ПРАВИЛА ПРОДАЖУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПОДАРУНКОВИХ СЕРТИФІКАТІВ 
В МЕРЕЖІ МАГАЗИНІВ ТА АПТЕК WATSONS

 

 «Редакція Правил починаючи з 1 серпня»

Ці Правила визначають умови продажу та використання подарункових сертифікатів в мережі магазинів, на сайті watsons.ua (ТОВ «ДЦ УКРАЇНА») та аптечних закладів (ТОВ «БМТС») під знаком для товарів та послуг «Watsons».

 

ТЕРМІНИ


«Подарунковий сертифікат», «Сертифікат» – матеріальний носій, виготовлений у формі пластикової картки з індивідуальним порядковим номером та штрих-кодом, що підтверджує право Утримувача Сертифіката на придбання товарів в межах Номіналу Сертифікату (тобто, не більше такого номіналу), що реалізуються в Мережі Watsons.

 
«Номінал Подарункового сертифікату» - номінальна вартість Сертифікату, якою обмежується максимальна вартість товарів, які Утримувач Сертифікату може отримати в Мережі Watsons.

 
«Мережа Watsons» - сайт 
watsons.ua, мережа магазинів ТОВ«ДЦ УКРАЇНА» та аптечних закладів ТОВ «БМТС» під знаком для товарів та послуг «Watsons» на території України.

 
«Право вимоги за Подарунковим сертифікатом» - право Утримувача Сертифікату вимагати надання товарів в межах Номіналу Сертифікату (тобто, не більше такого номіналу), що реалізуються в Мережі Watsons. 


«Утримувач Сертифікату» - особа, яка володіє Подарунковим сертифікатом і має право вимоги за ним.

 
«Строк дії Сертифікату» - строк, протягом якого Утримувач Сертифікату має право на отримання товарів в межах Номіналу Сертифікату в Мережі Watsons.

  

1. УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ПОДАРУНКОВИМИ СЕРТИФІКАТАМИ


1.1. Подарунковий сертифікат можливо придбати в Мережі Watsons.

 
1.2. Купуючи Сертифікат та/або оформлюючи покупку за його допомогою, Утримувач сертифікату підтверджує, що ознайомлений з цими Правилами та погоджується з їх умовами.

 
1.3. За допомогою 
Cертифікату Утримувач Cертифікату може отримати у Мережі Watsons будь-які товари на суму, зазначену на Сертифікаті (номінал Сертифікату).

 
1.4. Сертифікат не є платіжним засобом або платіжним документом та не підлягає обміну на Сертифікати інших номіналів. Грошовий еквівалент Сертифікатів не виплачується. Сертифікат не підлягає поверненню.


1.5. Сертифікат можна використовувати одноразово, оскільки після оформлення покупки за допомогою Сертифікату, Сертифікат підлягає вилученню працівником Мережі 
Watsons.

 
1.6. Якщо сума покупки вища за номінал Сертифікату, Утримувач 
Cертифікату має сплатити різницю між сумою покупки і номіналом Сертифікату.

 
1.7. Якщо сума покупки є меншою за номінал Сертифікату, різниця між сумою покупки і номіналом Сертифікату покупцеві не повертається.

 
1.8. Знижки не розповсюджуються на вартість придбання Сертифікату.

 
1.9. При оформленні покупки товару у Мережі Watsons за допомогою Сертифікату, усі знижки та спеціальні пропозиції на товари зберігаються. 

 

1.10. Нарахування та списання балів під час продажу Сертифікатів для учасників програми лояльності «Watsons Club» регулюється умовами Правил програми лояльності «Watsons Club». 


1.11. Сертифікат діє протягом 365 днів з моменту активації (процесу, що відбувається під час продажу Сертифікату у Мережі 
Watsons та надає Сертифікату здатності бути використаним для обміну на товари). У разі виникнення спірних питань щодо моменту активації Сертифікату перевага надається даним ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» та/або ТОВ «БМТС». Після закінчення зазначеного строку Сертифікат не приймається до обміну на товари.

 

1.12. У разі пред’явлення Утримувачем Сертифікату Подарункового сертифікату, придбаного у ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» (мережа магазинів та сайт watsons.ua) до ТОВ «БМТС» (мережа аптек), договірні відносини з продажу товарів за Подарунковим сертифікатом між ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» та Утримувачем сертифікату припиняються. При цьому, договірні відносини з продажу товарів за Подарунковим сертифікатом виникають між Утримувачем сертифікату та ТОВ «БМТС», у зв’язку з чим у ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» виникає обов’язок з повернення авансу Утримувачу сертифікату, отриманого при реалізації такого сертифікату, шляхом його перерахування до ТОВ «БМТС» у якості оплати за товар, проданий за Подарунковим сертифікатом Утримувачу сертифікату ТОВ «БМТС».

 

1.12.1. У разі пред’явлення Утримувачем сертифікату Подарункового сертифікату, придбаного у ТОВ «БМТС» (мережа аптек) до ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» (мережа магазинів та сайт watsons.ua), договірні відносини з продажу товарів за Подарунковим сертифікатом між ТОВ «БМТС» та Утримувачем сертифікату припиняються. При цьому, договірні відносини з продажу товарів за Подарунковим сертифікатом виникають між Утримувачем сертифікату та ТОВ «ДЦ УКРАЇНА», у зв’язку з чим у ТОВ «БМТС» виникає обов’язок з повернення авансу Утримувачу сертифікату, отриманого при реалізації такого сертифікату, шляхом його перерахування ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» у якості оплати за товар, проданий за Подарунковим сертифікатом Утримувачу сертифікату ТОВ «ДЦ УКРАЇНА».

 

2. ПРОДАЖ ТА ОТОВАРЮВАННЯ СЕРТИФІКАТІВ


2.1. Продаж та отоварювання Сертифікатів Утримувачам сертифікатів здійснюється виключно при наявності он лайн зв’язку «фіскальний апарат Мережі торговельних закладів – центральна система ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» або ТОВ «БМТС».

 

3. ІНШІ УМОВИ


3.1. ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» та/або ТОВ «БМТС» мають право в односторонньому порядку вносити зміни в ці Правила. Про зміну Правил Програми ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» або ТОВ «БМТС» повідомляє не пізніше ніж за 10 календарних днів до набрання чинності нової редакції Правил шляхом розміщення відповідної інформації (повідомлення) на Сайті
www.watsons.ua

 
3.2. Повідомлення про зміну Правил вважається здійсненим, якщо воно було розміщено на Сайті 
www.watsons.ua.


3.3. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» та/або ТОВ «БМТС». Рішення ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» та/або ТОВ «БМТС» є остаточним та оскарженню не підлягає. ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» та ТОВ «БМТС» не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, відключення електроенергії або доступу до Інтернет, збої в роботі обладнання, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» або ТОВ «БМТС» обставини.

 

4. КОНТАКТИ

 

4.1. ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» та ТОВ «БМТС» знаходяться за адресою Україна, 04073, м. Київ, Московський проспект, 28-А, тел.: 0 800 300 333 (всі дзвінки за вказаним номером у межах України є безкоштовними), е-mail: info@watsons.ua