бази персональних даних «Доставка замовлень» є:

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА ПОШТА», місцезнаходження: 36039, м. Полтава, вул. Європейська, 57

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПОШТА», місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «І.П.», місцезнаходження: 03065, м. Київ, вул. Метробудівська, 18 оф. 26

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Джастін», місцезнаходження: 02090, м.Київ, вул.БУТЛЕРОВА, будинок 1

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІРЕКТ ТЕХНОЛОДЖІ», місцезнаходження: 04060, м Київ, вул Ольжича, буд 27/22, оф 2.

mastercard-visa

Мобільний додаток Watsons