Правила продажу та використання подарункових сертифікатів
в мережі магазинів та аптек Watsons

Дані Правила визначають умови продажу та використання подарункових сертифікатів в мережі магазинів (ТОВ «ДЦ УКРАЇНА») та аптечних закладів (ТОВ «БМТС») під знаком для товарів та послуг «Watsons» (далі – «Мережа торговельних закладів»).

ТЕРМІНИ


«Подарунковий сертифікат», «Сертифікат – матеріальний носій, виготовлений у формі пластикової картки з індивідуальним порядковим номером та штрих-кодом, що підтверджує право Утримувача Сертифіката на придбання товарів в межах Номіналу Сертифікату (тобто, не більше такого номіналу), що реалізуються в Мережах торговельних закладів.
«Номінал Подарункового сертифікату - номінальна вартість Сертифікату, якою обмежується максимальна вартість товарів, які Утримувач Сертифікату може отримати в Мережах торговельних закладів.
«Мережа торговельних закладів - мережа магазинів ТОВ«ДЦ УКРАЇНА» та аптечних закладів ТОВ «БМТС» під знаком для товарів та послуг «Watsons» на території України.
«Право вимоги за Подарунковим сертифікатом - право Утримувача Сертифікату вимагати надання товарів в межах Номіналу Сертифікату (тобто, не більше такого номіналу), що реалізуються в Мережі торговельних закладів Сторін.
«Утримувач Сертифікату - особа, яка володіє Подарунковим сертифікатом і має право вимоги за ним.
«Строк дії Сертифікату» - строк, протягом якого Утримувач Сертифікату має право на отримання товарів в межах Номіналу Сертифікату в Мережі торговельних закладів.

1. Умови користування подарунковими сертифікатами.


1.1. Подарунковий сертифікат можливо придбати в Мережі Торговельних закладів, тобто як у ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» так і в ТОВ «БМТС».
1.2. Купуючи Сертифікат та/або оформлюючи покупку за його допомогою, Утримувач сертифікату підтверджує, що ознайомлений із даними Правилами та погоджується з їх умовами.
1.3. За допомогою Подарункового сертифікату Утримувач сертифікату може отримати будь-які товари на суму, зазначену на Сертифікаті (номінал Сертифікату), тільки у Мережі торговельних закладів.
1.4. Сертифікат не є платіжним засобом або платіжним документом, не підлягає обміну на Сертифікати інших номіналів. Грошовий еквівалент Сертифікатів не виплачується.
1.5. Сертифікат можна використовувати тільки один раз, оскільки після оформлення покупки за допомогою Сертифікату, Сертифікат підлягає вилученню працівником Мережі торговельних закладів.
1.6. Якщо вартість товару вища за номінал Сертифікату, Утримувач сертифікату має сплатити різницю між вартістю обраного товару для покупки і номіналом Сертифікату.
1.7. Якщо вартість обраного товару є меншою за номінал Сертифікату, різниця між вартістю покупки і номіналом Сертифікату покупцеві не повертається.
1.8. Знижки на придбання Сертифікату не розповсюджуються.
1.9. При оформленні покупки товару у Мережі торговельних закладів за допомогою Сертифікату, усі знижки та спеціальні пропозиції на товари зберігаються.
1.10. Нарахування та списання балів під час продажу Сертифікатів для учасників програми лояльності «WATSONS CLUB» регулюється умовами Правил програми лояльності «WATSONS CLUB».
1.11. Сертифікат дійсний протягом 365 днів з моменту активації (процесу, що відбувається під час продажу Сертифікату на касі Мережі торговельних закладів та надає Сертифікату здатності бути використаним для обміну на товари). У разі виникнення спірних питань щодо моменту активації Сертифікату перевага надається даним електронної бази Сертифікатів ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» та/або ТОВ «БМТС». Після закінчення зазначеного строку Сертифікат не підлягає поверненню та не приймається до обміну на товари.
1.12. У разі пред’явлення Утримувачем сертифікату Подарункового сертифікату, придбаного у ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» (мережа магазинів) до ТОВ «БМТС» (мережа аптек), договірні відносини з продажу товарів за Подарунковим сертифікатом між ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» та Утримувачем сертифікату припиняються. При цьому, договірні відносини з продажу товарів за Подарунковим сертифікатом виникають між Утримувачем сертифікату та ТОВ «БМТС», у зв’язку з чим у ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» виникає обов’язок з повернення авансу Утримувачу сертифікату, отриманого при реалізації такого сертифікату, шляхом його перерахування ТОВ «БМТС» у якості оплати за товар, проданий за Подарунковим сертифікатом ТОВ «БМТС» Утримувачу сертифікату.
1.12.1. У разі пред’явлення Утримувачем сертифікату Подарункового сертифікату, придбаного у ТОВ «БМТС» (мережа аптек) до ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» (мережа магазинів), договірні відносини з продажу товарів за Подарунковим сертифікатом між ТОВ «БМТС» та Утримувачем сертифікату припиняються. При цьому, договірні відносини з продажу товарів за Подарунковим сертифікатом виникають між Утримувачем сертифікату та ТОВ «ДЦ УКРАЇНА», у зв’язку з чим у ТОВ «БМТС» виникає обов’язок з повернення авансу Утримувачу сертифікату, отриманого при реалізації такого сертифікату, шляхом його перерахування ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» у якості оплати за товар, проданий за Подарунковим сертифікатом ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» Утримувачу сертифікату.

2. Ідентифікація подарункового сертифікату.


2.1. Подарункові сертифікати мають у зовнішньому вигляді такі обов’язкові елементи:
2.1.1. Лицьова сторона Сертифікату. На лицьовій стороні сертифікату у нижній частині вказано номінал сертифікату та напис «Подарунковий сертифікат», у верхній частині міститься знак для товарів та послуг «Watsons».
2.1.2. Зворотня сторона Сертифікату. На зворотній стороні Сертифікату міститься: - текстова інформація: «За допомогою Подарункового сертифікату Watsons (далі Сертифікат) Ви можете обрати будь-які товари на суму, зазначену на Сертифікаті (як номінал Сертифікату), тільки у мережі магазинів та аптек, що використовують знак для товарів та послуг Watsons. Сертифікат не є платіжним засобом або платіжним документом. Сертифікат не підлягає обміну на Сертифікати інших номіналів. Грошовий еквівалент Сертифікатів не виплачується. Сертифікат можна використовувати тільки один раз тільки у одному магазині або аптеці, що використовують знак для товарів та послуг Watsons. Після оформлення покупки за допомогою Сертифікату, Сертифікат підлягає вилученню касиром. Якщо вартість товару вища за номінал Сертифікату, Ви маєте сплатити різницю між вартістю обраного товару для покупки і номіналом Сертифікату. Якщо вартість обраного товару є меншою за номінал Сертифікату, різниця між вартістю покупки і номіналом Сертифікату покупцеві не повертається. Знижки на придбання Сертифікату не розповсюджуються. При оформленні покупки у мережі магазинів та аптек, що використовують знак для товарів та послуг Watsons, за допомогою Сертифікату усі економії та спеціальні пропозиції на товари зберігаються. Подарунковий сертифікат Watsons дійсний протягом 365 днів з моменту активації (процесу, що відбувається під час продажу Сертифікату на касі та надає Сертифікату здатності бути використаним для обміну на товари), у разі виникнення спірних питань щодо моменту активації Сертифікату перевага надається даним електронної бази Сертифікатів ТОВ «ДЦ Україна». Після закінчення зазначеного строку Сертифікат втрачає свою силу, не підлягає поверненню та не приймається до обміну на товари. Купуючи Сертифікат чи оформлюючи покупку за його допомогою, покупець підтверджує, що ознайомлений із даними Правилами та погоджується з ними.»
- індивідуальний штрих код з нумерацією під ним та окремий цифровий код праворуч від штрих коду
- контактна інформація:
1) телефон гарячої лініії 0 800 300 333,
2) сайт www.watsons.ua
2.2. Відповідальними за ідентифікацію Сертифікатів є керуючі магазинів/аптек мережі торговельних закладів.

3. Продаж та отоварювання Сертифікатів


3.1. Продаж та отоварювання Сертифікатів Утримувачам сертифікатів здійснюється виключно при наявності он лайн зв’язку «фіскальний апарат Мережі торговельних закладів – центральна система ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» або ТОВ «БМТС».

4. Інші умови


4.1. ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» або ТОВ «БМТС» мають право в односторонньому порядку вносити зміни в дані Правила. Про зміну Правил Програми ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» або ТОВ «БМТС» повідомляє Утримувача сертифікату не пізніше ніж за 10 календарних днів до набрання чинності нової редакції Правил шляхом розміщення відповідної інформації (повідомлення) на Сайті www.watsons.ua
4.2. Повідомлення про зміну Правил вважається направленим Утримувачу сертифікату, якщо воно було розміщено на Сайті www.watsons.ua.
4.3. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» та/або ТОВ «БМТС». Рішення ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» та/або ТОВ «БМТС» є остаточним та оскарженню не підлягає. ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» та ТОВ «БМТС» не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, відключення електроенергії або доступу до Інтернет, збої в роботі обладнання, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» або ТОВ «БМТС» обставини.

5. Контактні дані

ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» та ТОВ «БМТС» знаходяться за адресою Україна, 04073, м. Київ, Московський проспект, 28-А, тел.: 0 800 300 333, е-mail: info@watsons.ua

 
mastercard-visa