ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ
«Піклуйся про найрідніших та бери участь у розіграші подарунків» 

(надалі – Офіційні правила Акціі)

 

1.         ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1.  Організатором Акції «Піклуйся про найрідніших на бери участь у розіграші подарунків» (надалі іменується як «Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВА ПОШТА», адреса місцезнаходження: Україна, 03026, м. Київ, Столичне шосе, 103, корпус 1, поверх 9, код ЄДРПОУ 31316718.

1.2.    Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІННІНГ КОМЗ», адреса місцезнаходження: 02095, м. Київ, вул. КНЯЖИЙ ЗАТОН, буд. 9/ЛІТЕРА А/, група нежилих приміщень №406 З №1 по №4;

1.3.    Взяти участь в Акції мають право дієздатні повнолітні громадяни України, які постійно проживають на Території проведення Акції, та які повністю погодились виконати умови цих Офіційних правил Акції. В Акції забороняється брати участь співробітникам та представникам Організатора та Виконавця, афілійованим особам, членам сімей і найближчим родичам таких співробітників, представників, інших осіб, що мають безпосереднє відношення до організації та/або проведення цієї Акції, а також членам їх сімей і їх найближчим родичам. Також не можуть приймати участь особи, чиї права та воля обмежені державою.

1.4.    Строк проведення Акції з 00 годин 01 хвилини за київським часом 24 лютого 2020 року по 23 години 59 хвилин за київським часом 09 березня 2020 року. Акція проводиться на території України окрім тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.

1.5.    Акція є заходом на безоплатній основі, що проводиться з метою формування та підтримки обізнаності споживачів щодо товарів та послуг Організатора, рекламування та залучення нових клієнтів та збільшення обсягів доставок ТМ «Нова Пошта». Дана Акція не є лотереєю або азартною грою, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу.

2.         ЗМІСТ АКЦІЇ. ЗАОХОЧУВАЛЬНИЙ ФОНД.

2.1.  Учасниками Акції є особи, які відповідають вимогам п.1.3. цих Правил, і протягом строку проведення Акції придбали товари на будь-яку суму в Інтернет-магазинах партнерів (РУШ ТОВ (и-м "ЕВА", СІМПАТІК ГРУП ТОВ, СТИЛЬ Д ТОВ, ДЦ Україна ТОВ) з їх доставкою Організатором на адресу в межах території проведення Акції, а також виконали інші умови Акції .

2.2.     

Для участі в Акції Учаснику, який відповідає вимогам п.1.3 цих Правил, необхідно протягом строку проведення Акції купити будь-який товар на будь-яку суму в Інтернет-магазинах партнерів та обрати їх доставку Організатором («Нова Пошта»). Номера електронних накладних про відправлення таких товарів Учаснику Акції автоматично беруть участь у розіграші Заохочень. Учасники, які беруть участь в Акції, надають свою повну (без будь-яких застережень та умов) згоду на розміщення даних про них, отриманих в ході проведення Акції, на веб-сайті партнерів (https://eva.ua/ua/,https://irenebukur.com/,https://prostor.ua/ua/,https://www.watsons.ua/) (надалі - Сайт Акції) у випадку визнання їх переможцями.

2.3.    Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

2.3.1.        дотримуватися вимог цих Правил, та норм чинного законодавства України;

2.3.2.        вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені цими Правилами;

2.3.3.        свідомо не створювати незручності та перешкоди для інших Учасників Акції;

2.3.4.        не вчиняти дії, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції та/або можуть бути розцінені Організатором / Виконавцем / іншими Учасниками Акції / третіми особами як образливі та/або надокучливі.

2.4.    Заохочувальний фонд:   

Номер

НАЗВА ЗАОХОЧЕННЯ

КІЛЬКІСТЬ, ШТ.

1

Подарункова корзина від інтернет-магазину (РУШ ТОВ (и-м "ЕВА") на суму 3 000 грн

3

2

Подарункова корзина від інтернет-магазину (СІМПАТІК ГРУП ТОВ) на суму 3 000 грн

3

3

Подарункова корзина від інтернет-магазину (СТИЛЬ Д ТОВ) на суму 3 000 грн інтернет-магазином

3

4

Подарункова корзина від інтернет-магазину (ДЦ Україна ТОВ) на суму 3 000 грн

3

2.5.    Грошовий еквівалент Заохочення Учаснику Акції, якого визначено переможцем, не виплачується. Форма, зовнішній вигляд та зміст Заохочень можуть відрізнятися від зображень на рекламних матеріалах та на Сайті Акції.

 

3.         УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ

3.1.    Переможці Акції, які отримують право на Заохочення, визначаються за допомогою сервісу Random.org, серед Учасників Акції, які виконали Умови Акції. Один Учасник Акції може отримати не більше ніж одне Заохочення, не зважаючи на кількість оформлених замовлень в інтернет-магазині партнера.

3.2.    Переможець Акції, який отримав право на Заохочення та був повідомлений про це Виконавцем Акції, повинен протягом 3 (трьох) днів з моменту оголошення Переможців, надати Виконавцю: Прізвище, Ім’я, та По-батькові отримувача Заохочення, номер відділення «Нова Пошта» в межах Території проведення Акції. Також надіслати на електронну адресу Виконавця Акції копію довідки про присвоєння отримувачу Заохочення номеру облікової картки платника податків і паспорта. Зазначені відомості, паспорт та довідка повинні бути коректними та розбірливими.

3.3.    У випадку, якщо Виконавець протягом строку, зазначеного в п.3.2., не отримає в повному обсязі перелічені відомості, або Учасник відмовиться від отримання Заохочення, або якщо Учасника буде визнано особою, що не має права брати участь в Акції, Виконавець Акції виключає такого Учасника з числа Переможців.

 

4.         УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЕМ АКЦІЇ

4.1.    Заохочення можуть бути отримані Учасниками Акції, визначені такими, що отримали право на Заохочення, тільки за умови належного виконання ними умов даних Правил.

4.2.    Заохочення надсилаються Переможцю на адресу відділення «Нова Пошта» (подарункові корзини), яку він повідомить представнику Виконавця не пізніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів з моменту отримання від Переможця даних, зазначених в п. 3.2 цих Правил.

4.3.    Виконавець залишає за собою право відмовити Учаснику в отриманні Заохочення у тому випадку, якщо Учасник відмовиться від такого Заохочення чи порушить умови цих Правил. Відмовою переможця від Заохочення вважається, в тому числі, неподання ним повної інформації, подання недостовірної інформації, неподання чи несвоєчасне подання Учасником Виконавцю необхідних документів, передбачених даними правилами і діючим законодавством України, а також у випадку недотримання Учасником інших положень цих правил та діючого законодавства України, неотримання Заохочення у відділенні Організатора. У випадку відмови Учасника від права на отримання Заохочення, Організатор на власний розсуд розпоряджається Заохоченням.

4.4.    Вартість доставки Заохочень оплачується Виконавцем Акції. Зберігання Заохочень  у відділенні служби доставки безкоштовне протягом 5 днів з дати надходження Заохочення до відділення. Оплата за послуги зберігання поштових відправлень з Заохоченням понад встановлений безкоштовний період зберігання здійснюється Учасником Акції самостійно відповідно до Правил зберігання, розміщених на сайті служби доставки «Нова Пошта» http://novaposhta.ua/zberigannia.

4.5.    Після моменту отримання Заохочення, гарантійні зобов’язання несе її виробник, вказаний в гарантійному талоні чи паспорті на таку продукцію. Організатор не несе відповідальності щодо використання Заохочення після його одержання Учасниками Акції.

4.6.    Організатор не вступає у суперечки між Учасниками Акції відносно умов та процедури визначення претендентів на отримання Заохочень, та не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів щодо права власності на Заохочення.

4.7.    Організатор Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Акції, за винятком випадків, вказаних в даних правилах.

4.8.    У випадку, якщо Учасник за певними причинами, не залежними від Організатора чи Виконавця, не отримав Заохочення, він не має права на одержання від Організатора чи Виконавця будь-якої компенсації. Всі Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Всі Заохочення не мають грошового еквіваленту.

4.9.    Результати визначення переможців Акції є остаточними й оскарженню до Організатора, Виконавця не підлягають.

 

5.         ІНШІ УМОВИ

5.1.    Організатор Акції гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації він буде дотримуватися усіх положень чинного законодавства України щодо нерозголошення особистої інформації, окрім випадків, передбачених даними Правилами. Своєю участю в Акції Учасники погоджуються з тим, що їхні (та отримувачів відправлень) імена, прізвища, фотографічні, аудіовізуальні зображення та інші матеріали (окрім номерів мобільних телефонів) можуть публікуватися та використовуватися у друкованих аудіо- та  відеоматеріалах в рекламних цілях, та території всього світу, і таке використання ніяким чином не відшкодовуватиметься. Крім того, Учасники погоджуються давати рекламні інтерв’ю про участь в Акції, в тому числі по радіо, телебаченню та інших засобах масової інформації, або зніматися для виготовлення графічних рекламних матеріалів без виплати їм будь-якої винагороди. При цьому всі виключні майнові авторські та суміжні права, на використання об’єктів інтелектуального права, створених за участю Учасників, включаючи, але не обмежуючись: права на відтворення (в тому числі тиражування), на поширення, на імпорт, на публічний показ, на публічне виконання (сповіщення), на передачу в ефір, на повідомлення загалу по кабелю, на переклад, на переробку, є власністю Організатора. Учасники автоматично дають згоду на подальшу передачу таких майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені з їх участю, з моменту прийняття ними участі у Акції.

5.2.    Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою повну згоду на надання на вимогу Організатора / Виконавця письмового підтвердження на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе (та отримувача відправлення) Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою/методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також підтверджує свою повну згоду для надсилання йому інформації, СМС- повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні статей. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». 

5.3.    Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальність за зміст інформації, наданої Учасниками, і не відповідає перед третіми особами за порушення авторських і суміжних прав на матеріали, якщо такі будуть надані для розміщення Учасниками Акції. Учасники погоджуються з тим, що самостійно несуть відповідальність за будь-які розміщені на Сайті матеріали та за їх відповідність вимогам законодавства, а також за дотримання авторських прав, несанкціоноване використання зареєстрованих товарних знаків, логотипів, назв фірм і будь-які інші можливі порушення прав третіх осіб, що виникли в зв’язку з додавання Учасником матеріалів на Сайті.

5.4.    Організатор/Виконавець не компенсує Учасникам Акції вартість послуг операторів, що надають доступ в Інтернет, та не несе відповідальність за збої в їх роботі. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальність і не робить виплат у разі втрати будь-якої інформації, пов’язаної з сервісами Сайту Акції і має цінності для Учасника Акції, якщо така втрата сталася в результаті збою в роботі оператора зв’язку, відключення електроенергії і т.п. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальність за будь-які витрати, втрати або збиток, пред’явлені Організатору/Виконавцю Акції, та що мали місце в результаті зловживання сервісами Сайту Акції або порушення даних правил будь-яким Учасником Акції. Учасник Акції також погоджується з тим, що Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальність за прямі або непрямі збитки (навіть у тому випадку, якщо Організатор/Виконавець Акції був попереджений про можливість збитку), зокрема за втрату прибутку, втрату репутації, втрату даних, нематеріальний збиток і витрати, які були понесені внаслідок: використання або неможливості використання Сайту Акції; незаконного доступу до інформації, розміщеної на Сайті Акції, її зміни і пересилання; поведінки третіх осіб, що використовують Сайт Акції.

5.5.    Організатор/Виконавець не несуть відповідальності у разі виникнення форс- мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця обставини.

5.6.    При порушенні Учасником Акції будь-якого з пунктів даних Правил Організатор/Виконавець Акції має право на свій розсуд блокувати доступ такого Учасника Акції до Сайту Акції, відмовивши йому у праві на подальше використання сервісів Сайту Акції.

5.7.    Всі авторські права, права на використання торгової марки та інші права на інтелектуальну власність, пов’язані з Сайтом Акції, належать Організатору Акції та/або його ліцензіарам. Крім права використання Сайту Акції, обмеженого даними умовами, жодних інших прав, пов’язаних з використанням Сайту Акції, Учасники Акції не отримують.

5.8.    Беручи участь в Акції, Учасник тим самим надає Виконавцю та Організатору свою повну згоду на збір та обробку його персональних даних та внесення їх до бази персональних даних з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень, без будь-яких часових обмежень, в тому числі з рекламними цілями — для надсилання інформації та повідомлень про ТМ «Нова Пошта», і т.д. В розумінні Закону України «Про захист персональних даних» Виконавець є Власником бази персональних даних «Нова Пошта», який затверджує мету обробки персональних даних, строк обробки персональних даних та доручає обробку персональних даних розпорядникам бази персональних даних. Мета обробки персональних даних – забезпечення участі Учасників в Акції та реалізація їх прав у зв’язку з проведенням Акції. Учасник погоджується з тим, що надає згоду Організатору самостійно встановлювати умови та порядок доступу третіх осіб до його персональних даних відповідно до зазначеної мети та за умови дотримання вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних. Права Учасника, як особи персональні дані якої використовуються у відповідності до положень даних Правил, походять з Закону України «Про захист персональних даних». Учасник погоджується з тим, що Організатор та Виконавець, не зобов’язані повідомляти Учасника про передачу його персональних даних третім особам. Учасник своєю участю в Акції та/або Активності, підтверджує, що йому повідомлено про Організатора, склад та зміст зібраних персональних даних, його права, мету збору та осіб, яким передаються його персональні дані.

5.9.    Для отримання Заохочення в рамках цієї Акції Учасник, який став переможцем, має надати інформацію (в т.ч. особисту інформацію), визначену даними Правилами. Фактом участі в цій Акції та/або Активності, Учасник підтверджує вірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано у цих Правилах.

5.10.Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згоду Учасника з даними Правилами. Порушення Учасниками Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Заохочень Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації, в тому числі і грошової.

5.11.Номери телефонів, IP адреси, електронні та поштові адреси та інші дані Учасників, в діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір спроб, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками) не допускаються до подальшої участі в цій Акції та/або Активності. У цьому випадку Організатор/Виконавець залишає за собою право на блокування IP-адреси. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції (Активності) Учасників приймається самостійно Організатором/Виконавцем, і оскарженню не підлягає. Учасники які були недопущені до подальшої участі в Акції (Активності) незалежно від моменту недопущення їх до такої участі (до чи після отримання ними Заохочень Акції), втрачають право на одержання будь-яких Заохочень Акції, не одержаних на момент недопущення Учасника Акції до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій від Організатора/Виконавця.

5.12. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

5.13.Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором / Виконавцем Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором / Виконавцем Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.

 

5.14.У випадку додаткових питань щодо Акції залишайте питання в соціальних мережах через особисті повідомлення.