ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ


     Дана Політика визначає порядок отримання та відмови від отримання інформаційних та рекламних електронних повідомлень Виконавця (від імені Виконавця), порядок одержання, зберігання, обробки й використання інформації щодо Сторін, яка є конфіденційною, та/або інформацією з обмеженим доступом, що отримана Сторонами в процесі участі Учасника в Програмі, тощо.
     Будь ласка, ознайомтеся з даною Політикою перед використанням Сайту та перед тим, як зареєструватись в Програмі лояльності «WATSONS CLUB».

ТЕРМІНИ


     Терміни, що використовуються у даній Політиці, мають значення, наведене у Правилах програми лояльності «WATSONS CLUB» /далі - Програма/.

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ


     Обробка персональних даних здійснюється Виконавцем на підставі згоди, отриманої від Учасника згідно умов правил Програми.
     Виконавець підтверджує та гарантує, що:

- обробка персональних даних, отриманих від Учасника, здійснюється для конкретних і законних мети та цілей, визначених умовами Правил Програми «Згода на обробку персональних даних», або у випадках, передбачених законодавством України.
- персональні дані обробляються Виконавцем на підставі згоди, що надана Учасником на умовах правил Програми, у суворій відповідності з чинним законодавством України в сфері захисту Персональних даних;
- при обробці персональних даних Виконавець здійснює всі необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, відтворення, розповсюдження персональних даних, а також інших неправомірних дій;
- обробка персональних даних здійснюється за допомогою способів, що забезпечують конфіденційність таких даних і при дотриманні встановлених законодавством України вимог до забезпечення безпеки персональних даних;
- Виконавець зобов’язується не розголошувати персональні дані, отримані від Учасників, окрім випадків, передбачених законодавством України.
     Виконавець має право доручити обробку персональних даних Розпоряднику персональних даних чи бути Розпорядником персональних даних на умовах, визначених у відповідному письмовому договорі.
     Розпорядником персональних даних можуть бути підприємства, установи і організації усіх форм власності, органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні особи - підприємці, які обробляють персональні дані відповідно до закону.
     Розпорядник персональних даних може обробляти персональні дані лише з метою і в обсязі, визначеними у договорі з Виконавцем.
     Беручи участь у Програмі, Учасник підтверджує, що він ознайомився та повністю (однозначно) погодився із умовами даної Політики конфіденційності, умовами Програми, та «Угодою користувача», що розміщена за адресою www.watsons.ua.
     Учасник не має права брати участь у Програмах та використовувати Сайт якщо він не згоден та не приймає умови даної Політики.
     У випадку, якщо при використанні Сайту Учаснику будь-яким способом стала відома інформація відносно Виконавця та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або до Комерційної таємниці, або інформації з обмеженим доступом, Учаснику заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію.
     Учасник розуміє й погоджується з тим, що розміщуючи на Сайті інформацію, у відношенні якої не передбачено обмеження доступу, будь-яка третя особа може одержати доступ до цієї інформації за допомогоюмережіІнтернет.
     Учасник визнає, що, у разі халатного відношення Учасником до безпеки та захисту його Персональних даних та Даних авторизації на Сайті, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до Облікового запису та Персональних і інших даних Учасника. У такому випадку Виконавець не несе відповідальності за збитки, заподіяні Учаснику таким доступом.

 

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА(РОЗСИЛКИ)


 
    Беручи участь у Програмі, Учасник дає згоду на подальше отримання на його адресу електронної пошти, що зазначена в Анкеті, новин та інших інформаційних та рекламних повідомлень від Виконавця /далі - Повідомлення/. Повідомлення надсилаються Учаснику не частіше 3 разів на тиждень на 1 електронну адресу. Учасник має право відмовитись від отримання повідомлень шляхом, описаним у розділі даної Політики «Відмова від отримання повідомлень».

 

ВІДМОВА ВІД ОТРИМАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ


     Учасники Програми, які не хочуть надалі отримувати повідомлення від Виконавця, мають право відписатися від розсилок отримання повідомлень, натиснувши на посилання «Натисніть тут, щоб відписатись», вказане в кінці будь-якого електронного повідомлення, надісланого Виконавцем та/або від його імені.

 

ЗМІНА / РЕДАГУВАННЯ / ВИДАЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ


     Змінювати та редагувати свої персональні дані Учасник може, зайшовши на Сайт Програми за своїм персональним номером картки і паролем. Припинити участь у Програмі та видалити свої персональні дані Учасник може шляхом направлення Виконавцю заяви у довільній формі на припинення участі у Програмі та обробки своїх персональних даних із зазначенням особи, на яку зареєстрована картка, та номеру карки за поштовою адресою, зазначеною у розділі Контактна інформація. Після отримання Виконавцем такого повідомлення участь Учасника в Програмі припиняється, Рахунок та Картка блокуються, Бали анулюються, персональні дані Учасника знищуються. 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ У ВИПАДКУ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ


     Виконавець залишає за собою право вносити зміни у дану Політику конфіденційності та періодично переглядати її умови. Нова редакція даної Політики набуває чинності з моменту її публікації на даному Сайті. Використовуючи Сайт Учасник підтверджує згоду з умовами Політики в редакції, що діє на момент використання Учасником Сайту. 

 

ІНШІ УМОВИ


     Виконавець не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Учасник або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Політики, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань. 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ


     ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» та ТОВ «БМТС» знаходяться за адресою 04655, м. Київ, Московський проспект, 28-А, тел.:+38044423-07-01, email: info@watsons.com.ua.  

mastercard-visa

Мобільний додаток Watsons